ضمانتنامه بانکی چیست ؟

ضمانتنامه بانکی ،ضمانتی که از جانب بانک صادر می شود، یک نوع قرارداد ضمانت است که ما بین ضامن (به عنوان صادر کننده) و مضمون عنه (کسی که به بدهی او ضمانت شده است) منعقد میگردد و به موجب آن ضامن تعهد می نماید که مبلغ معینی وجه نقد را در سر رسید معین از جانب مضمون عنه به مضمون له(کسی که به نفع او ضمانت شده است) یا به حواله کرد او پرداخت نماید .

در ادامه به بررسی دعاوی پیرامون ضمانت نامه های بانکی می پردازیم.

انواع ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی از نظر شکلی و موضوعی در نظام بانکی داخلی و بین المللی اقسام مختلفی دارد.که حسب توافق طرفین ،تنظیم و اجرا می شود.در ادامه به شرح انواع…
ادامه مطلب

انتقال ضمانت نامه بانکی

دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی ارزی دعاوی ضمانتنامه های بانکی دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی دعاوی اعتبارات اسنادی وثیقه در قراردادهای بانکی توقیف عملیات اجرای ثبت و ابطال مزایده بخشش، تقسیط و امهال سود و جرائم…
ادامه مطلب
فهرست