اجرائیات ثبت

عدم صلاحیت رئیس ثبت محل به رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده و امضاء سند انتقال و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این شکایت.

نظریه ۱۰۶۹/۹۶/۷-۹/۵/۱۳۹۶ ۱)اولاً با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه...

نحوه ابلاغ عملیات اجرایی ثبتی

اجرا پس از وصول اجرائیه و پس از ثبت اجرائیه های واصله در دفتر مخصوص به ترتیب تاریخ وصول باید در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و...

اعتراض به تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت

اعتراض به تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت

حق الاجرای اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا که اصطلاحا نیم عشر اجرایی نامیده می شود، جزئی از هزینه های مربوط به عملیات اجرایی است. وفق ماده ۱۳۱ قانون...

اعتراض به تخلیه و تحویل ملک در اجرای ثبت

اعتراض به تخلیه و تحویل ملک در اجرای ثبت

تحقق تخلیه یا تحویل ملک در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد، یکی از موارد ختم عملیات اجرایی است که در بند د ماده ۱۵۵ آئین...

اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین

اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت از سوی بدهکار  و در اجرای احکام از سوی محکوم علیه قابل طرح می باشد. یکی از اقداماتی که اداره اجرای ثبت...

اعتراض به قیمت کارشناسی مزایده

اعتراض به قیمت کارشناسی مزایده

اعتراض به کارشناسی مزایده حقی است که در اجرای ثبت، طبق ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و در اجرای احکام دادگاه، طبق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام...

اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای توسط اجرائیات ثبت

اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای توسط اجرائیات ثبت

طلب یا تعهد موضوع اسناد لازم الاجرا ممکن است دارای وثیقه یا بدون وثیقه باشد. با توجه به تفاوت های موجود در خصوص روند اجرای این قبیل اسناد، لازم است اجرای...

صدور اجرائیه ثبتی علیه دولت و شهرداری ها

صدور اجرائیه ثبتی علیه دولت و شهرداری ها

صرف وجوه و اموال متعلق به دولت تنها بر اساس قانون بودجه مصوب امکانپذیر است. به عبارت دیگر وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و … که در قانون بودجه...

تاخیر در ابلاغ بازداشت ملک و انتقال رسمی ملک

موضوع رای : تاخیر در ابلاغ مراتب بازداشت ملک و انتقال رسمی ملک، مضر به حقوق ذی نفع بازداشت نمی باشد. شرح پرونده : دارنده چک بلامحل به استناد گواهی...

تاثیر انتقال ملک بازداشت شده بر عملیات اجرایی

موضوع رای : انتقال ملک بازداشت شده با سند عادی، مخل ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. شرح پرونده: دارنده چک به استناد گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال...

صدور اجرائیه های متعدد علیه یک نفر

صدور اجرائیه های متعدد علیه یک نفر

موضوع رای: در صورت صدور اجرائیه های متعدد علیه یک نفر، حق تقدم با بستانکاری است که زودتر اقدام به بازداشت ملک نموده است. شرح پرونده: پس از فوت متوفی،...

اعتراضات ثبتی

[vc_row width=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-left-color%22%3A%22%23e5e0e0%22%2C%22border-left-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-right-color%22%3A%22%23e5e0e0%22%2C%22border-right-style%22%3A%22solid%22%7D%7D” width=”1/5″][us_separator size=”large”][us_image image=”32891″ align=”center” size=”us_100_100_crop” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_separator][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3412″][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md”][us_image image=”32935″ align=”center” size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%2232935%22%2C%22background-position%22%3A%220%2B0%22%2C%22background-size%22%3A%22cover%22%2C%22background-repeat%22%3A%22no-repeat%22%2C%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22padding-left%22%3A%22-100px%22%2C%22padding-right%22%3A%22-100px%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][us_separator size=”custom” height=”270PX”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animate=”afl” offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]...

ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی ثبت

ابطال عملیات اجرایی ثبت دعوایی است که از سوی مدیون یا شخص ثالث با ادعای حق نسبت به مال موضوع اجرا و یا به دلیل دیگر در خصوص  عملیات اجرایی...

حل اختلافات ثبتی6666

مراجع حل اختلافات ثبتی

در جریان رسیدگی در اداره ثبت اسناد ، گاهی میان اشخاص و اداره ثبت اختلافاتی رخ می دهد.مراجع حل اختلافات ثبتی ، شامل هیات نظارت ثبتی و..