دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

زمین و به تعبیر عربی آن اراضی همواره از گذشته محلی جهت سکنی گزیدن و انجام فعالیت های کاری بوده است . تسلط بر زمین چه برای سکونت و چه برای کار و کسب حس مالکیت و اعمال مالکیت بر آن، همواره در راستای حس امنیت خواهی بشر بوده است . که در حقوق اسلام به این حق مالکیت و دامنه ها و توابع و آثار آن ، توجه خاصی گردیده و همیشه مورد احترام شارع اسلامی بوده است .

از سویی در همین حقوق به جهت موازنه و تعادل اقتصادی میان افراد ، در برخی موارد مالکیت خصوصی و اعمال آن برای افراد به رسمیت شناخته نمی شود ، که دارای اسباب و جهات متعددی است و یکی از آن اسباب اراضی موات می باشد که فارغ از بحث های لغوی و ترمینولوژی حقوقی منظور اراضی است که رها شده هستند ، یعنی یا از ابتدا رها شده بودند و هیچگونه حق مالکیت در آن رویت نشده یا اینکه شخص یا اشخاصی در آن حق مالکیت خود را اعمال نموده و در تصرف داشته و اکنون از آن ملک و تصرف اعراض کرده اند یعنی آن اراضی را رها نموده اند که بر اساس قوانین موضوعه که تماماً ریشه در حقوق اسلام دارند ، اراضی موات متعلق به حاکم اسلامی است که همانگونه که در فوق گفته شد حکومت می تواند جهت موازنه اقتصادی میان افراد جامعه ، جهت سکونت و زراعت و یا غیره به اشخاص واگذار نماید و ایشان نسبت به احیای آن و تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام نمایند .

با سودجویی برخی افراد و راه اندازی سیستم فئودالی ( ارباب – رعیتی ) و استثمار نیروی انسانی ، و با افزایش جمعیت و نیاز های اولیه انسانی هم چون سکونت و تغذیه و با رشد مهاجرت به شهرها و حواشی آن ، عملاً اراضی که می بایست جهت همان موازنه اقتصادی و در دست دولت به معنای عام حاکمیت قرار گیرد ، در ید و اختیار افراد سودجو قرار گرفت .

که بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی ، قانونگذار با تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه های متعدد و پراکنده ، در صدد اعمال حق مالکیت عمومی و لغو مالکیت خصوصی و اعاده و استرداد آن برآمد .

که قوانین مادر من جمله قانون مدنی و قانون ثبت و الحاقات و ضمائم آن و عمده قوانین موضوعه هم چون قوانین اصلاحات اراضی ، قوانین اراضی موات شهری و غیر شهری ، قوانین اراضی منابع طبیعی و ملی شده ، قوانین تغییر کاربری و خیلی قوانین و مقررات دیگر که در جهت لغو مالکیت انحصاری افراد می باشد ، از این دست می باشد .

مجموعه همکاران ما در تخصص های وکیل دعاوی زمین شهری ، وکیل دعاوی اراضی موات شهری ، وکیل دعاوی اراضی موات غیر شهری ، وکیل دعاوی منابع طبیعی ، وکیل دعاوی اراضی ملی بر اساس سوابق و تجربیات خود در سه حوزه دعاوی اراضی موات شهری ، دعاوی اراضی موات غیر شهری ، دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی اراضی می باشد .

که تا به اکنون پرونده های دعاوی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و دعاوی ابطال و فسخ رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، دعاوی ابطال سند به نام دولت ، دعاوی اخذ دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک ثبتی ، دعاوی صدور حکم اصلاح سند مالکیت و الزام سازمان ملی زمین و مسکن به تحویل عین ملک و یا معوض آن در خصوص دعاوی زمین های موات شهری توسط وکیل متخصص دعاوی زمین شهری و وکیل کمیسیون ماده 12 قانون قانون زمین شهری صورت پذیرفته است .

و پرونده های دعاوی اعتراض به رأی هیئت 7 نفره واگذاری زمین نسبت به اراضی موات و بایر و دعاوی فسخ و ابطال رأی هیئت 7 نفره واگذاری زمین و ستاد مرکزی واگذاری زمین در شهر تهران ، دعاوی ابطال سند به نام دولت ، دعاوی صدور اصلاح سند مالکیت ، دعاوی الزام سازمان جهاد کشاورزی استان به تحویل عین ملک یا معوض آن ، دعاوی اخذ دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک ثبتی علیه سازمان امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی در خصوص دعاوی زمین های موات غیر شهری که توسط وکیل متخصص دعاوی اراضی موات غیر شهری صورت پذیرفته است .

پرونده های دعاوی اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای 56 قانون جنگل ها و مراتع ، دعاوی ابطال رأی و صدور حکم به غیر ملی بودن اراضی علیه سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات منابع طبیعی استان ها ، دعاوی اعتراض به برگ تشخیص و نظریه تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی شدن و دعاوی ابطال تشخیص ملی شدن اراضی و صدور حکم بر غیر ملی بودن آن و اضافه نمودن آن به مستثنیات ، دعاوی اخذ دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال پلاک ثبتی و دعاوی ابطال سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و دعاوی الزام اداره منابع طبیعی به تحویل عین ملک یا معوض آن که توسط وکیل متخصص دعاوی اراضی ملی ، وکیل متخصص دعاوی منابع طبیعی ، وکیل متخصص دعاوی مستثنیات اراضی ملی و منابع طبیعی انجام پذیرفته است .

بدیهی است طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی اراضی و زمین و اراضی موات ، زمین شهری اراضی منابع طبیعی و ملی شده و دفاع در قبال دعاوی مطروحه در هیأت ها و کمیسیون های مربوطه محاکم دادگستری ، نیاز به تجربه و دانش تخصص و آگاهی از قوانین و مقررات ماهوی و شکلی دارد که این مهم در صلاحیت وکیل دعاوی زمین شهری / وکیل دعاوی اراضی منابع طبیعی و ملی شده وکیل متخصص اراضی موات شهری و غیر شهری می باشد .

بیشتر

مشاوره دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

 • وکیل دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

  اگر در زمینه دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری خود ،نیازمند مشاوره با وکیل متخصص هستید ،باما تماس بگیرید.

 • مشاوره حقوقی دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

  مشاوران حقوقی مادر زمینه دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری ،پاسخگوی شما خواهند بود. کافیست با متخصصان ما تماس بگیرید.

 • تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

  اگر در زمینه دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری خود ،نیازمند تنظیم دادخواست و لایحه هستید ،باوکلای متخصص ما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی

تماس با ما

  لطفا نام خود را وارد نمایید
  این فیلد را پر کنید
  آدرس ایمیل خود را وارد کنید
  لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
  شماره تماس خود را وارد کنید
  این فیلد را پر کنید
  توضیحات
  این فیلد را پر کنید
  فهرست