دعاوی کارگر و کارفرما

 دعاوی کارگر و کارفرما


دعاوی روابط میان کارگر و کارفرما و امور استخدامی

در قانون کار به کسی کارگر گفته می شود که در مقابل کاری که انجام می دهد مزد، حقوق، مزایا، یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می نماید. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به در خواست او کاری را انجام می دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کار آموزان نیز مشمول این قانون هستند.ممکن است در برخی مواقع پیش بیاید کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلافاتی شوند و نیاز به مداخله مرجع صالح جهت رسیدگی باشد تا به اختلافات آنان پایان دهد. قانون کار مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما را هئیت های حل اختلاف پیش بینی نموده است.البته جهت حل اختلافات فوق، گاهی نیازمند مشاوره و امعان نظر از وکیل اداره کار هستند.

بیشتر

وکالت دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما

نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگر
بیمه کارگران توسط کارفرما و ضمانت اجرای آن
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما
ترک کار بدون قرارداد
امور کارگر و کارفرما

دانشنامه روابط کار میان کارگر و کارفرما و قانون کار

موسسه حقوقی دادپویان حامی

مرخصی کارگران

مرخصی کارگران به ایامی گفته می شود که کارگر می تواند در این ایام با…
مشاوره روابط کار میان کارگر و کارفرما

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی
ساعت کاری طبق قانون کار

ساعت کاری طبق قانون کار

هرانسانی برای امرارمعاش خودیاخانواده خودبه شغلی اشتغال پیدا میکند. هدف هر فردی از اشتغال دریافت…
مقالات
سنوات کارگر

سنوات کارگر

حق سنوات کارگر به پاداشی گفته می شود که پس از یک سال کاری به…

تماس با ما

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست