داوری در دعاوی

داوری در دعاوی

در میان روش های حل و فصل اختلافات که جایگزین رسیدگی قضایی به شمار می روند ، داوری تنها روش الزام آوری است که می تواند به عنوان شیوه حل و فصل نهایی اختلاف مورد استفاده قرار گیرد . مهم ترین ویژگی این روش سرعت بالاتر و تشریفات کمتر نسبت به رسیدگی قضایی است.

چه دعاوی قابل طرح در داوری است ؟

هر دعوای حقوقی مطروحه در دادگاه قابلیت ارجاع به داوری را نیز دارد به جز موارد زیر:
1. دعوای ورشکستگی؛
2. دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح ؛
3. امور مربوط به احوال شخصیه ،
4. رسیدگی به کلیه جرایم ، حتی جرایم قابل گذشت .

دعوا چگونه به داوری ارجاع می شود؟

ارجاع امر به داوری امری اختیاری و مبتنی بر توافق طرفین است. فرقی نمی کند که دعوای مورد نظر در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و یا درصورت طرح در کدام یک از مراحل رسیدگی باشد. اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.
طبق ماده 455 ق.ا.د.م طرفین می‌توانند به صورت شرط ضمن معامله و یا به‌موجب قرارداد جداگانه ای توافق نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند.

آیا قرارداد داوری باید حتما به صورت مکتوب باشد ؟

قرارداد داوری می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد . همچنین در مواردی ممکن است توافق عملی بر ارجاع به داوری توسط طرفین صورت گیرد.

چه کسی را می توان به عنوان داور انتخاب نمود ؟

برای داور شرایط خاصی مقرر نشده و طرفین در انتخاب داور آزادند.با این وجود از آنجا که داور با پذیرش داوری و صدور رای به نوعی در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می نماید باید اهلیت استیفا داشته باشد . بنابراین بلوغ ، عقل و رشد از شرایط داور محسوب می شود.

امکان تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان داور انتخاب شوند ، در این صورت رسیدگی و صدور رای توسط کارشناسان و کمیسیون های زیر مجموعه آن سازمان امکان پذیر است.

عدم لزوم تعیین داور در قرارداد داوری

در قرارداد ارجاع اختلاف به داوری تعیین اینکه چه کسی به اختلاف رسیدگی کند لزومی نداشته و طرفین می توانند در زمان ارجاع اختلاف به داوری ، داور را تعیین نمایند و در صورت بروز اختلاف در تعیین داور طرفین باید به دادگاه مراجعه کنند.

دادگاه صالح برای تعیین داور دادگاهی است که در فرض عدم وجود قرارداد داوری ، صلاحیت رسیدگی بر اصل اختلاف را دارد یعنی دادگاه محل انعقاد قرارداد اما طرفین می توانند دادگاه دیگری را نیز برای تعیین داور انتخاب نمایند ؛ البته طرفین نمی توانند از صلاحیت ذاتی دادگاه صالح عدول نمایند و تنها صلاحیت محلی دادگاه صالح را می توانند تغییر دهند.

امتناع از صدور رای یا فوت و حجر داور

اگر طرفین شخص خاصی را به عنوان داور برای رسیدگی به اختلافشان تعیین کرده باشند ، در صورتی که آن داور از رسیدگی به اختلاف امتناع نموده یا محجور گردد ، موافقت نامه داوری از بین می رود مگر آنکه طرفین مجددا بر داوری شخص دیگری بر اختلافشان توافق نمایند.

اجرای رای داور

اگرچه رای داوری علی القاعده قابل اعتراض است اما مانند رای مراجع قضایی دولتی پس از قطعیت لازم الاجرا بوده و فصل کننده خصومت شمرده می شود.
معمولامحکوم علیه رای داوری را به اختیار اجرا می نماید. در غیر این صورت اجرای اجباری رای داوری امکان پذیر است. چنانچه محکوم له تمایل به اجرای اجباری رای داشته باشد باید حسب مورد به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه و اجرای آن را درخواست کند.

اعتراض به رای داور و ابطال رای داوری

داوری نوعی قضاوت اختصاصی بین طرفین دعوا می باشد ، این رسیدگی باید مطابق با اصول اساسی و عادلانه از جمله اصل تناظر ، حق دفاع و…. صورت گیرد و چنانچه فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر می تواند نسبت به ابطال رای داور اقدام نماید .

هدف از داوری این است که طرفین دعوا که با انتخاب خود، داوری را جایگزین توسل به دادگاه کرده اند ، رای صادره از مرجع داوری را نیز با رغبت پذیرفته و آن را به اجرا گذارند به همین دلیل رای داور قابل تجدید نظر خواهی نبوده و تنها ممکن است به جهاتی از جمله صدور رای داور در خارج از مهلت تعیین شده و یا تجاوز او از حدود اختیارات خود و یا مغایرت رای داور با قوانین موجد حق ، رای صادره باطل و یا قابل ابطال دانسته شود .

درخواست ابطال رای داور در موعد قانونی از دادگاه صلاحیت دار به عمل می آید .

ذکر کارشناسی به عنوان مرجع حل و فصل دعوا

بر اساس رویه قضایی معنای حل و فصل هرگونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی مابین ، همان داوری موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته شده است .

حل و فصل دعاوی شرکت ها از طریق داوری

در مورد اشخاص حقوقی( شرکت ها ) ارجاع به داوری و تعیین داور در صلاحیت هیئت مدیره بوده و در صورتی که به موجب اساسنامه این اختیار به مدیر عامل تفویض نشده باشد باید وی را فاقد این اختیار دانست مگر اینکه هیئت مدیره به مدیر عامل این اختیار را به صورت موردی بدهد .

اختیار نماینده جهت مراجعه به داوری

بر اساس بند 5 ماده 35 ق.آ.د.م ، لازم است ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور صراحتا دراختیارات نماینده ذکر شود و الا این اختیار برای نماینده وجود ندارد .

مطالبه وجه اسناد تجاری در قراردادهای بیع از طریق داوری

اگر قرارداد بیع متضمن شرط داوری بوده و بابت ثمن نیز چک با قید “بابت قرارداد ذکر شده” باشد . وجه چک مزبور منحصرا از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه است و نمی توان با توسل به اصل تجریدی اسناد تجاری ، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیما در محکمه اقامه نمود.

پایان داوری

قاعدتا داوری با صدور رای داور پایان می پذیرد اما در مواردی نیز داوری پیش از صدور رای زائل می شود، از جمله:
1. توافق طرفین ؛
2. فوت یا حجر یکی از طرفین ؛
3. عدم تمایل داور به داوری یا عدم امکان انجام این امر ؛
4. صادر نشدن رای در مدت داوری ؛
5. صدور حکم بطلان رای داور ؛
6. زوال دعوا ؛
7. منتفی شدن موضوع داوری .

خدمات حقوقی تخصصی داوری در موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی

امروزه حل و فصل اختلافات از طریق داوری به دلیل تسریع در رسیدگی و عدم پرداخت هزینه دادرسی و آزادی عمل در ارتباط با داور بسیار رایج گردیده و نهادهای رسمی نیز به سمت حل اختلافات از طریق داوری گرایش پیدا کرده اند اما دعاوی داوری نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد که از طریق مشاوره با وکلای متخصص می توان بسیاری از مشکلات ناشی از داوری را حل نمود. لذا در این خصوص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آمادگی ارائه خدمات به شرح ذیل را دارد :

 1. قبول داوری در اختلافات و دعاوی قراردادی و حقوقی ؛
 2. ارائه مشاوره و پذیرش وکالت یا داوری در سازمان­های داوری ایران مانند اتاق داوری بازرگانی بین الملل (ACIC)،سازمان داوری منطقه ای تهران (TRAC) ؛
 3. ارائه مشاوره و وکالت دعاوی یا داوری در سازمان های داوری بین المللی مانند : ICSID , LCIA,ICC,AAA,… ؛
 4. تهیه و تنظیم شرط داوری پیش از بروز اختلاف یا موافقنامه داوری پس از بروز اختلاف در قراردادهای داخلی و بین المللی ؛
 5. اجراء آراء داوری داخلی و بین المللی ( با رعایت قوانین ایران ) ؛
 6. ابطال آراء داوری داخلی و بین المللی در مراجع قضایی و… .
 7. ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور

مشاوره داوری در دعاوی

 • وکیل دعاوی داوری
  اگر در زمینه دعاوی داوری ، نیازمند مشاوره با وکلای متخصص و متبحر در این زمینه هستید ، باما تماس بگیرید

 • مشاوره حقوقی دعاوی داوری
  مشاوران حقوقی ما در زمینه دعاوی داوری ، آماده پاسخگویی به شما هستند .کافیست با ما تماس بگیرید

 • تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی داوری
  اگر در زمینه تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی داوری ، نیازمند مشاوره با وکلای متخصص هستید ، باما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی

تماس با ما

  لطفا نام خود را وارد نمایید
  این فیلد را پر کنید
  آدرس ایمیل خود را وارد کنید
  لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
  شماره تماس خود را وارد کنید
  این فیلد را پر کنید
  توضیحات
  این فیلد را پر کنید
  فهرست