خانواده

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار در هر حال دادگاه بدوی است. حتی رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی .

نظریه ۲۵۳۵/۹۶/۷-۲۳/۱۰/۱۳۹۶ با عنایت به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که تصریح نموده «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت...

انواع طلاق در نظام حقوقی ایران

در ماده 1133 قانون مدنی ذکر شده است که: مرد می تواند با رعایت تشریفات مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را نماید. اگر چه مرد می تواند طی تنظیم وکالت..

اجرای حکم مهریه

طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶ << هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت...

ازدواج مجدد

در قانون جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی شده که تحت شرایطی مرد یا همان زوج می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید.در ادامه به بررسی شرایط و نحوه طرح دعوای ازدواج مجدد خواهیم پرداخت  .

اذن در ازدواج

طبق ماده 1043 قانون مدنی، دختر اگر باکره باشد، حتی اگر به سن بلوغ قانونی هم رسیده باشد، برای ازدواج کردن نیاز به اذن و رضایت ولی او می باشد. در این ماده اذن در ازدواج می بایست از پدر یا جد پدری اخذ گردد

الزام به تمکین

مطابق ماده 1102 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به مجرد وقوع صحیح عقد نکاح، وظایف، حقوق و تکالیف هر یک از زوجین(زن یا شوهر) در قبال یکدیگر بر قرار می شود؛ البته در متن قانون مدنی از لفظ تمکین استفاده نشده و اصطلاح تمکین در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 4 بکار برده شده…

تنفیذ طلاق

دعوای تنفیذ طلاق زمانی مطرح می شود که حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر شده باشد، لذا اجرای آن منوط به صدور حکم تنفیذ طلاق از دادگاه ایران است. تا پیش از قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/91 اشخاص مقیم خارج از کشور اطلاعی از اینکه می بایست جهت اجرای صیغه طلاق به کنسولگری ایران در…

استرداد جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه یکی از دعاوی خانواده است که از طرف زوجه مطرح می گردد. طبق قانون تهیه اثاث منزل به عهده مرد می باشد اما در عرف جامعه اینگونه رایج گردیده که تهیه اثاث منزل که تحت عنوان جهیزیه می باشد بر عهده زوجه می باشد. بنابراین با توجه به این امر، زوجه می…

حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه که در شمار دعاوی خانواده قرار می گیرد، امروزه بنا به رای دیوان عدالت اداری هم از سوی زن هم از سوی مرد حتی در صورت وجود فرزند امکان پذیر است و نام زن و مرد در شناسنامه فرزندان درج می شود.

طلاق توافقی

در صورت درخواست طلاق از طرف زن یا درخواست طلاق از طرف مرد ممکن است انجام تشریفات قانونی طلاق با توجه به قانون مدنی و به نتیجه رسیدن آن زمان بر باشد بنابراین بهتر است طرفین در صورت داشتن اختلافات و ناسازگاری جدی با درخواست طلاق توافقی به عقد نکاح پایان دهند که دارای شرایطی…

اثبات زوجیت

نکاح با هر لفظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می شود و در قانون تشریفات دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است. به همین جهت در برخی موارد مشاهده می شود عقد نکاح بدون تنظیم سند رسمی صورت گرفته است. با توجه به اختلافاتی که از عدم ثبت ازدواج به وجود…

درخواست طلاق از طرف زن

درخواست طلاق از طرف زن بنا به تبصره ماده 1133 قانون مدنی همچون درخواست طلاق از طرف مرد از سوی قانونگذار با رعایت شرایط مقرر در ماده 1119 و 1129و1130 قانون مدنی پیش بینی شده است که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.

درخواست طلاق از طرف مرد

اساسا مطابق قانون مدنی کشور، مرد می تواند پس از انعقاد عقد نکاح دائم حتی در صورت عدم رضایت همسر خود برای طلاق اقدام نماید و دادگاه خانواده درخواست طلاق از طرف مرد را در هر صورت می پذیرد

سلب حضانت

برای طرح دعوای سلب حضانت یا عدم صلاحیت حق حضانت، می بایست قبلا حق حضانت به صورت توافقی یا به موجب حکم دادگاه به یکی از والدین طفل داده شده باشد سپس دادگاه به یکی از موجبات قانونی، صلاحیت حق حضانت (ناظر به نگهداری از طفل و بر طرف کردن نیازهای ضروری و متعارف وی…

فسخ نکاح

فسخ نکاح ، یکی از انواع طرق انحلال نکاح یا همان ازدواج می باشد؛ به معنای از بین رفتن رابطه زناشویی.