دعاوی حمل و نقل

[us_separator size=”large”][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_separator]
[us_image image=”32335″ size=”full”]
[us_separator size=”custom” height=”470PX”]

دعاوی حمل و نقل

در رابطه با تعریف حقوقی اصطلاح حمل و نقل قوانین سکوت اختیار کرده اند و به جای آن در قوانین داخلی و قرارداد های بین المللی منعقده بین ایران و سایر کشورها، متصدی حمل و نقل در قوانینمان تعریف شده که در اینجا به اختصار در رابطه با هر کدام توضیح میدهیم:

تعریف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

قانون تجارت در دو ماده به تعریف تصدی حمل و نقل پرداخته که عبارتند از:

بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت در رابطه با تصدی گری حمل و نقل، علاوه بر این که آن را در زمره معاملات تجارتی اصلی قرار داده بیان میدارد که یکی از اقسام معاملات تجارتی، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحو که باشد.

همچنین در ماده ۳۷۷ قانون تجارت در رابطه با متصدی حمل و نقل چنین بیان میدارد که: متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده گیرد.

تعریف قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی

در ماده ۵۱۳ قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل عقدی ذیل عنوان اجاره اشخاص و خدمات ذکر شده که طبق آن:

اقسام عمده اجاره اشخاص و خدمات از قرار ذیل است:

  • اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل
  • اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا

تعریف تصدی گری حمل و نقل در قوانین و قراردادهای بین المللی

در رابطه با بررسی اصطلاح تصدی حمل و نقل در معاملات و قرارداد های بین المللی میتوان به بند ۱ ماده ۱ قانون موافقتنامه بین المللی جاده ای بین دولت ایران و دولت جمهوری اتریش مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۷ اشاره کرد که بیان میدارد:

متصدی حمل و نقل عبارت است از یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر شرکت مقیم ایران و اتریش که بر طبق قوانینی که در کشورش لازم الاجرا است، مجاز میباشد به حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا در جاده ها مبادرت نماید.

پس با جمع مطالب فوق و طبق قوانین و مقررات در این زمینه میتوان اصطلاح حمل و نقل را چنین تعریف کرد:

آغاز عملیات حمل و نقل از تحویل گرفتن مسافر یا کالا در مبدأ به وسیله حمل و نقل و استقرار دادن و بارگیری در وسیله ی نقلیه و جا به جایی محموله از نقطه ای به نقطه دیگر و با تخلیه و تحویل آن در نقطه مقصد که طبق قوانین و مقررات در مقابل اجرت پایان میپذیرد.

بررسی قرارداد حمل و نقل از لحاظ حقوقی

همان طور که پیشتر گفتیم، بند ۲ ماده ۵۱۳ قانون مدنی، از جمله اقسام عمده عقد اجاره اشخاص را این چنین بیان کرده است که: اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا

چنانچه مطابق با این ماده از قانون مدنی بپذیریم که اساساً قرارداد حمل و نقل نوعی قرارداد اجاره است پس در نتیجه در زمره عقود معین محسوب می شود و عقد لازم الاجر است که فقط از طریق اقاله، فسخ یا علت قانونی قابل انحلال است.

اما در ماده ۳۸۷ قانون تجارت، این چنین بیان شده است که: قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شود؛

مطابق با قوانین ذکر شده و هم چنین با بررسی و تأمل بیشتری در ماده ۳۸۴ قانون تجارت که بیان میدارد: متصدی حمل و نقل مال التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد…

این چنین می توان استنباط کرد که متصدی حمل و نقل، امین مسافر و کالا به حساب می آید. و قرار دادن قرارداد حمل و نقل جزء مقررات وکالت از نظر مقنن به این دلیل بوده است که:

اولاً: میبایستی برای جنبه اجرت حمل و نقل ضابطه ای به دست آورد که از این لحاظ قانون مدنی در ماده ۶۷۶ چنین بیان میدارد: حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

ثانیاً: از لحاظ جنبه روابط بین مسافر یا صاحب کالا و متصدی حمل و نقل بوده که هرکدام از طرفین چه حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر با انعقاد قرارداد حمل و نقل خواهند داشت که این حقوق و تکالیف بر طبق محوریت وکالت و امانت داری مشخص خواهد شد، همچنین با توجه به مطالب بیان شده تعیین اجرت حمل و نقل نیز به همان ترتیب مقرر در ماده ۶۷۶ قانون مدنی صورت میپذیرد و برای جلوگیری از بروز اختلافات مراجع ذیصلاح اقدام به مقرر کردن تعرفه های مشخص کرده اند. ماهیت قرارداد حمل و نقل از دو جنبه ، قرارداد حمل و نقل مسافر و قرارداد حمل و نقل کالا و رد بررسی قرار میگیرد.

مسئولیت متصدی حمل و نقل

با توجه به اینکه قانونگذار اصل را بر دارا بودن مسئولیت متصدی حمل و نقل قرار داده و لذا به لحاظ اهمیت خاص امور بازرگانی در موارد ذیل متصدی حمل و نقل مسئول شناخته شده است:

متصدی حمل و نقل به مجرد تحویل گرفتن مال، به منزله وکیل و امانت دار صاحب کالا تلقی خواهد شد و با توجه به ماده ۶۶۶ قانون مدنی که بیان می دارد: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد گردد که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می شود مسئول خواهد بود و همچنین مطابق ماده ۶۱۴ قانون مدنی: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

شایان ذکر است که در صورتی که مال سپرده شده به متصدی حمل و نقل، تلف یا گم شود و تلف یا گم شدن مربوط به خود جنس مال و هم چنین ناشی از تقصیر ارسال کننده یا دریافت کننده یا شخص ثالثی نباشد، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود.

ضمانت اجراهای عدم رعایت متصدی حمل و نقل

در صورتی که متصدی حمل و نقل به تعهداتی که در بارنامه ذکر شده عمل نکرده باشد و یا پرداخت نکردن اجرت حمل و نقل به متصدی حمل و نقل و یا اینکه محموله برای متصدی حمل و نقل خطرآفرین باشد و منجر به بروز صدمه گردد چه از جانب صاحب کالا و یا از جانب متصدی حمل و نقل ، داشتن یک وکیل متخصص دعاوی حمل و نقل به شما این امکان را میدهد که با بررسی موضوع مطرح شده از جانب شما در صورتی که نیاز به داوری و میانجی گری باشد مسئله را با حضور طرفین مورد بررسی قرار داده و موضوع را حل و فصل نمایند. لازم به ذکر است که بررسی مسائل به روش داوری این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد که با صرف هزینه کمتر و فرصت زمانی کمتر به نتیجه برسید) و در صورتی که نیاز به طرح دعوا علیه هر یک از طرفین قرارداد چه صاحب کالا و چه متصدی حمل و نقل باشد به شما این اطمینان را میدهد که با تخصص ویژه خود در زمینه دعاوی حمل و نقل دعوا را در مراجع صالح اعم از مراجع و سازمان های داوری و یا مراجع قضایی اعم از رسیدگی در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر خواهی و همینطور ورود شخص ثالثی که ذیحق باشد و اعتراضی داشته باشد به این گونه دعاوی و… مورد بررسی قرار دهد.

دفتر حقوقی و بین المللی دادپویان حامی این امکان را برای شما فراهم می سازد تا از تجربه ی وکلای متخصص در زمینه دعاوی حمل و نقل و مسائل مربوط به آن با اشراف کامل به قوانین و رویه های قضایی مربوطه با استفاده از مشاوره های تخصصی و قرارداد نویسی در زمینه حمل و نقل با داشتن تجربه های ویژه در خصوص قرارداد نویسی و قبول وکالت توسط وکیل های با سابقه به حل مسائل شما بپردازد.

[ultimate_heading main_heading=”مشاوره در زمینه دعاوی حمل و نقل” main_heading_color=”#2c229b” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]
[info_list position=”right” style=”hexagon” icon_bg_color=”#c6d3e3″ icon_color=”#273272″ font_size_icon=”30″ eg_br_style=”solid” eg_br_width=”2″ connector_color=”#e9eaee” css_info_list=”.vc_custom_1572710422292{margin-top: 5px !important;margin-right: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;margin-left: 5px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”][info_list_item list_icon=”Defaults-gavel legal” desc_font_style=”font-weight:bold;”]وکیل دعاوی حمل و نقل

اگر در زمینه دعاوی حمل و نقل  ،نیازمند مشاوره با وکیل متخصص و با سابقه هستید،باما تماس بگیرید.

[/info_list_item][info_list_item list_icon=”Defaults-gavel legal” desc_font_style=”font-weight:bold;”]مشاوره حقوقی دعاوی حمل و نقل

مشاوران حقوقی ما در زمینه دعاوی حمل و نقل ، آماده پاسخگویی به شما هستند . با ما تماس بگیرید.[/info_list_item][info_list_item list_icon=”Defaults-gavel legal” desc_font_style=”font-weight:bold;”]تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی حمل و نقل

اگر در زمینه تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی حمل و نقل، نیازمند مشاوره هستید ، باما تماس بگیرید.[/info_list_item][/info_list]

[us_image image=”18410″ align=”right” size=”full”][us_image image=”18406″ align=”left” size=”full”]
[ultimate_heading main_heading=”تماس با ما” main_heading_color=”#f69636″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]
نام و نام خانوادگی

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − سه =