وکالت در دیوان عدالت اداری

این مرجع به عبارتی مرجع اختصاصی محسوب می شود. دیوان عدالت اداری صرفا دعاوی مربوط به وظایف حاکمیتی نهادهای عمومی را رسیدگی می کند. به عبارتی صلاحیت های موضوعی ایران هر چند دقیقا احصا نشده است ولی ملاک هایی برای تعیین آن پیش بینی شده است از این رو این مرجع را یک مرجع تخصصی محسوب می کنند.

دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. زیرا از یک سو ، اگر چه مراجع اداری دیگری نیز در ایران تشکیل گردیده اند اما چون تنها به اموری رسیدگی می نمایند که دقیقا شمارش شده است باید آنها را مراجع اختصاصی اداری به شمار آورد.از سوی دیگر آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است و بنابراین مرجع مزبور ، در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است.

تشکیلات دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تشکیل و در تهران مستقر می باشد و دارای شعب متعدد است و رئیس دیوان ، رئیس شعبه اول است که می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. هر شعبه از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود البته تعدادی کارشناس از رشته های مورد نظر دیوان، به عنوان مشاور تعیین می شوند تا در صورت نیاز به مشاوره ، شعبه ، پس از ملاحظه ی نظر ان ها اقدام به صدور رای نماید. رای شعبه در هر حال قطعی است مگر اینکه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری ، رای را دارای اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد . در این صورت ، موضوع برای بررسی به شعبه ی تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. شعبه تشخیص از یک رئیس و چهار مستشار تشکیل می شود.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

۱)رسیدگی به شکایت از تصمیمات ، و اقدامات واحدهای دولتی

شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها در صلاحیت این مرجع است.

اشخاصی که علیه واحدهای مذکور در ماده ۱۳ قانون مزبور شکایت می نمایند ، مردم می باشند، بنابراین واحدهای مشمول ماده ۱۳ نمی توانند علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

۲)رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مامورین واحد ها

شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها به موجب بند (ب) ماده ۱۳ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

این بند تصمیمات و اقداماتی را در بر می گیرد که مامورین واحدهای دولتی با توجه به اختیارات و وظایف قانونی که دارا بوده ، برخلاف قانون یا خارج از صلاحیت خود یا با تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات خویش انجام داده اند و از این بابت حقوقی تضییع شده باشد.

۳)رسیدگی به شکایت از آئین نامه ها و …

مهم ترین صلاحیت هیئت عمومی دیوان در بند ۱ ماده ۱۹ پیش بینی شده است که مقرر می دارد:

«رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررالت یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. »

۴) رسیدگی به شکایت از اراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری

دیوان عدالت اداری ، مرجع شکایت از آرای صادره از مراجع اداری و بنابراین بالاترین مرجع اداری نیز شمرده می شود.شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه ، تنها می بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد. لذا پس از نقض رای مورد شکایت پرونده را برای صدور رای به مرجع پائین می فرستند.

۵) رسیدگی به شکایات استخدامی

به موجب بند ۳ ماده ۱۳ ، رسیدگی به شکایت قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحد ها و موسسات مذکور در بند ۱ ماده ۱۳ و همچنین مستخدمان موسساتی که مشمول قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است ، اعم از لشگری و کشوری ، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و صدور رای و اجرای آن

رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است . شاکی باید دادخواست و پیوست های آن را به تعداد طرف دعوا ، افزون بر یک نسخه تقدیم دیوان نماید. در صورت تکمیل بودن دادخواست ، مدیر شعبه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را به طرف دعوا ابلاغ می نماید که باید ظرف مدت یک ماه پاسخ دهد اما ندادن پاسخ مانع رسیدگی و صدور رای نمی باشد. وکالت در دیوان عدالت اداری ، وورود ثالث ، جلب ثالث،شنیدن گواهی گواهان ، موارد رد دادرس، شیوه ابلاغ اوراق و آراء و تصمیمات دیوان برابر مقررات مقررات آئین دادرسی مدنی است.

هرگاه رای دیوان علیه طرف شکایت باشد ، شخص یا مرجع محکوم علیه باید رای دیوان را اجرا نماید، در غیر اینصورت به درخواست محکوم له ، شعبه صادر کننده رای ، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را برای اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام دیوان ارجاع می نماید تا برابر قانون صادر نماید.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =