دعاوی شرکتها و ورشکستگی

دعاوی شرکت ها و ورشکستگی

در عرصه اقتصادی ، نمی توان نقش شرکت ها علی الخصوص شرکت های سهامی را در نظر نگرفت . شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کنار فعالیت اقتصادی خود و عرصه رقابت تجاری ، خواه ناخواه دچار و درگیر روابط حقوقی پیچیده می شوند .

یک شرکت یا سازمان اقتصادی ، دارای روابط حقوقی ( داخلی ) فی ما بین اعضای ارکان خود هم چون شرکاء و سهامداران ( مجامع عمومی ) و مدیران و بازرسان در خصوص مسائلی هم چون نقل و انتقال سهام و خروج شرکاء ، افزایش سرمایه و سهام ، تغییرات اساسنامه ، اختیارات و مسؤلیت های قانونی هیأت مدیره و بازرسین و و ورشکستگی ، انحلال و امثالهم می باشد .

از سویی دارای روابط حقوقی با کارمندان و به طور کلی عوامل نیروهای انسانی خود در امور روابط کار و استخدامی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و غیره می باشد .

هم چنین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در حوزه های صنعتی ، عمرانی ، پیمانکاری ، خدماتی ، تولیدی و بازرگانی ، به مناسبت اقتضای فعالیت حرفه ای خود و کسب سهم از بازارهای داخلی ، منطقه ای و بین المللی نیاز به داد و ستد در قالب قراردادهایی هم چون خرید و فروش ، نمایندگی ، اجرا ، پیمانکاری و هزاران هزار قالب دیگر ، که ممکن است در طول اجرای قرارداد با نقض عهد طرف مقابل و اختلافات و دعاوی متفاوت روبرو شوند .

هم چنین شرکت و موسسات ، دارای روابط حقوقی با سازمان ها ، نهاد ها ، ارگان ها و ادارات دولتی و عمومی در خصوص بیمه ، مالیات ، گمرک ، تعزیرات ، توابع وابسته به وزارتخانه ها و ادارات دولتی ، شهرداری ها می باشند.

بدون تردید همه مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ، به تمامی اصول و قواعد روابط حقوقی ، خاصه مسائل حقوقی تخصصی ، به دلیل کثرت و پراکندگی قوانین و مقررات حقوقی و رویه های متعدد قضایی در موضوعات تدوین و نگارش قراردادهای حقوقی تخصصی ، مذاکرات فنی و حقوقی ، طرح دعوی و دفاع و پاسخگویی در قبال آن ، تنظیم نامه ها و لوایح ، امور اداری و دعاوی تخصصی ، آگاهی و احاطه کافی ندارند .

لاجرم می بایست بدواً جهت پیشگیری و متعاقباً جهت موفقیت در پروژه های اقتصادی و کاری خود از مشاوره حقوقی بهره گیرد .

و از آنجا که تسلط کافی و جامع به همه امور حقوقی و مسائل و دعاوی خاص آن در یک فرد حقوقدان یا وکیل جمع نمی شود ، در دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی به همراه تیمی متخصص از حقوقدانان و وکلا و کارشناسان در امور موضوعه تخصصی در دپارتمان ها تخصصی و با پشتوانه سوابق و تجارب تخصصی ایشان، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه شرکت ها و مسائل حقوقی مربوط به آن به شما فعالان اقتصادی می باشیم .

جهت اخذ مشاوره، با وکیل متخصص دعاوی شرکت ها ، با ما تماس بگیرید.

مشاوره در زمینه دعاوی شرکت ها و ورشکستگی

  • وکیل دعاوی شرکت ها

    اگر در زمینه دعاوی شرکت ها ،نیازمند مشاوره با وکیل متخصص و با سابقه هستید،باما تماس بگیرید.

  • مشاوره حقوقی دعاوی شرکت ها

    مشاوران حقوقی ما در زمینه دعاوی شرکت ها ، آماده پاسخگویی به شما هستند . با ما تماس بگیرید.

  • تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی شرکت ها

    اگر در زمینه تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی شرکت ها، نیازمند مشاوره هستید ، باما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی