شرکت تضامنی

شرکت تضامنی ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر شریک تشکیل میگردد ؛ موضوع آن الزاما باید اعمال تجاری باشد و  اسم شرکت نیز بایستی حداقل متضمن نام یکی از شرکاء باشد.

مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی

در شرکت های تضامنی ، مسئولیت شرکا در قبال دیون شرکت نامحدود است و در صورت ورشکسته و بدهکار شدن شرکت ، هر فردی مسئول پرداخت کل دیون شرکت می باشد.مسئولیت نامحدود شرکا در شرکت تضامنی جنبه اعتماد سازی برای مشتریان هم دارد.

البته لازم به ذکر است، مسئولیت شرکای شرکت تضامنی نسبت به افراد داخل شرکت نسبی و محدود می باشد.

تصمیمات در شرکت تضامنی

در شرکت های تضامنی ،همچون سایر شرکت ها نیاز به اخذ تصمیماتی است که این تصمیمات با آراء شرکا گرفته می شود. اما در این شرکت ها در ۴ مورد لازم است که تصمیم گیری با اتفاق آراء صورت گیرد . این موارد عبارتند از :

 • انحلال شرکت تضامنی یکی از موضوعاتی است که نیازمند رضایت تمام شرکاست.
 • چنانچه شریکی در شرکت تضامنی قصد انتقال سهم الشرکه را به دیگری داشته باشد، این انتقال بایستی به رضایت تمام شرکا باشد.
  در صورتی که تصمیم بر تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی باشد لازم است که تمام شرکا رضایت خود را بدین امر اعلام نمایند.
 • درصورتیکه یکی از شرکا قصد داشته باشد، تجارتی از نوع تجارت شرکت نماید یا اینکه به عنوان ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که همان تجارت را انجام می دهد وارد شود در این صورت نیز این امر تنها با اتفاق شرکا امکان پذیر است.

در سایر موارد چنانچه اخذ تصمیمی لازم باشد بایستی به اساسنامه شرکت تضامنی رجوع نمود و چنانچه اساسنامه اکثریت خاصی را مقرر نکرده باشد سایر تصمیمات با اکثریت مطلق (عددی شرکا) اتخاذ می شود.

متقاضیان شرکتهای تضامنی بیشمارند، چراکه در صورت بروز هرگونه مشکل مشتریان می دانند با یک یا چند شخص حقیقی رو به رو نمی شوند بلکه با کل شرکت رو به رو هستند. و به همین جهت افراد، علاقه بیشتری به ثبت این نوع از شرکت ها نشان می دهند.

ویژگی های شرکت تضامنی

هر شرکتی دارای ویژگی ها و مشخصه هایی است که آن شرکت را از دیگر شرکت ها تمییز می دهد، شرکت تضامنی هم دارای ویژگی های مختص به خود است که عبارتند از :

 • شرکت تضامنی ، شرکت اشخاص است و شرکت سرمایه ای نیست .
 • جهت تشکیل شرکت تضامنی لازم است که تمام سرمایه نقدی تادیه و همچنین سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود.که البته جهت تقویم سهم الشرکه غیر نقدی تراضی تمام شرکا هم لازم است.
 • شرکا در شرکت تضامنی می بایست ، یک نفر از میان خودشان یا از خارج شرکت به سمت مدیر معین نمایند.

مسئولیت شرکا و مالکین شرکت های تضامنی در برابر بدهی های احتمالی شرکت بدون محدودیت است. بدین معنا که چنانچه خسارت یا بدهی ای به وجود بیاید که مازاد بر سرمایه اصلی شرکت باشد، هر یک از شریکان شرکت، مسئول پرداخت بدهی های شرکت هستند.

مسئول پرداخت بدهی در شرکت های تضامنی

برابر قانون، شرکت ها شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند. بنابراین دارائی، بدهی، معاملات، بستانکاری و تعهدات آنها به سهامداران و مالکین و مدیران شرکت مربوط نمی شود بلکه به خود شرکت مربوط می شود.

مسئول پرداخت بدهی های یک شرکت با خود آن شرکت است و بدهی شرکت را اصولا از محل اموال و دارائی و از حساب همان شرکت، پرداخت می نمایند نه از  محل اموال و حساب شخصی سهامداران و مالکین و مدیران آنها.

در شرکت های تضامنی (مانند صرافی ها)، علاوه بر شرکت تضامنی، سهامداران و مالکین شرکت نیز مسئول پرداخت بدهی شرکت به شمار می روند:

به عبارتی پس از آنکه دارائی شرکت، برای پرداخت بدهی های شرکت کفایت ننماید نوبت به مسئولیت شرکاء می رسد و هر یک از شرکاء شرکت، مسئول پرداخت کلیه بدهی شرکت تضامنی در برابر اشخاص ثالث می باشد بدون توجه به میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته است.

ثبت و تشکیل شرکت تضامنی

جهت ثبت شرکت تضامنی در وهله اول نیاز به تنظیم شرکت نامه است .

شرکت نامه مختص شرکت های با مسئولیت محدود ،نسبی و تضامنی است . شرکت نامه نوعی سند رسمی است که بین افرادی که قصد تشکیل شرکت را دارند تنظیم می گردد، در شرکت نامه خلاصه ای از اساسنامه شرکت ، نام شرکت ،موضوع ، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ، میزان سهم الشرکه هر شریک، تاریخ تشکیل شرکت ، مدت آن و … قید می شود، شرکت نامه برای اینکه دارای اعتبار باشد بایستی به امضای موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها به صورت رسمی ثبت شود.

جهت تشکیل شرکت های تضامنی به شروطی نیاز است؟

 • شرکا بایستی قراردادی را بین خود تنظیم و نحوه همکاری خود را مشخص نمایند.
 • تهیه اساسنامه ضروری است چرا که اساسنامه در حکم شناسنامه شرکت است.
 • سرمایه نقدی شرکا به حسابی که شرکت تعیین می نماید باید پرداخت گردد.
 • سرمایه های غیر نقدی شرکا به وسیله کارشناس تقویم و سپس فهرست آنان به دفتر شرکت تسلیم می گردد.

چه مدارکی جهت ثبت شرکت تضامنی نیاز است؟

1)دو نسخه از اساسنامه تکمیل شده.
۲)دو نسخه شرکت نامه تنظیم شده.
۳)چنانچه موضوع شرکت نیاز به مجوز خاصی داشته باشد اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی الربط ضروری است.
۴)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار
۵)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب نام های پیشنهادی به همراه فیش واریزی
۶)اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت امضای مدیر عامل و هیئت مدیره
۷)دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره
۸)دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس
۹)چنانچه وکیل دادگستری ثبت شرکت را برعهده داشته باشد اصل وکالت نامه او نیز الزامی است.

مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها ارائه می گردد و سپس برای اطلاع عمومی آگهی می شود.

شرکت تضامنی در چه صورتی منحل میگردد؟

انحلال به معنای پایان یافتن فعالیت شرکت است و شرکت تضامنی هم تحت شرایطی منحل می شود.
این شرایط عبارتند از :
ورشکستگی شرکت : چنانچه شرکت تضامنی نتواند بدهی های خود را پرداخت کند، ورشکسته اعلام می شود و با صدور حکم ورشکستگی منحل می گردد.
انقضای مدت : در صورتی که شرکت تضامنی برای مدت مشخصی تاسیس شده باشد واضح است که با پایان مدت ، شرکت با موانعی رو به رو می شود که در این صورت هم شرکت منحل می گردد.
منتفی شدن تعداد شرکا: شرکت ضتامنی برای حیات خود نیاز به دو چیز یا چند شریک دارد چنانچه تعداد شرکا از این مقدار کمتر شود شرکت منحل می گردد.
باطل شدن قرارداد شرکت :شرکا در شرکت تضامنی با توافق یکدیگر قراردادی را من می کنند ، حال چنانچه کاشف به عمل بیاید که قرارداد به هر علتی باطل بوده است باعث بطلان قرارداد شرکت هم می گردد.
اتفاق نظر شرکا: شرکا چنانچه تصمیم بر انحلال شرکت داشته باشند می توانند با تصمیم تمام شرکا این امر را عملی نمایند.
از میان موارد گفته شده ۳ مورد اول مشترک میان همه شرکت هاست و باقی مربوط به شرکت تضامنی می باشد البته لازم به ذکر است که موارد خاص دیگری را هم در قوانین خاص برای انحلال شرکت تضامنی پیش بینی شده است که جهت دوری از اطاله کلام از ذکر ان ها خودداری می کنیم.
تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا با دلایل موجه: چنانچه یکی از شرکا به دلایلی از محکمه درخواست انحلال شرکت را بنماید و محکمه هم درخواست وی را موجه تشخیص دهد می تواند حکم به انحلال شرکت صادر کند.
فسخ یکی از شرکا: فسخ یکی از شرکا هم چنانچه این حق در اساسنامه از شرکا سلب نشده باشد جهت انحلال شرکت ممکن است.
از بین موارد مذکور، ۳ مورد نخست در بین تمامی شرکت ها مشترک است و مختص شرکت تضامنی نیست. و همچنین لازم به ذکر است که موارد دیگری را نیز می توان در قوانین خاص نام برد که سبب انحلال شرکت تضامنی می گردند.

پس از انحلال شرکت ، شخصیت حقوقی شرکت تنها برای اموری که جهت تصفیه لازم است باقی می ماند و چنانچه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی نیاز باشد ، این امر را متصدیان تصفیه انجام می دهند.

و اما نکته حائز اهمیت در باب انحلال شرکت تضامنی که البته در ماده ۱۲۶ قانون تجارت نیز بیان شده است این است که…
چنانچه شرکت تضامنی منحل شود تا زمانی که قروض شرکت از دارایی آن پرداخت نشود، هیچ کدام از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی ندارند و حتی نکته اصلی در این است که چنانچه دارایی شرکت برای تادیه دیون شرکت کفایت نکند. طلبکاران شرکت مجاز می باشند که باقی طلبشان را از تمام شرکا یا یکی از شرکا ضامن درخواست نمایند، اما در این مورد طلبکاران شرکت همچون قسمت نخست که توضیح آن گذشت بر طلبکاران شخصی شرکا رجحان ندارند.
در این مقاله سعی بر این بود تا شما همراهان همیشگی با شرکت تضامنی ، نحوه ثبت ، ویژگی ها و ساز و کارهای شرکت و انحلال آن آشنا شوید اما لازم به ذکر است که اگر چه سعی بر این بود تا هر آنچه لازم است بیان شود ،اما مسلما به دلیل گستردگی موضوع باز هم مطالب ناگفته فراوانی باقی است که مجال صحبت درباره ی همه آن ها وجود ندارد اما چنانچه سوالی در ذهنتان وجود دارد که پاسخ آن را دریافت نکرده اید و یا نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص دارید گروه وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی موفق آماده پاسخ گویی به شما عزیزان می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 5)

6 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 •  با سلام بنده سال 92 با شخصی جهت عضویت در شرکت ایشان جهت اخذ رتبه بندی به توافق رسیدم و به وکیل معرفی شده ایشان صرفا جهت انجام امور اداری ثبت شرکت وکالت دادم و بعد از این ایشان فراری شدند و دیگه بهشون دسترسی نداشتم و پیگیری من برا پیدا کردن ایشان و خروج از شرکت بی نتیجه موند تا اینکه دو سال قبل با مسدود شدن حسابهای بانکیم متوجه شدم با جعل امضای بنده در تمامی صورتجلسات و حتی اساسنامه و ..‌بنده رو بعنوان عضو هیات مدیره معرفی کردن و با نپرداختن مالیات این مشکل پیش اومده با مراجعه به دادسرا شکایت بابت جعل کردم و محکوم هم کردم الان سوالم اینه در ادامه با توجه به اینکه بنده هیچ سندی از اسناد شرکت را امضا نکرده‌ام چگونه می توانم از این شرکت خارج شوم؟آیا می تونم درخواست ابطال شرکت را بدم؟

  پاسخ
  • باتوجه به نوع شرکت و میزان سهم شما در شرکت ، شرایط متفاوت است.لطفا برای توضیحات بیشتر با موسسه تماس بگیرید.

   پاسخ
 • اگر شرکت تضامنی ورشکسته شود و شرکا میان خود توافق کنند که بعد از انحلال هیچ مسئولیتی ندارند این شرط درست می باشد ؟

  پاسخ
 • در شرکت تضامنی اگر شرکت ورشکسته شود و مدیران شرکت در خصوص امر تصفیه با یکدیگر توافقی نداشته باشند مدیر تصفیه چکونه تعیین می شود .

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست