دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی

✔️ وکالت تخصصی دعاوی

✔️ مشاور حقوقی ویژه

✔️ مدیریت امور حقوقی

✔️ خدمات ویژه قراردادی

✔️ خدمات تخصصی داوری

✔️  دوره‌های اموزشی حقوقی

دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی

مجموعه مدیریت و همکاران دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی با درک واقعی از توسعه پایدار و تعالی سازمانی، درصدد می باشند استوارتر از گذشته و با نگرشی همراه با تخصص و تعهد و باکیفیت مطلوب و هزینه معقول در زمان مناسب ،به ارائه خدمات حقوقی تخصصی بپردازند.

دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی، با نگاه به چشم انداز متعالی خود، با مدّ نظر قرار دادن ارزش ها و رفتار حرفه ای و رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و همکاری با حقوقدانان، مشاوران، وکلاء، کارشناسان و متخصصان تراز اول حقوقی، امکان ارائه و انجام خدمات حقوقی ویژه، شامل مشاوره حقوقی تخصصی، وکالت دعاوی، تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی و انجام داوری در حوزه های ملی و بین المللی را دارا می باشد.

اعتماد مستمر و متقابل، چنان اولویت و اهمیتی در نگرش ما دارد که اقبال همیشگی و حفظ ارتباط مداوم اشخاص حقیقی، شرکت ها و سازمان ها با دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی از نتایج آن می باشد. و هدف ما ایجاد مجموعه ایی بوده و می باشد، که در آن همواره مشتریان و موکلین از موفقیت اجرایی پرونده ها و انجام امور محوله احساس رضایت مندی کنند.

تعهد ما به اصول و ارزش های پایه بر اساس تخصص، مدیریت، خرد جمعی، دقت نظر و اقدام به هنگام استوار است که زیربنای استراتژی ها و برنامه های پیشرفت و توسعه ما را شکل می دهند.

ما باور داریم با تمرکز بر روی اصول و ارزش های پیش گفته، در ارائه خدمات حقوقی تخصصی جزء مجموعه های پیشرو و موفق بوده ایم و آماده ایم تا همچون سابق، در پیشرفت کشور عزیزمان و برآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان مان، تعهد خود را به بهترین و عالیترین و متمایزترین وجه ایفا نمائیم.

اعلام می داریم که دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی توانسته است در طول سالیان گذشته نسبت به تعهدات خود به عنوان یک مجموعه متخصص متعهد بماند و با وجود کسب موفقیت های ارزنده، همچنان مشتاق به توسعه خدمات حقوقی تخصصی در سطح داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

iOS App icon 10
وکالت تخصصی دعاوی
Screenshot 1402 12 01 at 00.19.56
دپارتمان اراضی و املاک
Screenshot 1402 12 01 at 00.22.41
دپارتمان صنعت و پیمانکاری
Screenshot 1402 12 01 at 00.25.42
دپارتمان تجارت بین الملل
Screenshot 1402 12 01 at 00.23.55
دپارتمان تجاری مالی
مشاوره حقوقی تخصصی
 • مشاوره حقوقی ویژه تجار، بازرگانان و اعضای اتاق های بازرگانی
 • مشاوره حقوقی ویژه کارفرمایان٬ پیمانکاران و مهندسان مشاور
 • مشاوره حقوقی ویژه شرکت های حمل و نقل دریایی و فورواردرها
 • مشاوره حقوقی ویژه صنعتگران و اعضای شهرک های صنعتی
 • مشاوره حقوقی ویژه حق العمل کاران، ترخیص کاران و کارگزاران گمرکی
 • مشاوره حقوقی دایره کسب و کارهای نوین و دانش بنیان (استارت آپ)
 • مشاوره حقوقی ویژه احیای شرکت‌های ورشکسته
 • مشاوره حقوقی ویژه شرکت‌های تعاونی مسکن
مدیریت امور حقوقی
Screenshot 1402 12 01 at 00.44.41
پیاده سازی سیستم های مدیریت حقوقی
Screenshot 1402 12 01 at 00.49.54
آسیب شناسی و اصلاح ساختار حقوقی سازمان ها و شرکت ها
Screenshot 1402 12 01 at 00.55.38
استاندارد سازی حقوقی، قراردادی
خدمات ویژه قراردادی
 • مدیریت و تحلیل ریسک و طرح دعاوی قراردادی
 • تنظیم و تدوین قراردادهای بین المللی
 • مدیریت مذاکرات قراردادی و کاهش ریسک قراردادها
 • تنظیم و تدوین قراردادهای داخلی
 • بررسی و اعلام نظر تخصصی در خصوص پیش‌نویس قراردادها
 • ترجمه تخصصی قراردادها
خدمات تخصصی داوری

♦︎ داوری دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی

♦︎ مشاوره تاسیس مرکر داوری در اتحادیه‌های صنفی و انجمن های تخصصی

♦︎ تنظیم ٬ تدوین  و مستند سازی آرای داوری

♦︎ اجرای آرای داوری خارجی در ایران

♦︎ وکیل داوری

Screenshot 1402 12 01 at 01.27.37
داوری داخلی
Screenshot 1402 12 01 at 01.24.12
داوری تجاری بین المللی
Screenshot 1402 12 01 at 01.27.37
داوری سازمانی
دوره‌های آموزش تخصصی
کارسپاران محترم

دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی