وکیل بانکی

وکیل بانکی

دعاوی بانکی در چند ساله اخیر افزایش چشمگیری داشته است. علل و عوامل مختلفی سبب ساز این موضوع شده است، از جمله می توان به دلایل اقتصادی و رعایت ضرورت های شرعی و تخلفات و انحرافات نظام بانکی اعم از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری  اشاره نمود. انبوه دعاوی بانکی، دادگاه ها را با وضعیت بغرنج و پیچیده ای مواجه کرده است. به لحاظ تخصصی بودن این دعاوی، داشتن وکیل بانکی می تواند تا حد زیادی از پیچیدگی این دعاوی بکاهد. از طرف دیگر فنی و تکنینکی بودن دعاوی بانکی، نیازمند ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری را ضروری می گرداند. در مرحله کارشناسی نیز داشتن وکیل بانکی می تواند در رفع ابهامات موجود در پرونده کمک موثری به کارشناسان نماید. ظهور و بروز روابط بانک ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب عقود و قراردادهای بانکی نمود پیدا می کند. مشتریان بانک ها به جهات گوناگون نیازمند تسهیلات بانک ها می شوند و مقررات بانکی اعطای تسهیلات را صرفا در موارد و قالب های از پیش تعیین شده مجاز می شمارد. گاه مشتری نمی تواند برای نیاز خویش قالب درستی پیدا کند و اقدام به ارائه مدارک و اسناد صوری به بانک می کند و از سویی بانک ها نیز ابزارهای کافی برای راستی آزمایی را ندارند، همین امر باعث ابطال قرارداد های بانکی می گردد. متاسفانه باور اشتباهی که افراد گمان می نمایند باید پس از ایجاد مشکل حقوقی به وکیل مراجعه نمایند موجب می گردد افراد سالها درگیر رفت و آمد به مراجع قضایی و صرف هزینه شوند. در حالی که پیش از اخذ تسهیلات می توان با مراجعه به وکیل بانکی، مشاوره حقوقی لازم را کسب نمود تا آگاهانه اقدام به اخذ تسهیلات و انعقاد قرارداد با بانک نمود. و همین باعث کاهش دعاوی بانکی در مراجع قضایی می گردد.

وکیل دعاوی بانکی

دعاوی بانکی به دو دسته دعاوی بانک ها علیه اشخاص و دعاوی اشخاص علیه بانک ها تقسیم می شود. وکیل دعاوی بانکی می تواند هر دو این دعاوی را عهده دار شود. وکیل دعاوی بانکی می بایست نسبت به قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آئین نامه ها اشراف کامل داشته باشد. از جمله قوانینی که وکیل بانکی باید نسبت به آنها تسلط داشته باشد می توان به قوانین و مقررات ذیل اشاره نمود:

 1. قوانین مرجع مربوط به امور بانکی از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور، قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، قانون تنظیم بازار متشکل غیر پولی، قانون منطقی گردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف، قانون تجارت، برخی مواد قانون مدنی، قانون صدور چک، قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و …
 2. آئین نامه ها، بخشنامه ها ی نظارتی و اعتباراتی صادره از سوی بانک مرکزی و از جمله آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا
 3. مصوبات شرای پول و اعتبار
 4. منابع فقهی و شرعی از جمله بطلان معاملات ربوی.

شورای پول و اعتبار در راستای اجرای قواعد فقهی در قراردادهای بانکی اقدام به صدور دستور العمل های اجرایی برای قراردادهای بانکی نموده است. برای نمونه می توان به دستور العمل اجرایی قرارداد مضاربه، دستور العمل اجرایی قرارداد جعاله، دستور العمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک، دستور العمل اجرایی قرارداد مشارکت مدنی و … اشاره کرد.

 • رویه و عرف حاکم بر مناسبات بانکی.
 • قواعد عمومی و اختصاصی قراردادهای بانکی

با توجه به اینکه دعاوی بانکی جزء دعاوی تخصصی بوده و دارای پیچیدگی های بسیاری است، صرفا وکیل دعاوی بانکی که تخصص و تجربه و تبحر در دعاوی بانکی را در سابقه کاری خود داشته باشد، می تواند شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید. تخصص و تجربه وکیل بانکی در نحوه طرح دعوا و رعایت نکات حقوقی تخصصی و اشاره صحیح به قوانین و مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه ها در دعاوی بانکی بسیار موثر می باشد. چرا که کوچکترین اشتباه وکیل در تعیین موضوع خواسته و یا تعیین خواندگان موجب صدور قرار رد دعوا می گردد که در بسیاری از مواقع باعث ورود خسارت جبران ناپذیری می گردد.

وکیل بانک

همانگونه که اشاره نمودیم دعاوی بانکی اعم است از دعاوی بانک علیه اشخاص یا دعاوی اشخاص علیه بانک ها. وکیل بانک، وکیلی است که دعاوی بانک ها علیه اشخاص را بر عهده می گیرند. وکیل بانک باید دارای پروانه وکالت باشد مگر اینکه بانک، در زمره بانک های دولتی باشد که می توانند در پرونده ها از نماینده حقوقی استفاده نمایند. دعاوی بانک ها علیه اشخاص بیشتر در حوزه وصول مطالبات بوده، که در صورت وجود وثایق اعم از اسناد لازم الاجراء مانند قراردادهای بانکی یا اسناد ذمه ای مانند چک و سفته و اسناد رهنی از طریق اجرائیات اداره ثبت و دادگاه حسب مورد، طرح و پیگیری می گردند. همچنین دفاع از دعاویی که اشخاص علیه بانک ها مطرح می نمایند نیز دعاوی بانکی محسوب می گردد. وکیل بانک در هریک از دعاوی مذکور وکالت بانک را برعهده می گیرد.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا وکیلی که وکالت بانکی را برعهد دارد می تواند وکالت مشتری علیه آن بانک را قبول نماید؟

در پاسخ به این سوال باید گفت طبق قانون وکالت، وکیل نمی تواند وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را نسبت به موکل سایق خود قبول نمایند. بنابراین وکیل بانک نمی تواند وکالت دعاوی مشتریان آن بانک را علیه بانک موکل خویش قبول نمایند.

بهترین وکیل بانکی

بهترین وکیل بانکی به وکیلی گفته می شود که دانش و تخصص و تجربه لازم و کافی در دعاوی بانکی را داشته باشد. چرا که دانش حقوقی تخصصی و تجربه وکالت در دعاوی بانکی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. چنانچه وکیل بانکی یکی از این شرایط را دارا نباشد نمی توان نسبت به وی واژه بهترین وکیل بانکی را به کار برد.  با توجه به اینکه در سالهای اخیر شاهد ازدیاد دعاوی بانکی می باشیم می توان گفت وکلای اندکی در حوزه دعاوی بانکی فعالیت می نمایند. همین امر یافتن بهترین وکیل بانکی را دشوار می نماید. یکی از روشهای دستیابی به بهترین وکیل بانکی معرفی از طریق آشنایان و اشخاصی که درگیر دعاوی بانکی هستند می باشد. که این روش سنتی بوده و امکان دارد دسترسی به افرادی که درگیر پرونده بانکی می باشند فراهم نباشد. با توجه به گرایش مردم جهت مراجعه به وکیل متخصص در دعاوی تخصصی، کانون های وکلا را وادار نمود تا راه حلی برای این نیاز مردم پیدا نمایند. از سال ۱۴۰۰ ایده وکالت تخصصی باعث گردید تا با برگزاری دوره های جامع آموزشی در حوزه های تخصصی از جمله دعاوی بانکی، پروانه تخصصی به وکلایی که در این حوزه فعالیت و تجربه داشتند را اعطا نمایند. وکلایی که دارای پروانه تخصصی باشند می توانند در کارت ویزیت و سربرگ خویش عنوان وکیل متخصص در دعاوی بانکی را درج نمایند. بنابراین برای یافتن بهترین وکیل بانکی می توان به سایت کانون وکلا مراجعه نمود. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با گردهم آوری بهترین وکلای بانکی که همگی دارای پروانه تخصصی می باشند میتواند شما را در رسیدن به بهترین وکیل بانکی یاری نماید.

 

بهترین وکیل بانکی

بهترین وکیل بانکی

وکیل بانکی در تهران

در بسیاری از مواقع اشخاصی در شهرستان سکونت دارند اما بانکی که می خواهند علیه وی طرح دعوا نمایند در تهران اقامت دارد. لذا برای سهولت در پیگیری پرونده به دنبال وکیل بانکی در تهران هستند. از سوی دیگر اشخاص ساکن در شهرستان که دعوای بانکی دارند امکان دسترسی به وکیل بانکی را در محل سکونت خود ندارند لذا دعوای خود را به وکیل بانکی در تهران می سپارند. چنانچه اشخاص ساکن در شهرستان که برای پرونده بانکی خود به وکیل بانکی در تهران مراجعه می نمایند و تمایل دارند وکالت پرونده خود را به وی واگذار نمایند می بایست علاوه بر حق الوکاله وکیل، هزینه های رفت و آمد و اقامت را نیز به طور مجزا پرداخت نمایند. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر در حوزه دعاوی بانکی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به تمامی افراد ساکن در شهرستان ها می باشد.

وکیل متخصص در امور بانکی

همانگونه که گفته شد وکیل متخصص در امور بانکی وکیلی است که دانش حقوقی بانکی و تجربه وکالت در دعاوی بانکی را همزمان دارا باشد. علاوه بر این به عنوان وکیل متخصص در امور بانکی از سوی کانون وکلا مورد تائید باشد. خوشبختانه امروزه گرایش افراد نسبت به سپردن کارهای خویش از جمله وکالت دعاوی به اشخاص دارای صلاحیت و متخصص باعث گردیده هر یک از وکلا حوزه فعالیت را با توجه به تجربه و علاقه خویش مشخص نمایند. وکیل متخصص در امور بانکی به جهت تمرکز و مطالعه در زمینه دعاوی بانکی به تمامی قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آئین نامه های صادره از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیات وزیران اشراف و تسلط کافی داشته و با اطلاع از جدیدترین مقررات مصوب می تواند بهترین راهکار را ارائه دهد و شما را در رسیدن به نتیجه دلخواه کمک نماید. داشتن وکیل متخصص در امور بانکی علاوه بر مزایایی که برای اشخاصی که می خواهند علیه بانک ها طرح دعوا نمایند، دارد در رسیدگی قضایی نیز می تواند از حجم فشار پرونده به قاضی رسیدگی کننده و کارشناسان نیز بکاهد.

وکالت برای کارهای بانکی

وکالت برای کارهای بانکی زمانی صورت می گیرد که مشتری بانک، به عللی مانند مسافرت، بیماری، گرفتاری شغلی و غیره نتواند شخصا برای امور بانکی خود اقدام نماید، شخصی را به وکالت از طرف خود برای انجام تمام یا قسمتی از امور بانکی انتخاب و با اعطای وکالتنامه به وکیل، وی را به بانک معرفی می نماید. وکالت برای کارهای بانکی با وکیل امور بانکی متفاوت است. در وکالت برای کارهای بانکی می توان به هر شخصی که مورد اعتماد است وکالت داد. اما وکیل امور بانکی برای طرح یا دفاع در دعاوی بانکی بوده و باید دارای پروانه وکالت باشد. وکالت برای کارهای بانکی از طریق وکالتنامه بانکی که فرم چاپی است و توسط مشتری تکمیل و به ثبت در دفاتر اسناد رسمی می رسد، امکان پذیر است. وکالتنامه می تواند برای مدت معین یا نامحدود صادر شود. اگر برای مدت معین است باید تاریخ انقضای آن روی کارت ثبت شود. نکاتی که باید در وکالتنامه رعایت شود طی بخشنامه شماره ۳۳۰۰۹۴/۹۷ مورخ ۱۹/۹/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ گردیده است.

از جمله این نکات مهم، استعلام از صحت و سقم وکالتنامه های ارائه شده از طریق پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و چنانچه وکالتنامه برای قبل از سال ۹۲ باشد از طریق استعلام از دفترخانه صادرکننده صورت می پذیرد. در خصوص بررسی صحت صدور وکالتنامه های تنظیمی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که دارای شناسه و بارکد باشند از طریق ورود به سامانه تاک اقدام می شود.

وکالت برای کارهای بانکی در موارد ذیل لغو می شود:

 • با تقاضای کتبی موکل
 • بسته شدن حساب به وسیله وکیل یا موکل
 • فوت وکیل یا موکل
 • جنون یا حجر وکیل یا موکل
 • استعفای وکیل یا انقضاء مدت وکالت

وکیل بانکی دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی

وکیل بانکی دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با تسلط بر دانش حقوقی بانکی و تجربه وکالت در پرونده های بانکی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در زمینه طرح دعاوی بانکی از جمله دعاوی ابطال اجرائیه، ابطال قراردادهای بانکی، ابطال سند رهنی، الزام به فک رهن، الزام به اقاله اموال تملیکی، ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی و … می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با توجه به نیاز افراد جامعه جهت اخذ وکیل متخصص، سعی نموده در حوزه های تخصصی از جمله حوزه دعاوی بانکی، خدمات حقوقی تخصصی خویش را از طریق وکیل بانکی متخصص و متبحر به شما عزیزان ارائه نماید. سوابق فعالیت و رضایت موکلین همگی گویای موفقیت وکلای فعال در دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی در زمینه تخصصی سازی وکالت می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫52 نظر

 • علی حسینی

  با سلام.من پارسال امتیاز یک وام ازدواج رو از طریق واسطه خریداری کردم.و دلال به من گفتن که وام ثبت نام شده مدارک هم تحویل داده شده جهت اطمینان و واریز بیعانه میتونی به شعبه بری و از معاون اطلاع بگیری.بنده هم بعد از مراجعه به بانک و پیگیری از معاون شعبه مطلع شدم که وام مطابق گفته دلال آماده پرداخت هست و مشکلی نداره.بعد هم ضامن ها رفتن بانک و طی ۵ ماه وام واریز شد به حساب.الان هم ۱۰ قسط از وام رو پرداخت کردم و ۳ روز قبل بانک با صاحب امتیاز وام تماس گرفته و گفته بیایین سرپرستی و توضیح دادن که سند های ازدواج کپی شناسنامه جعلی هست و وام باطل و باید ضامن ها کل وام رو تسویه یکجا بکنن.حدود ۴۰ پرونده از طریق این دلال و معاون شعبه این شرایط رو دارن ولی طبق صحبتی که با بانک کردیم بانک مسئولیت کم کاری و تخلف شعبه رو نمیپذیره و چون میدونه از صاحب امتیاز وام چیزی عایدش نمیشه ضامن رو تو تنگنا قرار داده که تسویه کامل کنین یکجا.بنده هم از چند نفر مطلع پرسیدم نظرشون این بود که بانک نمیتونه از ضامنین مبلغی بیشتر از اقساط ماهیانه دریافت کنه چون ضامنین ذینفع وام نبودن و فقط اقساط پرداخت نشده رو ضمانت کردن.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.با تشکر

  خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ در ۲۰:۳۲
  • دادپویان حامی

   سلام اگر قرارداد باطل محسوب شود به تبع آن ضمانت ضامنین نیز باطل خواهد شد و ادعاهای بانک مطابق معمول صرفا از باب ارعاب می باشد تا قضیه را جمع کند.

   خرداد ۲۷, ۱۴۰۱ در ۲۱:۳۴
 • میلاد

  باسلام وقت بخیر
  عذرخواهی میکنم. مم هرچقدر مطالب حقوقی رو بررسی میکنم هیچ مشورت و مطلبی در مورد قرارداد های مرسوم و متداول بانکی در خصوص قرارداد های سپرده سرمایه گذاری پیدا نمیکنم.
  بنده از سال ۹۲ قرارداد سرمایه گذاری با بانک دارم که بانک از ارزش گذاری به روز مثل تاخیر تادیه خودداری میکنه و همان وجه سال ۹۲ را عودت میکند.
  از اونجایی که قرارداد سرمایه گذاری است اصلا من نمیدانم طی این سالها چه سرمایه گذاری کرده، ملک خریده، طلا خریده، دلار خریده، یا چه کرده
  از اونجایی که قرارداد سپرده سرمایه گذاری است بنده میخوام غیر از تاخیر تادیه که در خصوص وجه و پول است اقدام کنم
  بنده میخوام بانک رو جوابگو کنم در رابطه با مورد سرمایه گذاری و سرمایه و محاسبه به روز سود دهی سرمایه در هر برهه تورم

  اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۲۱
  • دادپویان حامی

   سلام سوال شما خیلی کلی هست جهت اخذ وقت مشاوره تخصصی با دفتر تماس بگیرید.

   اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۶:۴۸
 • تدین

  سلام وقت بخیر حساب بانکی من مسدود شده هست و نمیدانم علتش چیست میشه راهنماییم کنید

  اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱ در ۱۵:۲۷
  • دادپویان حامی

   سلام به بانکی که دستور توقیف را اجرا کرده است مراجعه نمائید تا اعلام نمایند که چه مرجع قضایی یا غیر قضایی دستور توقیف را صادر کرده است و سپس موضوع را از طریق آن مرجع پیگیری کنید

   اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱ در ۱۶:۱۱

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هفده + یازده =