زوال حق مالکیت طرح صنعتی1

زوال حق مالکیت طرح صنعتی

حق ناشی از ثبت طرح صنعتی ، مانند هر حق دیگر قابل زوال می باشد. زوال حق مالکیت طرح صنعتی منحصر به انقضاء مدت نبوده و ممکن است تحت شرایطی دیگر  این حق زائل گردد.

زوال حق مالکیت طرح صنعتی

زوال حق مالکیت طرح صنعتی

موارد زوال حق مالکیت طرح صنعتی

حق مالکیت صنعتی تحت شرایطی قابل زوال می باشد، اعراض صاحب حق، عدم تمدید اعتبار طرح صنعتی ، انقضای مدت اعتبار طرح صنعتی و ابطال گواهینامه طرح صنعتی از جمله مواردی می باشد که سبب از بین رفتن این حق می گردد . در ذیل به تفضیل به بررسی این موارد می پردازیم .

 اعراض صاحب حق

بهترین راه حل برای مالک یا دارنده طرح صنعتی ثبت شده در صورت عدم استفاده یا عدم توانایی در بهره برداری از طرح صنعتی، اعراض صاحب حق از طرح صنعتی ثبت شده می باشد. تنها اشخاصی که طرح صنعتی آنان در مرجع صالح به ثبت رسیده باشد حق اعراض از طرح صنعتی را دارا می باشند.

نکته حائز اهمیت این است که چنانچه اشخاص بخواهند قبل از ثبت طرح صنعتی از حق خود صرف نظر نمایند این موضوع در قالب استرداد مطرح می گردد، بدین معنی که مالک طرح صنعتی می تواند مادامی که اظهارنامه ثبتی طرح صنعتی به صدور ورقه یا گواهینامه طرح منجر نگشته باشد، نسبت به استرداد اقدام نماید.

صاحب حق طرح صنعتی ثبت شده می تواند به دو صورت کلی و جزئی از حق خود صرف نظر نماید. در اعراض کلی، مالک طرح  از حق خود به صورت کلی  صرف نظر می کند اما در اعراض جزئی صاحب طرح می تواند برای مثال در خصوص برخی از محصولات نسبت به اعراض از طرح ثبت شده،  اقدام نماید.

در پاره ای از موارد ممکن است صاحب طرح با انعقاد قرارداد، اجازه بهره برداری از طرح ثبت شده را به شخص دیگری اعطاء نموده باشد در این صورت با اجازه گیرنده می تواند نسبت به اعراض از طرح ثبت شده اقدام نماید، همچنین طرفین می توانند ضمن انعقاد قرارداد در خصوص اعراض صاحب طرح بدون مجوز از گیرنده توافق نمایند.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است اعراض صاحب طرح را با محدودیت روبرو کند زمانی است که صاحب طرح صنعتی، بهره برداری از طرح صنعتی را به دیگری واگذار نموده باشد که در این صورت حق اعراض از طرح صنعتی ثبت شده را نخواهد داشت. چنانچه اعراض صاحب طرح صنعتی در خارج از کشور صورت گیرد می بایست به تایید نمایندگی ایران در آن کشور برسد.

اشخاص در زمان اعراض از حق طرح صنعتی می بایست اعراض خود را در اداره ثبت طرح صنعتی به ثبت رسانند در غیر اینصورت مادامی که اعراض به ثبت نرسیده است در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست، همچنین مراتب اعراض از طرح صنعتی باید در روزنامه رسمی آگهی گردد.

عدم تمدید اعتبار طرح صنعتی

حمایت از حقوق مالکیت معنوی در کشور های مختلف، محدود به بازه های زمانی خاص شده است بدین معنا که با اتمام مدت اعتبار طرح صنعتی چنانچه مالک از پرداخت هزینه مربوط به تمدید اجتناب نماید، طرح صنعتی ثبت شده تحت شرایطی دیگر از اعتبار قانونی برخوردار نمی باشد.

بر اساس بند (د) ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مدت اعتبار طرح صنعتی ثبت شده پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.

درخواست تمدید یک طرح، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار طرح صنعتی در هر دوره به عمل می آید. چنانچه مالک طرح ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به تمدید ثبت ننماید، امکان درخواست آن ظرف مهلت شش ماه پس از پایان اعتبار طرح صنعتی، با پرداخت جریمه امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر می باشد، تمدید طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل آن به وجود آورد و چنانچه مالک طرح بخواهد در قالب تمدید طرح اقدام به تغییر شکل آن نیز نماید، در این صورت ملزم به رعایت مقررات مربوط به تغییر می باشد.

انقضای مدت اعتبار طرح صنعتی

قانون گذار برای حمایت از طرح صنعتی، مدتی را تعیین کرده است و پس از اتمام این مدت از طرح صنعتی ثبت شده حمایت به عمل نخواهد آمد. طبق قانون ایران، مدت حمایت از طرح صنعتی ۲۰ سال می باشد و پس از اتمام ۲۰ سال از طرح صنعتی ارائه شده، حمایتی نمی گردد.

ابطال گواهینامه طرح صنعتی

یکی از مواردی که سبب زوال حق مالکیت طرح صنعتی می گردد، ابطال گواهینامه طرح صنعتی توسط دادگاه می باشد. چنانچه طرح صنعتی بر خلاف مقررات قانونی ثبت گشته باشد، بدین معنا که طرح اصیل و جدید نباشد، تنها کارکرد فنی داشته باشد؛ مخالف اخلاق حسنه و شرعی باشند یا حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع و احراز ادعای او رای بر ابطال طرح صنعتی صادر می نماید، دادگاه در صورت احراز تخلف می تواند حکم بر ابطال کل یا قسمتی از طرح صنعتی صادر نماید، حکم قطعی صادر شده اثر قهقرایی داشته و طرح ارائه شده از زمان ثبت، باطل تلقی می گردد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 4 =