همکاری با موسسه

همکاری با موسسه و استخدام  وکیل پایه یک دادگستری

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی از کلیه وکلای پایه یک دادگستری، وکیل پایه یک دادگستری تهران و سایر شهرستان ها با تخصص های (وکیل ملکی، وکیل قراردادها، وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل بین المللی، وکیل اداری، وکیل شهرداری، وکیل اراضی، وکیل اجاره، وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه، وکیل مشارکت در ساخت، وکیل ثبتی، وکیل اوقاف، وکیل شرکتها، وکیل گمرکی، وکیل تعزیرات، وکیل بانکی، وکیل بورس، وکیل مالیاتی، وکیل بیمه، وکیل خانواده، وکیل طلاق، وکیل مهریه، وکیل اداره کار، وکیل پیمانکاری، وکیل دعاوی بین المللی) که واجد شرایط می باشند دعوت مینماید که درخواست خود را به همراه رزومه تحصیلی و شغلی با عنوان استخدام وکیل پایه یک دادگستری به نشانی الکترونیکی info@hamilaw.ir ارسال نمایند.

 

همکاری با موسسه و استخدام مشاوره حقوقی، کارشناس حقوقی و کارآموز وکالت

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی از دانش آموختگان رشته های حقوق، کارشناسان حقوقی، مشاوران حقوقی، کارآموزان وکالت جهت تصدی شغل مشاورحقوقی با تخصص های مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی قراردادها، مشاوره حقوقی بین المللی، مشاوره حقوقی شرکت ها، مشاوره حقوقی قراردادهای بین المللی، مشاوره حقوقی مناقصات، مشاوره حقوقی داوری، مشاوره حقوقی ملکی، مشاوره حقوقی شهرداری، مشاوره حقوقی اراضی ملی و منابع طبیعی، مشاوره حقوقی اراضی موات، مشاوره حقوقی زمین شهری، مشاوره حقوقی اجاره، مشاوره حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه، مشاوره حقوقی ثبتی، مشاوره حقوقی اوقاف، مشاوره حقوقی بازرگانی، مشاوره حقوقی گمرک، مشاوره حقوقی تعزیرات، مشاوره حقوقی خانواده، مشاوره حقوقی طلاق، مشاوره حقوقی مهریه، مشاوره حقوقی پیمانکاری، مشاوره حقوقی اداره کار، مشاوره حقوقی بانکی، مشاوره حقوقی بورس، مشاوره حقوقی مالیاتی، مشاوره حقوقی بیمه، مشاوره حقوقی صادرات و واردات، مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز و غیره که واجد شرایط می باشند دعوت می شود درخواست خود را به همراه رزومه تحصیلی و شغلی با عنوان استخدام مشاور حقوقی یا استخدام کارشناس حقوقی یا استخدام کارآموزوکالت به نشانی الکترونیکی info@hamilaw.ir ارسال نموده و یا از طریق فرم ذیل اقدام فرمائید.

 

 همکاری با موسسه و استخدام کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس متخصص

دفتر حقوقی بین اللمللی دادپویان حامی از کارشناسان و متخصصان و همچنین از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های ذیل جهت تصدی شغل کارشناسی با گرایش های کارشناس امور بانکی، کارشناس بورس، کارشناس مالیات، کارشناس بیمه، کارشناس گمرک، کارشناس صادرات واردات، کارشناس مناقصات، کارشناس املاک، کارشناس اراضی، کارشناس سرقفلی و حق کسب و پیشه، کارشناس مشارکت در ساخت، کارشناس ثبتی، کارشناس وقف، کارشناس تعزیرات و قاچاق کالا، کارشناس حمل و نقل، کارشناس اداره کار، کارشناس امور پیمان و پیمانکاری، کارشناس اقامت، کارشناس تجارت بین الملل، کارشناس بازرگانی، کارشناس معادن، کارشناس مهندسی آب، کارشناس پزشکی، کارشناس مالی، کارشناس حسابداری و حسابرسی، کارشناس راه و ساختمان و نقشه برداری، کارشناس معماری، کارشناس برق و الکترونیک، کارشناس کشاورزی و سایر رشته های تخصصی) که واجد شرایط می باشند دعوت می شود درخواست خود را به همراه رزومه تحصیلی و شغلی با عنوان استخدام کارشناس رسمی دادگستری یا استخدام کارشناس متخصص به نشانی الکترونیکیinfo@hamilaw.ir ارسال نموده و یا از طریق فرم ذیل اقدام فرمائید.