شرکت سهامی

شرکت سهامی ، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و سرمایه آن به قطعات مساوی سهام تقسیم می گردد ، شرکت های سهامی به دو دسته شرکتهای سهامی عام و خاص تقسیم می شوند که به اختصار ویژگی هر یک شرح داده میشود.

شرکت سهامی عام

 • شرکتی است که بخشی از سرمایه را موسسین و بخشی دیگر از طریق پذیره نویسی پرداخت می شود.
 • حداقل تعداد شرکا در این شرکت ها ۵ نفر می باشد.
 • در هنگام تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از ۵ میلیون ریال نباید کمتر باشد.
 • شرکت سهامی عام ، تنها شرکتی است که در آن سهام قابل عرضه در بورس است.

مراحل تاسیس شرکت های سهامی عام

 • در وهله اول موسسین باید بخشی از سرمایه شرکت را خود برعهده گیرند و آن را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها بسپارند.
 • سپس به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی را ارائه می دهند.
 • چنانچه اداره ثبت شرکت ها با اسناد ارائه شده موافق باشد اجازه پذیره نویسی را صادر می کند.
 • سپس اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین شرکت در روزنامه کثیرالانتشار و در محل بانکی که پذیره نویسی باید انجام شود نصب می گردد.
 • پس از این مرحله پذیره نویسی افراد آغاز می گردد و متقاضیان در مهلت مقرر در آگهی پذیره نویسی به بانک مربوطه مراجعه کرده و سهام را خریداری می نمایند.

لازم به ذکر است که پذیره نویسی سهام توسط پذیره نویس به معنای قبول اساسنامه شرکت و تصمیماتی است که در آینده در شرکت گرفته می شود.

 • بعد از انقضای مهلت پذیره نویسی ، چنانچه تمام سرمایه شرکت پذیره نویسی شود موسسان باید مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند و چنانچه سرمایه شرکت از این طریق تامین نگردد ، شرکت تشکیل نمی شود.
  مجمع عمومی موسس، از موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود.
 • در نهایت هنگامی که اولین مدیران و بازرسان، کتبا قبول سمت نمایند شرکت سهامی عام تشکیل می شود و مدیران موظف هستند صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نمایند تا شرکت ثبت گردد.

البته بایستی این مسئله را هم در نظر داشت که چنانچه از روز ثبت اظهارنامه موسسین تا روز ثبت شرکت ها بیش از ۶ ماه طول بکشد ، شرکت تشکیل نمی گردد و هر سهامدار در چنین حالتی می تواند از اداره ثبت شرکت ها گواهی عدم ثبت شرکت را بگیرد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

دو نسخه طرح اعلامی پذیره نویسی که لازم است به امضا کلیه موسسین برسد.
دو نسخه اظهارنامه که بایستی تکمیل شده باشد.
همراه دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده .
همچنین تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت موسسین
اصل گواهی بانک مبنی بر اینکه سرمایه تاسیس شرکت پرداخت شده است.
چنانچه ثبت موضوع شرکت، نیاز به مجوز داشته باشد اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی الربط هم لازم است.
اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار (فقط مربوط به شرکت سهامی عام است ).
فرم تعیین نام هم بایستی به ترتیب نام های پیشنهادی و همچنین واریزی مربوطه تکمیل شود.

بیشتر بخوانید :  دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

سرمایه در شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام موسسین باید حداقل ۲۰ درصد از سرمایه شرکت را بر عهده بگیرند و از این میزان لازم است که ۳۵ درصد را در ابتدا و به صورت نقدی و به صورت فوری پرداخت نمایند و مابقی را بعد از ثبت شرکت هم می توانند پرداخت نمایند. البته در مورد میزان سرمایه پرداختی تا این مقدار برای ابتدا کفایت می کند هرچند اگر بیش از این مبلغ هم پرداخت شود موردی ندارد اما مبلغ تعهد صد در صد بشود چون دیگر در آن صورت شرکت سهامی عام نیست و شرکت سهامی خاص میشود.مابقی سرمایه هم توسط پذیره نویسان و از طریق پذیره نویسی پرداخت می شود .

جمع پرداخت نقدی موسسین و پذیره نویسان باید حداقل ۳۵ درصد کل سرمایه شرکت را تشکیل دهد.

شرکت سهامی خاص

 • شرکتی است که تمام سرمایه توسط موسسین تعهد و بر عهده گرفته می شود.
 • حداقل تعداد شرکا در این شرکت ها ۳ نفر می باشد.
 • در هنگام تاسیس سرمایه شرکت های سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد.

مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص

جهت تاسیس و ثبت این نوع از شرکت ها تسلیم اظهارنامه به انضمام مدارک ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها کفایت می کند و از آنجایی که در این نوع از شرکت ها پذیره نویسی وجود ندارد نسبت به شرکت های سهامی عام فرآیند آن با سهولت بیشتری همراه است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • اساسنامه ای که باید به امضای همه سهامداران برسد.
 • اظهارنامه ای که باید به امضای همه سهامداران رسیده باشد.
 • صورت جلسه انتخاب مدیران و بازرسان که به امضای همه سهامداران برسد البته بایستی همراه با قبول سمت کتبی آنان باشد.
 • نام روزنامه کثیرالانتشار شرکت نیز ضروری است.
 • در نهایت اسناد و آورده های غیر نقدی

متقاضی باید با ارائه مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید و شرکت سهامی خاص خود را ثبت کند.

بیشتر بخوانید :  بطلان شرکت های تجاری

سرمایه در شرکت سهامی خاص

در این نوع از شرکت ها بر خلاف شرکت سهامی عام پذیره نویسی وجود ندارد. فلذا فقط موسسین هستند که باید سرمایه شرکت را تامین نمایند که باید در ابتدا ۳۵ درصد کل سرمایه شرکت پرداخت میشود و مابقی در طول حیات شرکت پرداخت میگردد.

نکته قابل توجه در شرکتهای سهامی عام و خاص این است که….

در این نوع از شرکت ها حتما باید ۳۵ درصد سرمایه شرکت بدوا برای تشکیل شرکت پرداخت گردد.و به عبارت دیگر در این نوع از شرکت ها و همینطور شرکت های تعاونی تعهد به پرداخت وجود دارد.در حالیکه در باقی شرکت ها چنین تعهدی موجود نیست و بایستی این مسئله را در نظر داشت که درصورتیکه از روز ثبت اظهارنامه موسسین تا روز ثبت شرکت ها بیش از ۶ ماه طول بکشد شرکت تشکیل نمی گردد و هر سهامدار در چنین حالتی می تواند از اداره ثبت شرکت ها گواهی عدم ثبت شرکت را بگیرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 5)
فهرست