رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟

نحوه رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی تلفیقی از قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات خاص شعب تعزیرات میباشد. رسیدگی درشعب تعزیرات دارای تشریفات خاصی است. ازجمله این تشریفات اختصاری و محدود بودن تشریفات رسیدگی می باشد.

در سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی به شکایت ،از چه قوانینی تبعیت میشود؟

سازمان تعزیرات حکومتی از قوانین و مقررات متعدد تبعیت می نماید. بخشی از آنها قوانین و مقررات اختصاصی این سازمان است. از جمله قوانینی که در تعزیرات حکومتی از آن تبعیت میشود به شرح ذیل میباشد:

 1. قانون تعزیرات حکومتی.
 2. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی.
 3. قانون نظام صنفی کشور.
 4. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
 5. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو.
 6. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
 7. آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی .
 8. قانون اجازه تاسیس مطب.
 9. قانون مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر.
 10. قانون امور گمرکی.
 11. قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربی.
 12. قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
 13. قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
 14. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی.
 15. قانون آئین دادرسی کیفری.

در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، بیشتر به موضوع دادرسی و نحوه رسیدگی پرداخته است.

رسیدگی بدوی در سازمان تعزیرات حکومتی

شکایت در تعزیرات حکومتی از سوی اشخاص مذکور در ماده ۱۸ آئین نامه امکان پذیر است. جهات شروع به رسیدگی در ماده ۱۸ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است. طبق این ماده شعب بدوی تعزیرات در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند.

 1. گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
 2. گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی.
 3. شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
 4. اعلام اطلاعات، اخبار و گزارش های مردمی.

مدارک مورد نیاز برای شکایت تعزیرات

مدارک مورد نیاز برای شکایت تعزیرات چنانچه شاکی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند عبارتست از:

 • شکوائیه
 • مدارک شناسایی
 • قرارداد
 • وکالتنامه در صورتی که شکایت توسط وکیل مطرح شود
 • نظریه کارشناسی در صورت وجود.

مدارک مورد نیاز برای شکایت تعزیرات چنانچه از سوی اشخاص مذکور در بند ۱ و ۲ ماده فوق الذکر صورت گیرد عبارتست از: گزارش بازرسی

نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی

نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی

نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی

نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی به صورت حضوری و غیر حضوری امکان پذیر است. چنانچه شکایت حضوری باشد باید شکوائیه همراه با مدارک و مستندات به اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان ارائه شود. پس از ارائه مدارک، شکوائیه ثبت می گردد و جهت بررسی موضوع به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارسال می شود. چنانچه طی بررسی اداره صمت، شکایت مطروحه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد طی گزارش به شعبه تعزیرات مربوطه ارسال می گردد. شکایت غیر حضوری نیز از طریق سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی (۱۳۵) امکان پذیر است.

نحوه رسیدگی به شکایت در شعب بدوی تعزیرات حکومتی

پس از اعلام شکایت از سوی هر یک از افراد فوق الذکر رسیدگی در شعب بدوی تعزیرات شروع میشود. پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب تعزیرات بدوی به ترتیب ذیل عمل میشود:

 • احضارمتهم

  احضار متهم برای تحقیق از وی در دعاوی تعزیرات حکومتی الزامی می باشد. طبق ماده ۲۸ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، متهم باید ظرف ۵ روز از تاریخ اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده حضور یابد یا لایحه ارسال نماید، در غیر اینصورت به صورت غیابی رسیدگی انجام می شود. در خصوص نحوه ابلاغ جهت حضور متهم، مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است. در مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰ طبق بند ۳ مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۶۵۵۴۵/ ت ۵۹۵۹۱ ه اعلام گردید در تخلفات گران فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب، برای رسیدگی احضار متهم الزامی نیست. که این بند از تصویب نامه مذکور طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۶۱۱ در مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ ابطال گردید. بنابراین احضار متهم برای اخذ دفاعیات الزامی می باشد.

 • صدور قرار تامین

در خصوص صدور قرار تامین در پرونده های تعزیرات حکومتی، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد هستند با توجه به تبعیت سازمان تعزیرات حکومتی از قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی، بنابراین امکان اخذ تامین از متهم وجود دارد. اما برخی دیگر معتقد هستند با توجه به اینکه تجویز صدور قرار تامین در دادرسی های سازمان تعزیرات حکومتی، نیازمند مجوز قانونی می باشد. بنابراین صدور قرار تامین در غیر موارد مصرح در قانون برای شعب تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است.

 • حق داشتن وکیل

حق برخورداری از وکیل حقی است که متهم در دادرسی از آن برخوردار میباشد. قانون تعزیرات در این خصوص ساکت است. اما با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی متهم و شاکی در تعزیرات حکومتی میتوانند از وکیل استفاده نمایند.

سوالی که مطرح می شود این است آیا وکیل غیر دادگستری هم می تواند در دعاوی تعزیرات حکومتی وکالت نماید؟

با توجه به تبعیت سازمان تعزیرات حکومتی از آئین دادرسی کیفری، امکان وکالت وکیل غیر دادگستری وجود ندارد.
در فرض حضور متهم، شعبه تعزیرات اقدام به تحقیق از متهم می نماید. و تمامی مشخصات متهم و محل اقامت و محل کار او را پرسش میکند. به نحوی که ابلاغ اوراق رسیدگی به متهم به آسانی مقدور باشد.
در ماده ۲۷ آیین نامه به صراحت آمده که رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت میگیرد.
چنانچه متهم شخص حقوقی باشد، پس از حضور نماینده شخص حقوقی اتهام به وی تفهیم میشود.

 • اخذ آخرین دفاع

یکی دیگر از حقوق متهم اخذ آخرین دفاع از متهم میباشد. مهلت رسیدگی در شعب تعزیرات کوتاه است. لذا میتوان در یک روز هم تفهیم اتهام نمود و هم آخرین دفاع را اخذ کرد. در غیر اینصورت پس از اتمام تحقیقات، متهم مجددا برای آخرین دفاع احضار میشود.

 • تحقیق از شاکی

  تحقیق از شاکی در سازمان تعزیرات حکومتی

  تحقیق از شاکی

  در صورتیکه شخص از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشدبزه دیده یا شاکی نامیده میشود. درصورتیکه بزه دیده تعقیب مرتکب جرم را نسبت به جنبه عمومی آن داشته باشد شاکی نامیده میشود. چنانچه شاکی علاوه بر شکایت نسبت به جنبه عمومی جرم، مطالبه جبران خسارت را داشته باشد مدعی خصوصی است.
  حضور شاکی در پرونده های تعزیرات میتواند به تحقق دادرسی ترافعی در شعب تعزیرات کمک نماید.
  شعب تعزیرات اختیار رسیدگی و صدور حکم درخصوص دعوای ضرر و زیان ناشی از تخلفات را دارا می باشند.

 • تحقیق از ضابطان و بازرسان

  بازرسان و ناظران در رسیدگی های شعب تعزیرات مانند ظابطان وکارشناسان عمل می نمایند. یکی از وظایف بازرسان و ناظران کشف تخلفات می باشد. و در راستای کشف تخلفات غیرعلنی میتوانند اسناد ومدارک موردنیاز را از متصدی واحد مربوطه مطالبه نمایند.
  عمده بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی به شرح ذیل می باشند:

 • بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
 • بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت.
 • ناظرین و بازرسین ویژه بهداشت.
 • بازرسان ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان.
 • صدور رای در شعب بدوی

پس از انجام تحقیقات، تعزیرات اقدام به صدور رای می نماید. صدور رای در شعب بدوی پس از استماع اظهارات متهم صورت میگیرد. چنانچه ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ، متهم حضور نیابد رای غیابی صادر میگردد.

چنانچه با توجه به محتوای پرونده، اتهامی متوجه متهم نباشد رای برائت صادر میگردد. علاوه بر آن شعبه حسب مورد ممکن است اقدام به صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق و…بنماید. در رای صادره میبایست حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی و تجدیدنظر و مهلت و مرجع آن قید شود.

بنابر ماده ۲۲ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی:
̎  آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هربار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است.̎

رسیدگی در مرحله تجدیدنظر شعب تعزیرات حکومتی

آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی می باشند. درخصوص نحوه اعتراض به آراء شعب بدوی و مراحل رسیدگی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات، در قسمت اعتراض به رای تعزیرات توضیح داده شده است. لذا برای اطلاع از روند رسیدگی درمرحله تجدیدنظر میتوانید به این قسمت مراجعه نمائید.

رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر شعب تعزیرات حکومتی

شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی تعزیرات حکومتی می باشد. رسیدگی مجدد در شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی طبق حکم تبصره ذیل ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی با تقاضای محکوم علیه و یا روسای سازمان تعزیرات حکومتی و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عمل می آید. نحوه اعتراض به آراء قطعی شعب تعزیرات در قسمت اعاده دادرسی از آرا قطعی شعب تعزیرات حکومتی و اعتراض به آرا شعب در دیوان عدالت اداری به طور مفصل شرح داده شده است.

شکایت از قاضی تعزیرات حکومتی

به شکایت از قاضی تعزیرات حکومتی در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می شود. اما به شکایت از قاضی تعزیرات حکومتی در سایر پرونده های تعزیرات در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫51 نظر

 • میلاد محمدی

  آیا سازمان تعزیرات به تخلف های مشاورین املاک رسیدگی می‌کند؟؟؟؟

  آذر ۱۷, ۱۴۰۲ در ۲۱:۴۶
  • وکیل متخصص

   سلام. بله. مشاورین املاک، جزو اصناف می باشند و رسیدگی به تخلفات ایشان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

   دی ۲۶, ۱۴۰۲ در ۱۳:۰۰
 • ارج

  مکانیکی درکاشان ازبنده جهت تعمیرماشین ۴۰میلیون هزینه گرفت وفاکتور بدون قیمت داد.بنده به اصناف مربوطه شکایت کردم.کارشناس اصناف کل مبلغ هزینه کردرا ۱۳ الی ۱۵تاییدنمود وبه تعزیرات ارسال کرد نتیجه چه میشود

  خرداد ۱۷, ۱۴۰۲ در ۱۶:۵۶
  • دادپویان حامی

   سلام. ایشان مرتکب تخلف گرانفروشی شده که علاوه بر استرداد مبلغ اضافه که دریافت نموده به جریمه نقدی علیه دولت نیز محکوم می گردد.

   تیر ۲۵, ۱۴۰۲ در ۱۰:۵۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هفت − پنج =