وکالت دعاوی

 وکالت دعاوی

وکالت دعاوی با وکالت مدنی که در قانون مدنی تعریف شده است متفاوت می باشد.

وکالت مدنی بدین مفهوم می باشد که یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید جهت وکالت مدنی می بایست طرفین در دفتر اسناد رسمی حضور یافته و وکالتنامه را به صورت رسمی  تنظیم نمایند و وکیل در همان حدود اختیاراتی را که به وی اعطا گردیده می تواند اقدام نماید.

وکالت دعاوی تفویض اختیار به شخص برای رجوع به دادگاه و دفاع از حق  با تمامی مقدمات و مستلزمات آن است، در وکالت دعاوی شخصی که با عنوان وکیل انتخاب می گردد بایستی دارای پروانه وکالت باشد.

ادامه مطلب...

وکیل متخصص دعاوی خود را بیابید ...

  • وکالت

    اگر نیازمند مشاوره با وکیل متخصص  هستید ، با ما تماس بگیرید.

  • تنظیم دادخواست و لایحه در دعاوی

    اگر در زمینه تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی  نیازمند مشاوره هستید ، باما تماس بگیرید.

  • مشاوره حقوقی

    مشاوران حقوقی ما آماده پاسخگویی به شما هستند . با ما تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی
موسسه حقوقی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی