جرایم مالیاتی برای مودیان مالیاتی

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی ،برای مودیانی در نظر گرفته شده است که اظهارنامه ارائه ندهند و یا درآمد خود را کتمان کنند و یا نسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند.و این موضوع دقیقا نقطه مقابل تشویق مودیان جهت پرداخت به موقع مالیات و ارائه اظهارنامه در موعد معین، است که در آن صورت، بخشودگی ها و معافیت هایی را در قانون مالیات برای مودیان نظرگرفته شده است.

جرایم مالیاتی برای مودیان مالیاتی شامل چه مواردی میگردد؟

  • طبق ماده ۱۹۰ قانون مذکور پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هرماه خواهد بود.
  • مبدا احتساب جریمه درمورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه التفاوت ازتاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.
  • عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف،ب ماده ۹۵ این قانون موجب تعلق جریمه معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق می گردد.
  • نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند،درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.
جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

  • طبق ماده ۱۹۵ قانون مالیات های مستقیم ،جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
  • طبق ماده ۱۹۶ قانون فوق، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون، معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.
  • اشخاصی که مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به موردی می باشند درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق درمورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ درصد حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.

در هرحال چنین اشخاصی با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

  • طبق ماده ۱۹۹ ،هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است ،درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات با مودی ،مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۵/۲ درصد مالیات به ازای هرماه تاخیر از سررسید پرداخت،خواهد بود.
  • طبق ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم ،هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد، به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم ننماید علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون ،از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
  • مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن ها می توان ممنوع الخروج نمود.

جرایم مالیاتی در چه صورتی مشمول بخشودگی میگردند؟

بخشودگی جرایم مالیاتی منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده می باشد. در مواردی که مودی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی و یا خسارت تاخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد.ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده، سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول می شود.

جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ ،تبصره ماده ۱۹۲ ،ماده ۱۹۴ ، ماده ۲۰۱ و سایر مقررات مالیات های مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =