انواع شرکتهای تجاری

انواع شرکتهای تجاری مطابق قانون تجارت مصوب 1311 به هفت دسته تقسیم می گردند. شرکت های تجارتی شرکت هایی هستند که هدف از تشکیل آنها انجام معاملات تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت می باشد.

شرکت های سهامی حتی اگر معاملات تجاری انجام ندهند باز هم شرکت بازرگانی محسوب می گردند.

انواع شرکتهای تجاری

شرکت ها بنا به موضوع فعالیت آنها به تجاری و غیر تجاری تقسیم می گردند که در این جا انواع شرکتهای تجاری را مورد بررسی قرار می دهیم:

حکم ورشکستگی این شرکت ها را می توان از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها تقاضا و صادر نمود مشروط بر اینکه مطابق قوانین تجارت تشکیل شده باشند.

ویژگی های انواع شرکت های تجاری

آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را از شرکت مدنی متمایز می نماید را می توان به شرح ذیل عنوان نمود:

  • دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکاء
  • استقلال مالی
  • اقامتگاه قانونی
  • تابعیت شرکت های تجاری

ویژگی مشترک انواع شرکتهای تجاری

ویژگی مشترک در شرکتهای تجاری در وجود شریک، انعقاد قرارداد شرکت و آورده ی شرکاء می باشد که به اختصار بیان می گردد.

وجود شرکاء

برای تشکیل شرکت های تضامنی، نسبی، مسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی وجود حداقل دو نفر شریک لازم است برای شرکت سهامی خاص و مختلط سهامی حداقل سه نفر و شرکت سهامی عام با پنج نفر و شرکت تعاونی تولید و مصرف با هفت نفر شریک تشکیل می گردند.

ماهیت قراردادی

دومین ویژگی شرکت ماهیت قراردادی آن است. یعنی اعضای شرکت با یک قرارداد که اساس نامه یا شرکت نامه نامیده می شود با هم توافق می نمایند و حقوق و تعهدات را قبول می نمایند. قرارداد شرکت باید شرایط اساسی قراردادها را داشته باشد و شرکاء نیز شرایط عامه تکلیف را دارا باشد.

معمولاً شرکت ها ملزم هستند که شخصیت حقوقی خود را ثبت نمایند. بنابراین رعایت شرایط شکلی ثبت برای آنها از نظر قانونی اجباری است.

سرمایه

سومین ویژگی شرکت ها، سرمایه یعنی آورده شرکاء می باشد. آورده ممکن است وجه نقد باشد یا اینکه به صورت غیرنقدی باشد مانند: مال منقول و غیرمنقول، دانش فنی و حق اختراع و هرگونه توانایی انجام کار خدماتی، صنعتی، کشاورزی و موارد مشابه دیگر.

موارد فوق الذکر در همه ی شرکت ها مشترک می باشد و در خصوص اقامتگاه، تابعیت، نحوه و مراحل تشکیل، زمان تشکیل، سهم یا سهم الشرکه، تبدیل سهام، حقوق مرتبط با سهام، اوراق قرضه، ارکان شرکت، مجامع شرکت، نحوه اداره ی شرکت و مجامع و رأی گیری ها و انحلال و ورشکستگی و مواردی از این قبیل برای هر شرکت قوانین خاصی پیش بینی شده است. آگاهی و تسلط بر این گونه قوانین و مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرکتهای سهامی

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به قطعات مساوی سهام تقسیم می شود. شرکت سهامی خود شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص است.

سهامی عام :شرکت سهامی عام، شرکتی است که بخشی از سرمایه را موسسین و بخشی دیگر از طریق پذیره نویسی تامین می گردد، حداقل تعداد شرکاء ۵ نفر می باشد.
سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که، تمام سرمایه توسط موسسین تعهد و برعهده گرفته می شود، حداقل تعداد شرکا ۳ نفر می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می دهند. مسئولیت هر شریک محدود به آورده ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده است و ذکر این نکته لازم است که، در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به قطعات سهام تقسیم نمی شود و حداقل تعداد شرکا در این نوع شرکت ۲ نفر است.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی که بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل می شود و ضروری است که در اسم شرکت حتما جهت ضمانت نام یکی از شرکاء قید شود.

مسئولیت در این نوع شرکت ها نامحدود است، به عبارت دیگر در صورتی که دارایی شرکت جهت پرداخت دیون شرکت کافی نباشد،تمام شرکاء مسئول می باشند. مسئولیت نامحدود شرکا بعد از منحل شدن شرکت می باشد.

شرکت نسبی

شرکتی است که با حداقل ۲ شریک جهت انجام امور تجاری تشکیل می گردد و مسئولیت هر شریک نسبت به آورده ای است که در شرکت گذاشته است.

شرکت مختلط سهامی

این شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و سهامی است و حداقل تعداد شرکاء آن ها 3 نفر می باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی که جهت امور تجاری بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شرکت تعاونی

شرکتی است که به اعتبار شکل و قالب تجاری است چه موضوع فعالیت آن تجاری باشد و چه موضوع فعالیت آن تجاری نباشد و حداقل تعداد شرکا در آن ۷ نفر است.

در صورت نیاز به مشاوره یا پیگیری موضوع به صورت تخصصی در صورت حدوث هرگونه دعاوی در انواع شرکتهای تجاری می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید و از ارائه مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهرمند شوید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)
فهرست