انتقال سرقفلی به ورثه

قواعد و قوانین حقوقی و ملکی در مورد املاک تجاری با املاک مسکونی متفاوت است در واقع در املاک مسکونی قانون کسی را مالک می شناسد که سند ملکی به نام او ثبت شده است و این شخص صاحب ملک به طور کامل است اما در مورد املاک تجاری وضع فرق می کند در این دسته از املاک تجاری علاوه بر ملکیت حق دیگری به نام سرقفلی مطرح است و سرقفلی در حقیقت قیمتی است که در صورت خرید ملکی تجاری علاوه بر عرصه و اعیان برای آن نیز پول پرداخت شود که براساس عرف اکنون تنها 20 درصد ارزش ملک را عرصه و اعیان تشکیل و 80 درصد الباقی نیز ارزش سرقفلی آن است.( انتقال سرقفلی به ورثه )

انتقال سرقفلی به ورثه

حال سوال مهمی که ممکن مطرح گردد این است که اگر فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مالکیت سرقفلی یکباب مغازه را در اختیار داشته و فوت کند وضعیت مالکیت سرقفلی چگونه است و تکلیف چه می شود؟ و سوال دیگر اینکه اگر یکی از وراث سهم خود را به ورثه دیگر منتقل کند در حالی که مالک ملک تجاری حق انتقال به غیر را از مالک سرقفلی سلب کرده بود آیاد در این حالت به دلیل انتقال مال غیر ( انتقال سرقفلی به ورثه ) بدون اجازه مالک، تخلیه امکان دارد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در جواب این سوال اینگونه پاسخ داده اند که سرقفلی پس از فوت مالک آن به وراث انتقال می یابد و در این فرض که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هر گونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک(موجر) نمی باشد.

اساسآً انتقال مورد اجاره به غیر در سوال فوق رخ نداده چرا که شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از غیر، اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل شده است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکیل های مجرب و متخصص آن آماده ی ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در زمینه ی دعاوی سرقفلی می باشند. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • باسلام
    ما سال هفتادوهفت یک باب مغازه سرقفلی رو خریدیم ده سال پیش بابای من فوت کرده حالا بنده مشتاقم مغازه رو از بقیه وراث بخرم ولی مالک اصلی مانع میشه و ادعا داره اولویت بااونه در قولنامه هم حق انتقال ذکر نشده حالا ما میتونیم بین ورثه حق سرقفلی رو انتقال بدیم یا خیر؟

فهرست