دعاوی کارگر و کارفرما

 دعاوی کارگر و کارفرما


دعاوی روابط میان کارگر و کارفرما و امور استخدامی

در قانون کار به کسی کارگر گفته می شود که در مقابل کاری که انجام می دهد مزد، حقوق، مزایا، یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می نماید. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به در خواست او کاری را انجام می دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کار آموزان نیز مشمول این قانون هستند.ممکن است در برخی مواقع پیش بیاید کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلافاتی شوند و نیاز به مداخله مرجع صالح جهت رسیدگی باشد تا به اختلافات آنان پایان دهد. قانون کار مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما را هئیت های حل اختلاف پیش بینی نموده است.البته جهت حل اختلافات فوق، گاهی نیازمند مشاوره و امعان نظر از وکیل اداره کار هستند.

بیشتر

وکالت دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما

نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگر
بیمه کارگران توسط کارفرما و ضمانت اجرای آن
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما
ترک کار بدون قرارداد
امور کارگر و کارفرما

دانشنامه روابط کار میان کارگر و کارفرما و قانون کار

دلایل موجه برای اخراج کارگر

اخراج کارگر

قانون کار،اگر چه برای احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع شده است اما چه در…
843

بازرسی کار

یکی دیگر از تدابیر حفاظتی برای کارگران که قانون لحاظ کرده است بازرسی کار است…
مشاوره روابط کار میان کارگر و کارفرما

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی
استعفای کارگر

ترک کار کارگر

ترک کار کارگر ،بدین معناست که کارگر بدون رعایت تشریفات مربوط به استعفا از کار…
16138

مرخصی کارگران

مرخصی کارگران به ایامی گفته می شود که کارگر می تواند در این ایام با…
843

بازرسی کار

یکی دیگر از تدابیر حفاظتی برای کارگران که قانون لحاظ کرده است بازرسی کار است…
مقالات
استعفای کارگر

ترک کار کارگر

ترک کار کارگر ،بدین معناست که کارگر بدون رعایت تشریفات مربوط به استعفا از کار…

تماس با ما

نام و نام خانوادگی