دعاوی وقفی

دعاوی وقف

وقف نهادی حقوقی و سنتی حسنه میباشد.وقف به معنای دست کشیدن از عین مال و سپردن منافع آن به افرادی خاص یا به عموم مردم است.احکام و قوانین پیرامون وقف را می بایست در گذشته و در فقه جستجو نمود، اما اصول وقف و ساختار آن بر مبنای فقه و تضارب اندیشمندان اسلامی و فقها ، مانعی در تبیین و تدوین قواعد منسجمی در این خصوص شده است .
همین ماهیت و مبنای اختلافی وقف و آثار آن، رویه های متفاوت اتخاذی در خصوص وقف نامه ها ، تعارض نظرات فقهی و حقوقی و رویه های ناهمگون واقفان ، متولیان و سازمان ها و ادارات اوقاف ،در کنار قوانین پیچیده و پراکنده و آراء وحدت رویه متعدد و رویه های قضایی متفاوت ، بر دشواری درک و استنباط از قوانین و مقررات موضوعه وقف و اقامه دعوا و دفاع و یا پاسخگویی در قبال مراجع اداری وقف و متولیان موقوفات و موقوف علیهم افزوده است ،که برای تسلط به این امرمهم….
راهی به جز تجربه وجود ندارد .

ادامه مطلب

مشاوری دعاوی وقفی

  • وکیل دعاوی وقفی
    اگر در زمینه امور وقفی ،نیازمند مشاوره با وکلای متخصص دعاوی وقفی هستید دارید ،باما تماس بگیرید.

  • مشاوره حقوقی املاک اوقافی

    مشاوران حقوقی مادر زمینه امور دعاوی وقفی ،پاسخگوی شما خواهند بود. کافیست با متخصصان ما تماس بگیرید.

  • تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی وقفی

    اگر در زمینه امور دعاوی وقفی خود ،نیازمند تنظیم دادخواست و لایحه هستید ،باوکلای متخصص ما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی