بیمه تامین اجتماعی

   

                     مشاوره حقوقی بیمه  تامین اجتماعی


دعاوی بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی ،یک سازمان بیمه گر اجتماعی عمومی (غیردولتی)میباشد. وظیفه  اصلی این سازمان پوشش دادن کارگرانی است که مشغول به کارهستند .و در ازای کارخویش مزد دریافت مینمایند.بیمه این دسته از افراد در قانون ،عنوان بیمه اجباری دارد.البته سایرافراد که به مشاغل آزاد اشتغال دارند،نیز میتوانند به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه به صورت اختیاری پرداخت نمایند.پس از پرداخت حق بیمه افراد مزبور میتوانند از مزایای مقرر شده در قانون تامین اجتماعی منتفع گردند.

ادامه مطلب...

مشاوره دعاوی بیمه تامین اجتماعی

  • وکالت دعاوی بیمه تامین اجتماعی
    اگر در زمینه امور بیمه تامین اجتماعی خود ،نیازمند مشاوره با وکلای متخصص این امور  هستید دارید ،باما تماس بگیرید.

  • مشاوره حقوقی امور بیمه تامین اجتماعی

    مشاوران حقوقی مادر زمینه امور بیمه تامین اجتماعی ،پاسخگوی شما خواهند بود. کافیست با متخصصان ما تماس بگیرید.


  • تنظیم لایحه بیمه تامین اجتماعی ،اعتراض و تجدید نظر

    اگر در زمینه امور بیمه تامین اجتماعی خود ،نیازمند تنظیم دادخواست و لایحه هستید ،باوکلای متخصص ما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی