تعهدات امتیاز گیرنده در قراردادهای فرانچایز

در تعهدات امتیازدهنده در قراردادهای فرانچایز بررسی نمودیم که امتیاز دهنده در قبال امتیاز گیرنده تعهداتی دارد، امتیاز گیرنده نیز در برابر امتیاز دهنده عهده دار تعهداتی می باشد.در ادامه به بررسی تعهدات امتیاز گیرنده در قراردادهای فرانچایز و شرایط حاکم بر تعهدات وی در قبال امتیاز دهنده بپردازیم.

تعهدات امتیاز گیرنده مبنی بر عدم رقابت در قراردادهای فرانچایز

با توجه به اینکه دانش تجربی و فوت و فن کار امتیازدهنده جزء اسرار کار وی و محرمانه می باشند، امتیازگیرنده می بایست این اسرار را حفظ نماید، بدون این خطر که کمک و دانش تجربی امتیازدهنده منجر به انتقال منافع به رقیبان نگردد و فی الواقع امتیازگیرنده می بایست اصل عدم رقابت را به علت محرمانه بودن موضوع فرانچایز در قرارداد فرانچایز رعایت نماید.

  • تعهد محرمانه بودن در قرارداد فرانچایز

مطابق با این تعهد، امتیازگیرنده و هم چنین کارکنان و کارمندان وی متعهد به حفظ محرمانه بودن اطلاعات و دانش تجربی و فوت و فن کار امتیازدهنده می باشند و می بایست از فاش کردن این اسرار صنعتی و تجاری در مقابل اشخاص ثالث و رقبای کاری امتیازدهنده امتناع نمایند.

 تعهد محرمانه بودن در طول مدت قرارداد و حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز وجود دارد و در صورت نقض این تعهد و آشکار کردن اسرار تجاری، امتیازگیرنده به موجب قرارداد مسئول می باشد و می توان از ادامه همکاری با وی صرف نظر نمود. (انحلال قرارداد فرانچایز توسط امتیازدهنده)

  • شرط عدم رقابت در قرارداد فرانچایز

مطابق با شرط فوق که از تعهد محرمانه بودن قرارداد فرانچایز نشأت می گیرد، امتیازگیرنده نباید مکارانه عمل نموده و به حقوق امتیازدهنده تجاوز نماید. حتی اگر این شرط در قرارداد تصریح هم نشود، امتیازگیرنده مکلف به اصل عدم رقابت می باشد.

قابل توجه است که مطابق قوانین اروپایی، شرط عدم رقابت می بایست واجد ۳ ویژگی باشد: الف) شرط محدود به زمان باشد. مثلاً تا یک سال پس از انقضای مدت قرارداد فرانچایز اعتبار داشته باشد. ب) شرط محدود به منطقه ی جغرافیایی ای باشد که قرارداد فرانچایز در حوزه آن اجرا شده است. ج) شرط محدود به یک زمینه ی تعیین شده فعالیت باشد.

تعهدات امتیاز گیرنده مربوط به هویت و شهرت شبکه فرانچایز شده

  • عمل کردن  امتیاز گیرنده مطابق با سیستم فرانچایز

امتیازگیرنده متعهد است مطابق با دستورالعمل و سیستم امتیازدهنده عمل نماید. به نحوی که هویت و شهرت شبکه ی متحدالشکل فرانچایزدهنده و سیستم این شبکه متحدالشکل حفظ گردد.

هم چنین برای حفظ این تعهد درج شروط ذیل معتبر است:

الف) توصیف مکان واحد تجاری امتیازگیرنده روی کالا؛ یعنی امتیازگیرنده نباید مکان واحد تجاری اش را بدون موافقت امتیازدهنده به مکان دیگری منتقل کند.

ب) مدیریت واحد تجاری امتیازگیرنده که هماهنگ با شرایط مدیریت تجاری امتیازدهنده باشد.

ج) عمل کردن به توصیه امتیازدهنده در ارتباط با مواد خام و دستورالعمل های دیگر در شبکه فرانچایز.

  • حق نظارت امتیازدهنده بر شبکه فرانچایز

جهت تکرار فرمول موفق امتیازدهنده توسط امتیازگیرنده، امتیازدهنده باید با مقرر کردن شرایط حق اطلاع از اسناد و اطلاعات و حق بازرسی و … حق نظارت داشته باشد البته نظارتی که سوء استفاده از حق نباشد و به دخالت در مدیریت و فعالیت های امتیازگیرنده منجر نشود.

  • عدم انتقال حقوق و تعهدات امتیازگیرنده بدون تائید امتیازدهنده فرانچایز

با توجه به انتخاب شخص امتیازگیرنده و آموزش تکنیک های فرانچایز به شخص وی ، خود امتیازگیرنده باید واحد تجاری اش را شخصاً به اجرا درآورد. و بدون تائید و تصدیق امتیازدهنده حق انتقال حقوق و تعهدات را به شخص دیگر نخواهد داشت.

  • آگهی مشتمل بر تصویر نام و سمبل شبکه ی فرانچایز

تعیین آگهی های ملی و بین المللی در قراردادهای فرانچایز توسط امتیازدهنده انجام می شود که محتوای آگهی ها را متناسب با معیارهای خود تعیین می نماید.

هزینه آگهی ها میان امتیازدهنده و امتیازگیرنده تقسیم می شود.  هزینه آگهی های محلی معمولاً با امتیازگیرنده می باشد چرا که به دلیل نفع شبکه یا علامت تجاری و صنعتی آگهی محلی انجام می شود. البته پس از آنکه توسط امتیازدهنده تائید و تصدیق گردید.

تعهدات مربوط به پذیرش شرایط کنترل کیفیت

امتیازدهنده برای تضمین شیوه اجرای درست و منطقی  امتیازگیرنده و حمایت از علامت تجاری اش در شبکه فرانچایز، روی این شیوه ها و کیفیت کالای تولید شده توسط امتیازگیرنده یا خدمات ارائه شده کنترل دارد.

دستورالعمل های امتیازدهنده در خصوص کنترل کیفیت

در خصوص کنترل کیفیت کالای تولیدی یا خدماتی که به وسیله امتیازگیرنده ارائه می شود، امتیازدهنده اصرار بر توصیه هایی دارد که متکی بر سه موضوع است:

الف) حق بازرسی امتیازدهنده بر شیوه اجرای امتیازگیرنده.

ب) فراهم کردن مواد خام و ملزومات امتیازگیرنده از طریق امتیازدهنده.

ج) فراهم کردن مواد خام و ملزومات از منبع مورد تائید و توصیه امتیازدهنده.

لازم به ذکر است که شرایط کنترل باید معقولانه باشد و منجر به نقض قوانین داخلی و ملی نگردد.

  • پذیرش توصیه هایی که در راهنمای اجرای قرارداد ذکر شده

در قرارداد فرانچایز برای ملزم کردن امتیازگیرنده به اجرای توصیه های امتیازدهنده، مقرراتی در مورد نحوه ی اجرای قرارداد ذکر می شود. از جمله این شروط که  امتیازگیرنده بهترین تلاشش را برای اجرای مناسب واحد موضوع قرارداد به کار بندد. و اینکه از هرگونه رابطه تجاری که مستقیم یا غیر مستقیم با امتیازدهنده رقابت می کند امتناع نماید و یا اینکه از انجام فعالیت های تجاری خاصی در طول مدت قرارداد امتناع نماید.

مطابق با این شروط امتیازگیرنده نسبت به هرگونه تغییر، پیشرفت یا به روز کردنی (update) که در اجرا اعمال می شود ملزم به تمکین خواهد بود.

  • تعهد اجازه دادن برای بازرسی

جهت تضمین اجرای شرایط امتیازدهنده توسط امتیازگیرنده، امتیازدهنده حق بازرسی به صورت دوره ای ماهانه یا سالانه از واحد تجاری امتیازگیرنده و حتی صحبت کردن با مشتریان و کارمندان امتیازگیرنده را خواهد داشت.

شرط اجازه بازرسی امتیازدهنده به طور مستقیم بر نحوه عمل امتیازگیرنده نظارت خواهد داشت و می تواند کیفیت محصولات یا خدمات ارائه شده را مطابق استانداردی که دارد مطلوب نگه دارد.

مانند بازرسی شرکت نوشابه کوکاکولای امریکا از شرکت کوکاکولای ایران توسط نمایندگان خود در ترکیه.

  • شرط تهیه مواد خام یا ملزومات از امتیازدهنده یا یک منبع تائید شده

جهت تضمین رعایت حداقلی استاندارد و کیفیت محصولات و خدمات، کنترل کیفیت مواد خام یا ملزوماتی که به وسیله امتیازگیرنده به کار می رود، ضروری می باشد. چرا که این مواد خام یک فاکتور اساسی نظام یا سیستم فرانچایز شده را تشکیل می دهند.

در قرارداد فرانچایز ممکن است این شرط آورده شود که امتیازگیرنده، کالاهای تولیدی اش را جز در جاهایی یا کسانی که امتیازدهنده اجازه آن را داده است نفروشد و یا به علت جلوگیری از ورود اثرات منفی در سیستم فرانچایز، شرط شود که امتیازگیرنده حق تولید یا حق فروش کالایی را جز آنکه به وسیله امتیازدهنده اجازه داده شده ندارد

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی  با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری مجرب و دکترین حقوقی آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت در زمینه دعاوی مربوط به قراردادهای فرانچایز و تنظیم قراردادهای فرانچایز برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر ایران و سایر کشورها می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 10 =