رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟

تعزیرات
رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی

شرح موضوع

نحوه رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی تلفیقی از قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات خاص شعب تعزیرات میباشد. رسیدگی درشعب تعزیرات دارای تشریفات خاصی است. ازجمله این تشریفات اختصاری و محدود بودن تشریفات رسیدگی می باشد.

در سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی به شکایت ،از چه قوانینی تبعیت میشود؟

سازمان تعزیرات حکومتی از قوانین و مقررات متعدد تبعیت می نماید. بخشی از آنها قوانین و مقررات اختصاصی این سازمان است. از جمله قوانینی که در تعزیرات حکومتی از آن تبعیت میشود به شرح ذیل میباشد:

 1. قانون تعزیرات حکومتی.
 2. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی.
 3. قانون نظام صنفی کشور.
 4. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
 5. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو.
 6. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
 7. آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی .
 8. قانون اجازه تاسیس مطب.
 9. قانون مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر.
 10. قانون امور گمرکی.
 11. قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربی.
 12. قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
 13. قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
 14. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی.
 15. قانون آئین دادرسی کیفری.

در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، بیشتر به موضوع دادرسی و نحوه رسیدگی پرداخته است.

رسیدگی بدوی در سازمان تعزیرات حکومتی

شکایت در تعزیرات حکومتی از سوی اشخاص مذکور در ماده 18 آئین نامه امکان پذیر است. جهات شروع به رسیدگی در ماده ۱۸ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است. طبق این ماده شعب بدوی تعزیرات در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند.

 1. گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
 2. گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی.
 3. شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
 4. اعلام اطلاعات، اخبار و گزارش های مردمی.

مدارک مورد نیاز برای شکایت تعزیرات

مدارک مورد نیاز برای شکایت تعزیرات چنانچه شاکی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند عبارتست از:

 • شکوائیه
 • مدارک شناسایی
 • قرارداد
 • وکالتنامه در صورتی که شکایت توسط وکیل مطرح شود
 • نظریه کارشناسی در صورت وجود.

مدارک مورد نیاز برای شکایت تعزیرات چنانچه از سوی اشخاص مذکور در بند 1 و 2 ماده فوق الذکر صورت گیرد عبارتست از: گزارش بازرسی

نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی
نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی

نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی

نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی به صورت حضوری و غیر حضوری امکان پذیر است. چنانچه شکایت حضوری باشد باید شکوائیه همراه با مدارک و مستندات به اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان ارائه شود. پس از ارائه مدارک، شکوائیه ثبت می گردد و جهت بررسی موضوع به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارسال می شود. چنانچه طی بررسی اداره صمت، شکایت مطروحه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد طی گزارش به شعبه تعزیرات مربوطه ارسال می گردد. شکایت غیر حضوری نیز از طریق سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی (135) امکان پذیر است.

نحوه رسیدگی به شکایت در شعب بدوی تعزیرات حکومتی

پس از اعلام شکایت از سوی هر یک از افراد فوق الذکر رسیدگی در شعب بدوی تعزیرات شروع میشود. پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب تعزیرات بدوی به ترتیب ذیل عمل میشود:

 • احضارمتهم

  احضار متهم برای تحقیق از وی در دعاوی تعزیرات حکومتی الزامی می باشد. طبق ماده 28 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، متهم باید ظرف 5 روز از تاریخ اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده حضور یابد یا لایحه ارسال نماید، در غیر اینصورت به صورت غیابی رسیدگی انجام می شود. در خصوص نحوه ابلاغ جهت حضور متهم، مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است. در مورخ 18/12/1400 طبق بند 3 مصوبه هیات وزیران به شماره 165545/ ت 59591 ه اعلام گردید در تخلفات گران فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب، برای رسیدگی احضار متهم الزامی نیست. که این بند از تصویب نامه مذکور طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2611 در مورخ 20/10/1401 ابطال گردید. بنابراین احضار متهم برای اخذ دفاعیات الزامی می باشد.

 • صدور قرار تامین

در خصوص صدور قرار تامین در پرونده های تعزیرات حکومتی، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد هستند با توجه به تبعیت سازمان تعزیرات حکومتی از قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی، بنابراین امکان اخذ تامین از متهم وجود دارد. اما برخی دیگر معتقد هستند با توجه به اینکه تجویز صدور قرار تامین در دادرسی های سازمان تعزیرات حکومتی، نیازمند مجوز قانونی می باشد. بنابراین صدور قرار تامین در غیر موارد مصرح در قانون برای شعب تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است.

 • حق داشتن وکیل

حق برخورداری از وکیل حقی است که متهم در دادرسی از آن برخوردار میباشد. قانون تعزیرات در این خصوص ساکت است. اما با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی متهم و شاکی در تعزیرات حکومتی میتوانند از وکیل استفاده نمایند.

سوالی که مطرح می شود این است آیا وکیل غیر دادگستری هم می تواند در دعاوی تعزیرات حکومتی وکالت نماید؟

با توجه به تبعیت سازمان تعزیرات حکومتی از آئین دادرسی کیفری، امکان وکالت وکیل غیر دادگستری وجود ندارد.
در فرض حضور متهم، شعبه تعزیرات اقدام به تحقیق از متهم می نماید. و تمامی مشخصات متهم و محل اقامت و محل کار او را پرسش میکند. به نحوی که ابلاغ اوراق رسیدگی به متهم به آسانی مقدور باشد.
در ماده ۲۷ آیین نامه به صراحت آمده که رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت میگیرد.
چنانچه متهم شخص حقوقی باشد، پس از حضور نماینده شخص حقوقی اتهام به وی تفهیم میشود.

 • اخذ آخرین دفاع

یکی دیگر از حقوق متهم اخذ آخرین دفاع از متهم میباشد. مهلت رسیدگی در شعب تعزیرات کوتاه است. لذا میتوان در یک روز هم تفهیم اتهام نمود و هم آخرین دفاع را اخذ کرد. در غیر اینصورت پس از اتمام تحقیقات، متهم مجددا برای آخرین دفاع احضار میشود.

 • تحقیق از شاکی
  تحقیق از شاکی در سازمان تعزیرات حکومتی

  تحقیق از شاکی

  در صورتیکه شخص از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشدبزه دیده یا شاکی نامیده میشود. درصورتیکه بزه دیده تعقیب مرتکب جرم را نسبت به جنبه عمومی آن داشته باشد شاکی نامیده میشود. چنانچه شاکی علاوه بر شکایت نسبت به جنبه عمومی جرم، مطالبه جبران خسارت را داشته باشد مدعی خصوصی است.
  حضور شاکی در پرونده های تعزیرات میتواند به تحقق دادرسی ترافعی در شعب تعزیرات کمک نماید.
  شعب تعزیرات اختیار رسیدگی و صدور حکم درخصوص دعوای ضرر و زیان ناشی از تخلفات را دارا می باشند.

 • تحقیق از ضابطان و بازرسان

  بازرسان و ناظران در رسیدگی های شعب تعزیرات مانند ظابطان وکارشناسان عمل می نمایند. یکی از وظایف بازرسان و ناظران کشف تخلفات می باشد. و در راستای کشف تخلفات غیرعلنی میتوانند اسناد ومدارک موردنیاز را از متصدی واحد مربوطه مطالبه نمایند.
  عمده بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی به شرح ذیل می باشند:

 • بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
 • بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت.
 • ناظرین و بازرسین ویژه بهداشت.
 • بازرسان ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان.
 • صدور رای در شعب بدوی

پس از انجام تحقیقات، تعزیرات اقدام به صدور رای می نماید. صدور رای در شعب بدوی پس از استماع اظهارات متهم صورت میگیرد. چنانچه ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ، متهم حضور نیابد رای غیابی صادر میگردد.

چنانچه با توجه به محتوای پرونده، اتهامی متوجه متهم نباشد رای برائت صادر میگردد. علاوه بر آن شعبه حسب مورد ممکن است اقدام به صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق و…بنماید. در رای صادره میبایست حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی و تجدیدنظر و مهلت و مرجع آن قید شود.

بنابر ماده ۲۲ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی:
̎  آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هربار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است.̎

رسیدگی در مرحله تجدیدنظر شعب تعزیرات حکومتی

آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی می باشند. درخصوص نحوه اعتراض به آراء شعب بدوی و مراحل رسیدگی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات، در قسمت اعتراض به رای تعزیرات توضیح داده شده است. لذا برای اطلاع از روند رسیدگی درمرحله تجدیدنظر میتوانید به این قسمت مراجعه نمائید.

رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر شعب تعزیرات حکومتی

شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی تعزیرات حکومتی می باشد. رسیدگی مجدد در شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی طبق حکم تبصره ذیل ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی با تقاضای محکوم علیه و یا روسای سازمان تعزیرات حکومتی و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عمل می آید. نحوه اعتراض به آراء قطعی شعب تعزیرات در قسمت اعاده دادرسی از آرا قطعی شعب تعزیرات حکومتی و اعتراض به آرا شعب در دیوان عدالت اداری به طور مفصل شرح داده شده است.

شکایت از قاضی تعزیرات حکومتی

به شکایت از قاضی تعزیرات حکومتی در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز طبق تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می شود. اما به شکایت از قاضی تعزیرات حکومتی در سایر پرونده های تعزیرات در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 17 امتیاز: 3.6)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

49 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • مصطفی مهدیخانی
  مرداد 15, 1400 12:15 ب.ظ

  بنام خدا
  سلام علیکم

  تعزیرات به من گفتن شما به خاطر فروش نان به مغازه دار باید 200 میلیون تومن جریمه بدید خدا
  شاهد است من هیچ خبری از اینکه فروختن نان به مغازه داریکه خودش
  از نانوایی اینجانب خرید می کرده جرم باشد نه فرماندار -نه کارگروه آردنان استان ونه اتحادیه وحتا طرح برکت هم در این خصوص اطلاع رسانی نکرده بودن چون من اگر می دانستم فروختن نان به مغازه دار جرم است بنده حقیر چنین جسارتی را انجام نمی دادم و به اطلاع جناب عالی می رسانم هنوز حکم برایم صادر نشده است و به من گفتن شما فروش خارج از شبکه انجام داده اید و برو یک جواز کسب بیاور درغیره اینصورت میدهیم بازداشتد کنند لطفا به من کمک کنید انشااله خداوند به شما پاداش خیر بدهد.

  جانباز اعصاب و روان وشیمیایی %45 از مشهد متولد تهران با سپاس فراوان از شما

  پاسخ
  • سلام جهل به قانون رافع مسولیت نمی باشد
   صرفا پس از صدور حکم میتوانید تقاضای عفو و بخشودگی مطرح کنید

   پاسخ
   • سلام من در شعبه بدوی رای برائت گرفتم وبعد از دوماه برای آزادی کالا وپیگیری به من عنوان شد کمیسیون به رای اعتراض کرده وقتی بررسی کردم یگان کاشف که آگاهی بوده به تنهایی به رای اعتراض کرده در حالی که قانون اکثریت اعضا کمسیون را برای اعتراض به رسمیت می‌شناسد وفقط وزارت اطلاعات از این قانون مبرا شده آیا در تجدید نظر می‌توان به این موضوع اعتراض کرد ممنونم

    پاسخ
  • با سلام
   بنده در صنف مکانیک ها اقدام ب گرفتن مجوز کردم ولی خب مغازه باز نکردم ولی طبق معمول یکی از دوستان کسی رو معرفی کرد و قبول کردم متاسفانه خودرو دچار پوسیدگی بوده ک تراشکار واقف هستش ب این موضوع و از قبل هم دچار ترک خوردگی بوده و حین کار سوال و جواب کزدم و متاسفانه دوستی ک معرفی کزده بود هم صرفا شناخت کمی داشته بعد از بررسی متوجه شدیم ک همه کاراهای ساختمانی رو ب همین طریق انجام داده و ادعای خسارت میکرده لذا کار پس از جوشکاری تحویلش شده و دیگع دست نزدم بعد از گدشت چند ماه الان از تعزیرات ی پیامک امده و….. آیا بددن حضور من پرونده رسیدگی میشه؟؟؟ اصلا احضاریه و ابلاغیه نیامده و صرفا رای صادر شده البته مبنی بر جبران خسارت
   ایا امکان چنین موضوعی هست یا ن؟؟؟ ممنون از راهنمایی

   پاسخ
 • سلام‌.من ی فر ساندویچی ازکارخانه ارامیس مارکت خریدم ب من گفته بودن شیشه خورهست وسبد روغن گیر ولگن سرخ داره .پیام هاشونم موجوده براشون اسکرین گرفتم فرستادم ولی منکر همه چیزشدن پولشونم ازم گرفتن .بشون زنگ میزنم جواب نمیدن ومنو بلاک کردن.شما میگید من چ کنم

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید بنده یه گوشی از کرمانشاه خریدم خودم قم زندگی میکنم
  انتقال مالکیت انجام دادیم و شناسه دستگاه و شماره تلفنم درست بود وای اسم گوشی نیومد بعد از چند ساعت خودم اصالت گوشی رو چک کردم که اسم گوشی درست نبود گوشیم شیاومیه ولی نوشته بود سامسونگ

  میخوام برم پس بدم اگه فروشنده قبول نکرد میخوام بدونم میتونم شکایت کنم و سریع میتونم به نتیجه برسم بنده راهم دوره نمیتونم چند روز بمونم. ممنون

  پاسخ
 • امید فمری
  آبان 24, 1400 7:20 ب.ظ

  سلام بنده شیشه ماشینم ترک ریز داشت و نصاب شیشه خودرو اعلام کرد من ترک جلوگیری میکنم با تضمین فاکتور هم داد ولی در حال حاضر ترک زباد شده و میگه فاکتور الکی بوده تضمین ندادم الان باید کجا از مغازه دار شکایت کنم

  پاسخ
 • رضا جباری
  آذر 1, 1400 6:35 ق.ظ

  سلام من تعمیرات لوازم خانگی دارم مشتری ماشین ظرفشویی رو آورده بود برای تعمیر و بنده باهشون تماس گرفتم گفتم که موتورشون ایراد داره و قبول نکردن تحویلشون دادیم بعد از چند روز تماس گرفتن که موتور من شما عوض کردین و رفتن شکایت کردن که از طریق اتحادیه کارشناس رفت و دیدن و نظر دادن که موتور مال خود دستگاه و حدود سه میلیون هزینه داره بعد از چند روز طرف آشنا داشت در و کارشناس دیگری خواست که این سری اتحادیه نظریه دیگه بر این که موتور ما عوض کردیم حالا منو محکوم کردن به پرداخت مبلغ ۵۸۰۰ به مشتری و دو برابر جریمه
  از شما کمک میخوام که چگونه میشه ثابت کرد که چرا نظریه اول مد نظر قرار ندادن
  ممنون میشم راهنمایی بفرماید

  پاسخ
 • سلام.اوایل برج 8 یه شکایت از مغازه لوازم خانگی به اداره صنعت ومعدن کردم وبعد 1 ماه گفتن چون شخص مورد نظر به اداره نیومده پروندشو فرستادیم تعزیرات حکومتی ،ولی تا حالا هیچ خبری نشده،مگه رسیدگی به یه شکایت که جرمش هم مشخصه چقدر زمان میبره?چون اون آقا با قاطعیت گفت برو شکایت کن فکرمیکنم اداره تعزیرات آشنایی داشته باشه وحق منو پایمال کنن

  پاسخ
  • ارتباطی ندارد باید پیگیر پرونده خودتون باشید

   پاسخ
   • سلام
    بنده از فروشگاه لوازم آرایش یک عدد پنکیک و یک عدد کانسیلر خریداری کردم، پنکیک تولیدش دو سال قبل متوقف شده، هر جا گشتم نمونه اش رو ندیدم که قیمت بگیرم، اما اینترنتی سوال کردم، چند نفر گفتن قیمتش ۶۰ تومن هست. به من فروختن ۲۰۰ هزار تومن. کانسیلر هم اصلا تاریخ و لیبل نداره فروشنده میگه به من ربطی نداره شرکت تاریخ و لیبل نزده. به هیچ وجه جنس رو پس نمیگیره و میگه برو تعزیرات شکایت کن.
    میشه راهنمایی بفرمایید؟

    پاسخ
 • سلام
  بنده مبلی رو از شهر آ گرفتم و به شهر ب بردم، ده روز بعد از تحویل مبل متوجه شدم پوست روی چوب مبل داره کنده میشه،شما فک کن روی چوب مبل یه برچسب طرح چوب چسبوندن و در اثر ضربه ای که مبل خورده که اصلا معلوم نیست کجا خورده ، مبل داره از پوست درمیاد،بنده کارشناس دادگستری بردم،فروشنده با زبون بازی به ایشون توضیح داده که این وکیوم و فلان ، خلاصه آخرش به این نتیجه رسیدند که اونی که ضربه زده به مبل و در اثر ضربه وکیوم پاره شده مقصر ، کارخانه سازنده و فروشنده کاملا بی تقصیر هستن ، هر چقدم توضیح دادم که من مستاجرم ، قرار باشه با هر جابجایی و ضربه وکیوم پاره بشه و آووویزون بشه نمیشه حرفمو کسی نشنید ، گفت میخاستی مبل گرون بخری پایه هاش چوب رنگ شده باشه ، ایشون اصلا موقع خرید به من نگفتن این چوب وکیوم شده س ، گفتن چوب منم چون وکیوم پایه مبل ندیده بودم ، فک کردم رنگ … حاشیه های عجیب غریبی هم در جریان این داستان درست کردن، مبلش رو برگردوندم پولمو با کسر پنج تومن حاضره برگردونه ، من چیکار کنم ؟؟؟ خدا به همه کمک کنه کسب حلال داشته باشن

  پاسخ
 • سلام.قبلا مزاحمتون شدم ، آخرین پرسش در سایت ، بنده در تعزیرات از فروشنده مبل بخاطر تقلب شکایت کردم ، اگر حکم تعزیرات این باشد که فروشنده باید پول بنده را پس بدهد ، تکلیف ضرر و زیان من چه می شود ( دو میلیون و پانصد هزینه حمل و نقل مبلمان و هزینه کارشناس دادگستری ، به مدت یک ماه است که جنس ایشان را پس داده ام اما ریالی از پولم را برنگردانده) . ممنون از شما ، با آرزوی بهترینها برای شما

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 27, 1401 12:10 ب.ظ

   سلام بابت خسارات باید از طریق شورای حل‌ اختلاف یا دادگاه حسب مورد باید اقدام کنید.

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب.
  از یک فروشگاه چمدانی با قیمت ۳۶۰۰ خریدم ولی بعد از چند ساعت صفحه مجازی همون فروشگاه قیمت زده بود ۲۷۰۰ و به همون صفحه پیام هم دادم همین قیمت ۲۷۰۰ اعلام کرده .
  الان چه کاری باید انجام بدم ؟

  پاسخ
 • با سلام این پیام برای من اومده که پرونده….فرعی ۱ دادنامه شماره ….. در شعبه اول هیات بدوی تعزیرات حکومتی تبریز صادر شده و خودم شکایت کردم الان باید چیکار بکنم؟

  پاسخ
 • سلام. بنده به درخواست یکی از دوستانم طبقه پایین خانه ام را به ایشان اجاره دادم که بابت انباری از آن استفاده کند من نمی دونستم این کارتن هایی که در آنجا هست چیه یک روز ماموران نیروی انتظامی آمدند و همه کارتن ها را بردند و در آنجا را هم پلمپ کردند. اول پرونده فرستاده شد تعزیرات که من را احضار کردند الان پرونده را عدم صلاحیت زدند فرستادند دادگاه انقلاب چون محتویات کارتن ها دارو بوده می خواستم ببینم آیا اقدام آنها درست هست؟ و تعزیرات صلاحیت نداشته برای رسیدگی؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 31, 1401 5:22 ب.ظ

   باسلام. بله رسیدگی به جرم قاچاق دارو و مواد آرایشی بهداشتی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

   پاسخ
  • سلام من بدلیل تقلب به تعزیرات شکایت بردم اونها هم حکم دادن که باید ان جنس رو به من بده مغازه دار هم اعتراضی نداشته الان که حکم رو دادن یک سال گذشته و تفاوت قیمت هست
   من فکر میکنم تعزیرات پی گیر نیست میخواستم مراحل کار برای اجرای حکم رو بدونم

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    خرداد 2, 1402 2:23 ب.ظ

    سلام. در صورتیکه حکم قطعی شده باشد بلافاصله جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می گردد. چنانچه اقدامی صورت نگرفته باشد حضوراً پیگیری نمائید.

    پاسخ
 • باسلام واحترام
  بنده يك دست مبل خريداري كردم در زمان تحويل متوجه شدم كه فيك بوده و كلاف مبل فروخته شده نيست لذا به توليدكننده مبل را مرجوع كردم و بابت استرداد مبالغ ازش رسيد با اثرانگشت گرفتم لذا از استرداد مبلغ امتناع كرد ومن با رسيد و فاكتور فروش به صنعت و معدن شكايت و پرونده رو به اتحاديه ارجاع داده است و كارشناس اتحاديه فيك بودن كلاف رو تاييد كردن و هم اكنون پرونده در يكي از اداره هاي تعزيرات مي باشد كه عنوان كردن هرچقدر با توليدكننده تماس ميگيرند پاسخ نمي دهد لذا گفتن راي بصورت غيابي صادر مي شود در انتها آيا بنده چگونه به اصل پولم مي رسم ؟ ايا به پولم مي رسم؟ بايد كاري هم انجام بدم؟ ممنونم راهماييم كنيد

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 2, 1402 2:10 ب.ظ

   سلام. در شعبه تعزیرات ایشان محکوم به استرداد مبلغ شما و جریمه در حق دولت می شود. چنانچه پرداخت ننماید حسابها و اموال ایشان توقیف می گردد.

   پاسخ
 • سلام . جهت تاخیر در تحویل خودرو مربوط به کرمان موتور که پاسخگو نبوده و بیش از یک ماه تاخیر دارند. جه باید کرد

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 2, 1402 2:13 ب.ظ

   سلام. می توانید الزام به تحویل را علیه ایشان در دادگاه های حقوقی مطرح نمائید چنانچه در قرارداد وجه التزامی هم برای تاخیر در انجام تعهد پیش بینی شده باشد آن را هم می توانید مطالبه نمائید.

   پاسخ
 • سلام من از همسایه خودم بابت گرون فروشی شکایت کردم ولی نمی‌خوام اسمی از من برده بشه
  آیا تو شکایت منم باید حاضر بشم و اسمی از من برده میشه

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 2, 1402 2:14 ب.ظ

   سلام. چنانچه شما شکایت کرده باشید بله اسم شما در پرونده درج می شود اما در صورتی که از طریق تماس با سازمان تعزیرات اعلام به گران فروشی نموده باشید و بازرسین مراجعه و گزارش گرانفروشی را به تعزیرات ارسال نمایند نام شما در پرونده درج نمی گردد.

   پاسخ
 • محمد مولایی
  مهر 1, 1401 1:27 ق.ظ

  سلام من در مغازه آرایشی بهداشتی دوستم بودم بنده خدا بره دنبال کارش چند دقیقه ای و در نبود دوستم بهداشت آومد مغازه و کمی جنس برد و گفت اسم و کد ملیتو بگو منم ندونستم داستان داره مشخصاتمو دادم بعد به اسم من پرونده تشکیل دادن و جریمه صادر کردن که پرداخت کردیم ولی دوستمو بردیم تعزیرات که گفت مغازه مال منه این مهمان بوده و مدارک و جواز کسب و قولنامه رو بردیم که مغازه به اسم دوستمه گفتن چیز مهمی نیست نگران نباشید دفعه بعد اسمو درست بدید می خواستم بدونم این موضوع که برا من تو تعزیرات جریمه بریدن به اسم نگهداری و عرضه ی کالای قاچاق سابقه حساب میشه برای استخدام تو ارگان های دولتی یا نه و میشه با ارائه مدارک به نهادهای بالا دستی تعزیرات اسممو پاک کنن یا نه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 2, 1402 2:14 ب.ظ

   سلام. با توجه به اینکه مالک مغازه به تعزیرات مراجعه و خود را معرفی نموده باید در پرونده نام ایشان به عنوان متهم درج گردد در غیر اینصورت به جهت ایرادات شکلی در دادنامه صادره می توانید تجدیدنظرخواهی نمائید. با توجه به اینکه مجازات نگهداری و عرضه کالای قاچاق جریمه نقدی می باشد مشمول سوء پیشینه نیست.

   پاسخ
 • قاسم عباسی
  دی 7, 1401 4:38 ب.ظ

  باسلام واحترام.
  جرم املاکی که از مستاجر بابت کمیسیون مبلغ زیادی بگیرد چیست
  متشکرم تماس 09173247084

  پاسخ
 • شکیبافر
  دی 29, 1401 3:51 ب.ظ

  رای دادنامه تعزیرات را کجا می توان دید ؟ در کدام سایت و به چه نحوی ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 2, 1402 2:18 ب.ظ

   سلام. رای دادنامه تعزیرات به آدرس شما ارسال می شود. در غیر اینصورت می توانید با مراجعه به شعبه صادرکننده، دادنامه را دریافت نمائید.

   پاسخ
 • حسام درختی
  بهمن 3, 1401 1:16 ب.ظ

  سلام
  یکی از دوستام رو بخاطر فروش داروهای ترک اعتیاد در عطاری با مقداری دارو بازداشت شد،بعداز اینکه زندانی بریدند بعد از حدود یه سالی که گذشت دوباره ابلاعیه اومد دوستم رفت شعبه ۵۸ بدوی گفتن ۱۰۰میلیون باید وثیقه نقدی بدین وگرنه دوباره باید بری زندان تاحکمش بیاد
  میخواستم بدونم که وثیقه برای چی گرفتن ؟
  برای فروش دارو بوده؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 2, 1402 2:20 ب.ظ

   سلام. وثیقه به عنوان قرار تامین می باشد که طبق قانون آئین دادرسی کیفری از متهم اخذ می گردد و چنانچه در مهلت مقرر جهت اجرای حکم حضور نیابد شعبه می تواند وثیقه را برداشت نماید.

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید یک مبل فروشی به از ۷ ماه هنوز مبلی به ما تحویل نداده به ساختمان صمت شکایت کردیم قرار شد نامه مون ارجاع بشه تعزیرات برای دادگاه …دو تا سوال داشتم کاشف به عمل اومده که ایشون داره مغازه رو جمع میکنه اینکه اگر ایشون قبل از دادگاه فرار کنه تکلیف چیه؟ دوم اینکه اگر دادگاه برگزار ش و حکم رو دادند ایشون چند روز بعد دادگاه بهش مهلت میده تا پول ما رو برگردونه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 2, 1402 2:23 ب.ظ

   سلام. متوجه نمیشم منظور شما از فرار چه می باشد. چنانچه مقصود خروج از کشور می باشد می توانید ممنوع الخروجی ایشان را درخواست نمائید. اگر ایشان احضار شده باشد قاضی شعبه قرار تامین صادر می نماید تا در صورت عدم حضور جهت اجرای حکم نسبت به بازداشت آن اقدام نمایند.

   پاسخ
 • دادپویان حامی
  خرداد 2, 1402 2:17 ب.ظ

  سلام. رای دادنامه تعزیرات به آدرس شما ارسال می شود. در غیر اینصورت می توانید با مراجعه به شعبه صادرکننده، دادنامه را دریافت نمائید.

  پاسخ
 • مکانیکی درکاشان ازبنده جهت تعمیرماشین ۴۰میلیون هزینه گرفت وفاکتور بدون قیمت داد.بنده به اصناف مربوطه شکایت کردم.کارشناس اصناف کل مبلغ هزینه کردرا ۱۳ الی ۱۵تاییدنمود وبه تعزیرات ارسال کرد نتیجه چه میشود

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 25, 1402 10:55 ق.ظ

   سلام. ایشان مرتکب تخلف گرانفروشی شده که علاوه بر استرداد مبلغ اضافه که دریافت نموده به جریمه نقدی علیه دولت نیز محکوم می گردد.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط