اجرای رای داور

اجرای رای داوری ( درخواست صدور اجرائیه )

پس از رسیدگی و صدور رای توسط داور ، ممکن است محکوم علیه، راسا مبادرت به اجرای مفاد رای نماید. اجرای رای داور به صورت داوطلبانه و با توجه به توافق پیشین مبنی بر ارجاع امر به داوری، امری محتمل است؛ اما در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای داور امتناع نماید، محکوم له می تواند به دادگستری متوسل شود.

اجرای رای داور

اجرای رای داور

اجرای رای داور توسط دادگاه

مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، مفاد رای داور را به اجرا نگذارد، محکوم له می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.

در صورتی که رجوع به داوری به موجب قرارداد داوری میان طرفین بوده، ذی نفع برای تقاضای صدور اجرائیه ملزم به تقدیم دادخواست می باشد اما اگر دادگاه، رسیدگی به اختلاف را به داوری ارجاع کرده باشد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و درخواست صدور اجرائیه کافی است.

دادگاه صالح جهت صدور اجرائیه

چنانچه مبنای صلاحیت داور جهت رسیدگی و صدور رای، قرارداد داوری باشد، محکوم له برای تقاضای صدور اجرائیه، باید دادخواست خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در صورتی که دادگاه، خود را صالح به صدور اجرائیه در موضوع دعوا نداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح می فرستد.

اگر رسیدگی به اختلاف، ابتدا در دادگاه جریان داشته و توسط دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، ذی نفع باید درخواست خود مبنی بر صدور اجرائیه را به همان دادگاه تقدیم نماید.

تعیین داور توسط دادگاه در موارد مذکور در قانون، به معنای رسیدگی به دعوا نمی باشد و در این مورد نیز محکوم له باید دادخواست صدور اجرائیه را به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا تقدیم نماید.

امکان طرح دعوای متقابل در برابر دادخواست صدور اجرائیه

از آنجا که تقاضای صدور اجرائیه، دعوا به معنای واقعی کلمه محسوب نمی شود، امکان طرح دعوای متقابل منتفی است. در صورتی که محکوم علیه رای داوری مبادرت به طرح دعوای متقابل نماید، به دادخواست او به صورت جداگانه و مطابق مقررات رسیدگی خواهد شد.

پس از وصول تقاضای صدور اجرائیه، دادگاه صالح پس از بررسی شرایط صحت قرارداد داوری، قابلیت ارجاع دعوا به داوری، شرایط صحت رای داور و … اقدام به صدور اجرائیه می نماید. بنابراین در صورتی که رای داور به جهت مغایرت با نظم عمومی و قوانین آمره، عدم قابلیت رسیدگی به اختلاف توسط داور و … از اساس باطل باشد، صدور اجرائیه منتفی است و در چنین مواردی نیازی به درخواست ذی نفع یا طرح دعوای ابطال رای داوری نمی باشد.

در صورتی که طرفین در قرارداد داوری، در مورد اجرای رای نیز توافق کرده باشند، باید به آن توافقات پایبند باشند؛ در غیر اینصورت اجرای رای داور نیز تابع تشریفات اجرای حکم دادگاه خواهد بود.

اجرای رای داور در صورت وصول اعتراض

مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این‌ صورت دادگاه، قرار توقف  اجرای آن را تا ‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء، تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

بنابراین اعتراض محکوم علیه نمی تواند اجرای رای داور را متوقف نماید؛ مگر آنکه معترض، دلایلی ارائه نماید که موجب اقناع دادرس جهت صدور قرار توقف اجرای رای شود. اخذ تامین از محکوم علیه جهت صدور قرار توقف اجرا، موکول به صلاحدید دادرس می باشد.

در صورت اقامه دعوای ابطال رای داور توسط محکوم علیه، به تصریح صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای صادره قابلیت اجرائی ندارد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص دعوای ابطال رای داور، جریان اجرا متوقف خواهد ماند.

امکان بازداشت محکوم علیه در راستای اجرای رای داوری

اجرای رای داوری، در صورت رعایت شرایط قانونی، تابع مقررات اجرای احکام صادره از دادگاه ها خواهد بود، بنابراین در صورتی که رای داور مبنی بر محکومیت مالی باشد و الزام به تادیه توسط دادگاه ممکن نباشد و محکوم به از محل اموال محکوم له نیز قابل استیفا نباشد، بازداشت محکوم علیه طبق شرایط قانونی میسر خواهد بود. لازم به تذکر است اجرای حکم حبس علیه محکوم علیه منوط به معسر نبودن وی می باشد.

رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین در اجرای رای داور

به سبب تبعیت اجرای رای داور از مقررات اجرای آراء صادره از دادگاه ها، رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در جریان اجرای رای داور نیز ضروری است؛ بنابراین اجرای رای داور از محل این اموال ممنوع است.

اموال ذیل مصادیق مستثنیات دین می باشند:

 • منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
 • کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
 • وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫25 نظر

 • غلامرضا دهقان 09153679202

  سلام
  با تشکر فراوان از گروه دادپویان
  من ملکی را درسال ۹۸ اقدام به قرارداد مشارکت در ساخت نمودم .‌‌مالک قبل از من در سال ۹۵ با شخص ثالثی مشارکت نموده که نامبرده پس از تخریب ساختمان به دلایلی متعدد ..ساخت پروژه رو انجام نمیده که نهایتا در نیمه اول سال ۹۸ خاعیت سازنده اولیه طبق نظر داور صادر .نامبرده محکوم . اجراییه صادر . ‌‌‌‌ملک مورد نظر تحویل مالک میگردد .. همزمان نامبرده فوت می نماید .. پس از گذشت دو ماه از صدور اجراییه .وارثین با اینجانب قرارداد بستن .‌‌برابر مفاد قرارداد تعهداتی داشتن که عمل ننمودن . اینجانب طبق تعهدات عمل نموده و اصاح پروانه ساختمان درفروردین ماه ۹۹ صادر لیکن سازنده اولیه مجددا طرح دعوا نموده و به دستور قضایی ملک پلمپ میگردد و عملا عملیات ساختمانی مقدور نبوده .. خلاصه مطلب ..
  دعوایی سازه ه و پیش خریدارانی که از سازنده اولیه قرارداد داشتند اعلام شکایت نهایت بعد سه سال در ۰فرپردین ۴۰۱ارا قطعی شده و مجددا مالک خاک میشود پس از آن اینجانب شروع به عملیات ساختمانی نمودم که با مزاحمت و ممناعت وارثین مواجه و ابطال وکالت اینجانب در شهرداری نموده .. که از صدور اصلاح پروانه ساختمان جلوگیری نمود . با توجه به پیش بینی داور در قرارداد داور پس از مراجعه به نفع اینجانب رای صادر نمود مبنی بر سازش طرفین . اینجانب تقاضای اجراییه دادم .‌‌همزمان ناهبردکان تقاضای ابطلال رای داد دادن .نهایتا قاضی قبول نکرد و رای خود مبنی بر اینکه رای داور قابلیت اجرا نداشته و رای داور مبنی سازش بوده نه اطلال رای داور پذیرفت نه اجراییه من. .‌‌و اعلام داشت شاکی باید مجددا از داور تقاضای صدور رای نماید. .‌‌‌‌ای کن مجددا دارد پس از برگزاری جلسه رای مجددا به میزان خسارت به نفع من رای صادر کرد… وکیل میگه چون داور یک نوبت رای صادر کرده .. این رای هم قابل اجرا نخواهد راهنمایی بفرمایید من چکار باید بکنم ‌‌ ‌‌… ممنون از تون انشا… به امید حق جامعه ای قانونمند ..در اجرای عدالت داشته باشیم ..
  ضمنا من دو طبقه از ساختمان را بتن ریزی نمودم
  مشهد دهقان

  تیر ۲۰, ۱۴۰۲ در ۲۳:۱۸
  • دادپویان حامی

   سلام خیر. باتوجه به اینکه داور در رأی داوری خود وارد ماهیت نشده می تواند مجددا تشکیل جلسه داوری داده و نسبت به ماهیت رأی صادر نماید.

   تیر ۳۱, ۱۴۰۲ در ۱۷:۲۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  سه − 1 =