دپارتمان های حقوقی تخصصی

جدید عدم الزام سپردن وثیقه خارج از طرح به بانک ها

عدم الزام سپردن وثیقه خارج از طرح به بانکها

عدم الزام سپردن وثیقه خارج از طرح به بانکها شرح موضوع  عدم الزام سپردن وثیقه خارج از طرح به بانکها، اخذ وثیقه خارج از طرح جهت تسهیلات طرح های تولیدیبدون…

جدید وکیل دعاوی ارزی

وکیل دعاوی ارزی

وکیل دعاوی ارزی دعاوی ارزی معمولاً به دلیل تخلفات واردکنندگان یا صادرکنندگان، مربوط به رفع تعهدات ارزی یا تخلف افراد نسبت به قوانین و مقررات ارزی کشور پیش می‌آید. در…

دادگاه های صالح در مطالبه وجه چک های سیبا.

نظریه ۱۹۳۱/۹۶/۷-۲۳/۸/۱۳۹۶ صرف نظر از آنکه معلوم نیست مقصود از خدمات بانکی مذکور در استعلام چه نوع خدمت بانکی است، مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳قانون آیین دادرسی دادگاه های…

عدم صلاحیت در رسیدگی دادگاه محل وقوع بانکی که به نمایندگی و به واسطه از بانکی دیگر(بانک محل انجام تعهد)، گواهی عدم پرداخت صادر نموده است.

نظریه ۲۴۴۶/۹۶/۷-۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ۱و ۲ و ۳) مقصود از دعاوی بازرگانی مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دعاوی ناشی از معاملات تجارتی موضوع مواد ۲،…

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دعاوی فسخ معاملات مربوط به اموال غیرمنقول از جمله زمین.

نظریه ۲۱۹۸/۹۷/۷-۲۸/۳/۱۳۹۸ دعوای فسخ معامله مربوط به زمین، در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب می گردد و بنابراین از شمول بند (الف) ماده ۹ قانون شوراهای حال…

امکان صدور سند مالکیت نسبت به املاک مشاعی ولو سهم یکی از شرکا توقیف باشد.

از نظریه ۲۸۹۴/۹۳/۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۳ توقیف بودن سهم یکی از مالکین مشاعی، منعی در استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه دیگر مالکین مشاعی و صدور حکم بر محکومیت آن…

عدم تسری بطلان معامله اولیه ناشی از ابطال سند رسمی آن به معاملات بعدی

نظریه ۹۹۲/۹۴/۷-۲۱/۴/۱۳۹۴ در فرض سوال، هرگاه ابطال سند رسمی به علت بطلان معامله موضوع سند صورت گرفته باشد، چون بطلان معامله مزبور ملازمه با بطلان معاملات بعدی ندارد و النهایه…

دعاوی قابل ارجاع به داوری

علی الاصول دادرسی فقط از اَعمال حاکمیت بوده و آن را باید دادرسان دولتی انجام دهند اما قانونگذار به جهاتی از قبیل فراوانی دعاوی و کاستن حجم پرونده های قضایی…

پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن – نظریه ۱۵۰۸/۹۵/۷-۲۹/۶/۱۳۹۵

مستفاد از ماده ۷۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که…

عقد رهن

رهن ازجمله عقود کاربردی در مبادلات بین اشخاص می باشد که به واسطه آن مالی توسط شخصی جهت تضمین و وثیقه در اختیار شخص دیگری قرار می گیرد تا در…

دعوای مطالبه ما به التفاوت نرخ ارز

دعوای مطالبه مابه  التفاوت نرخ ارز یکی از دعاوی ارزی می باشد که بانک به طرفیت وارد کننده مطرح می نماید. با توجه به اینکه یکی از مراجع صالح رسیدگی…

مزایده ملک در رهن بانک

مزایده ملک در رهن بانک یکی از مسائلی است که دارای پیچیدگی های فراوانی است و به همین جهت سوالات متعددی در این خصوص مطرح می گردد و در بسیاری…

قرارداد خرید دین

قرارداد خرید دین یکی از عقود مبادله ای می باشد که در سال های اخیر رواج و توسعه زیادی پیدا کرده است. تعریف قرارداد خرید دین در ماده یک دستورالعمل…

جرائم بانکی

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]قراردادهای بانکی ابطال قراردادهای بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی ارزی دعاوی ضمانتنامه های بانکی اجرائیات ثبت دعاوی اسناد و املاک رهنی دعاوی چک و سفته...

دعاوی قراردادهای بانکی

[us_separator size="custom" height="20px"] ابطال قراردادهای بانکی [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom" height="20px"][us_grid taxonomy_category="%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c" orderby="modified" items_quantity="" items_layout="37174" columns="1"][us_separator size="custom" height="20px"] سایر دعاوی قراردادهای بانکی [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom"...