دعاوی قراردادهای بانکی

تعیین سود بانکی بیش از نرخ مصوب

سوال : با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ ریاست معظم قوه قضاییه، دادگاه‌ها به قراردادهای بانک‌ها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه...

حذف ربح مرکب

حذف ربح مرکب در بانکداری

از جمله نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانکی نیاز آنها به تسهیلات بانکی در راستای خرید کالا یا خدمات تولیدی جهت تامین منابع مالی خود می باشد هر چند در این راستا قراردادهای فروش اقساطی و جعاله تا حدودی نیازهای آنها را تامین می کند اما با توجه به نگرش وسیع قرارداد مرابحه به عنوان…

خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی راهکاری است برای جبران خسارت هایی که به دلیل تاخیر بدهکار در پرداخت دیون خود به بانک وارد می آید. بنابراین نه تنها مشمول عنوان ربا قرار نمی گیرد بلکه مورد حمایت قانونگذار می باشد. زیرا در صورت فقدان آن ضمانت اجرای محکمی برای دریافت مطالبات از بدهکاران بانکی…

تکلیف بانک در خصوص مشتریان متوفی

با اطلاع از فوت اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حساب، انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف خواهد گردید و روابط بانک و مشتری پایان میابد. اما وظایفی بر عهده بانک مربوطه قرار خواهد گرفت که از آن تحت عنوان تکلیف بانک در خصوص مشتریان متوفی یاد می شود .

دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی

دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی

حسب ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها ، در طرح های صرفا تولیدی جهت تولید کالا و یا تولید خدمات ، دریافت وثیقه خارج از مجموع ارزش دارایی های غیرمنقول و منقول (اعم از…

دعوای الزام بانک به ارائه نسخه قرارداد تسهیلاتی

دعوای الزام بانک به ارائه نسخه قرارداد تسهیلاتی

در خصوص دعوای الزام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به ارائه یک نسخه از قرارداد بانکی (قرارداد تسهیلاتی) متاسفانه شاهد آن هستیم برخی بانک ها در مواردی بنا به توجیهات غیر قانونی و غیر منطقی ، از ارائه نسخه ای معتبر از قرارداد تنظیمی فی مابین اشخاص با بانک خودداری می نمایند.