دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی

تنظیم قرارداد ، مشاوره حقوقی ، قبول وکالت

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی

مجموعه مدیریت و همکاران دفتر  خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی با درک واقعی از توسعه پایدار و تعالی سازمانی، درصدد می باشند استوارتر از گذشته و با نگرشی همراه با تخصص و تعهد و باکیفیت مطلوب و هزینه معقول در زمان مناسب ،به ارائه خدمات حقوقی تخصصی بپردازند. دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، وفق مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود ،با در نظر داشتن ارزش ها و رفتار حرفه ایی و با رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و فراتر از آن با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلاء، کارشناسان و متخصصان تراز اول حقوقی، امکان ارائه و انجام هر گونه خدمات حقوقی شامل مشاوره حقوقی تخصصی، وکالت دعاوی ،تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی و انجام داوری در حوزه های ملی و بین المللی را داشته باشد. اعتماد مستمر و متقابل، چنان اولویت و اهمیتی در نگرش ما دارد که اقبال همیشگی مشتریان و موکلین و حفظ ارتباط همیشگی با ایشان از نتایج آن می باشدهدف ما ایجاد مجموعه ایی بوده و می باشد، که در آن همواره مشتریان و موکلین از موفقیت اجرایی پرونده ها و انجام امور محوله احساس رضایت مندی کنند.تعهد ما به اصول و ارزش های پایه همچون تخصص، مدیریت، خرد جمعی، دقت و به هنگام بدون عمل، که زیربنای استراتژی ها و برنامه های پیشرفت و توسعه ما را شکل می دهند ،تجارب و سوابق ما را در اجرای  پروژه های موفق در ساخت کشوری آباد کم نظیر می نماید.ما باور داریم با تمرکز بر روی اصول و ارزش های پیش گفته، در ارائه خدمات حقوقی تخصصی جزء مجموعه های پیشرو و موفق باقی خواهیم ماند و آماده ایم تا همچون سابق، در پیشرفت کشور عزیزمان و برآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان مان، تعهد خود را به بهترین و عالیترین و متمایزترین وجه ایفا نمائیم.اعلام می داریم که دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی توانسته است در طول سالیان گذشته نسبت به تعهدات خود به عنوان یک مجموعه متخصص متعهد بماند و با وجود کسب موفقیت های ارزنده همچنان مشتاق به توسعه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

iOS App icon 9
وکالت تخصصی
Screenshot 1402 12 01 at 00.25.42
حوزه تجارت بین الملل
Screenshot 1402 12 01 at 00.23.55
حوزه تجاری مالی
Screenshot 1402 12 01 at 00.22.41
حوزه صنعت و پیمانکاری
Screenshot 1402 12 01 at 00.19.56
حوزه اراضی و املاک
مشاوره حقوقی تخصصی
 • مشاوره حقوقی ویژه کسب و کار های نوین (استارت آپ ها) و دانش بنیان
 • مشاوره حقوقی ویژه حق العمل کاران، ترخیص کاران و کارگزاران گمرکی
 • مشاوره حقوقی ویژه صنعتگران و اعضای شهرک ها و نواحی صنعتی
 • مشاوره حقوقی ویژه شرکت های حمل و نقل دریایی و فورواردرها
 • مشاوره حقوقی ویژه تجار، بازرگانان و اعضای اتاق های بازرگانی
 • مشاوره حقوقی ویژه پیمانکاران، مهندسین مشاور و کارفرمایان
 • مشاوره حقوقی ویژه شرکت های تعاونی مسکن
 • مشاوره حقوقی ویژه احیا شرکت های ورشکسته
مدیریت امور حقوقی
Screenshot 1402 12 01 at 00.44.41
پیاده سازی سیستم های مدیریت حقوقی
Screenshot 1402 12 01 at 00.49.54
آسیب شناسی و اصلاح ساختار حقوقی سازمان ها و شرکت ها
Screenshot 1402 12 01 at 00.55.38
استاندارد سازی حقوقی، قراردادی
خدمات ویژه قراردادی
 • درخواست ترجمه تخصصی قراردادها مدیریت و طرح دعاوی قراردادی
 • درخواست مدیریت مذاکرات و کاهش ریسک قراردادها
 • درخواست تنظیم قرارداد‌های خارجی
 • درخواست تنظیم قراردادهای داخلی
 • درخواست بازبینی و آنالیز قراردادها
خدمات تخصصی داوری
Screenshot 1402 12 01 at 01.24.12
داوری تجاری بین المللی
Screenshot 1402 12 01 at 01.27.37
داوری داخلی
دوره‌های آموزش تخصصی
 • دوره‌های آموزش جامع حقوقی سازمانی دوره‌های مدیریت ادعا در پروژه‌های عمرانی
 • دوره های تخصصی حقوق پیمانکاری و مهندسی
 • دوره های تخصصی حقوق حمل و نقل
 • دوره های تخصصی حقوق قرارداد ها
 • دوره های تخصصی حقوق بازرگانی