تعدیل اقساط مهریه

تعدیل اقساط مهریه

تعدیل اقساط مهریه ( افزایش یا کاهش اقساط مهریه) که پس از دادخواست اعسار از سوی زوج و حکم به تقسیط مهریه مطرح می گردد با ابلاغ بخشنامه تعدیل  اقساط مهریه از سوی رییس قوه قضاییه به دلیل افزایش شدید قیمت سکه و دستور مستقیم ایشان تقاضای تعدیل اقساط مهریه به صورت خارج از نوبت رسیدگی می شود. به دلیل این که شرایط تعدیل تقسیط مهریه و نحوه تنظیم دادخواست تعدیل مهریه دغدغه بسیاری از افراد است در این مقاله سعی نموده ایم با تفسیر ماده قانونی تعدیل اقساط مهریه  نحوه تقاضای تعدیل اقساط مهریه و شرایط آن را بیان کنیم تا از دلایل رد تعدیل مهریه آگاه شویم. همچنین سعی خواهیم کرد به دو سوال اساسی پاسخ دهیم، اینکه تعدیل مهریه (یعنی میزان آن) ممکن است و هم چنین پاسخ به اینکه آیا تعدیل اقساط مهریه صرفا برای اقساط پیش رو ممکن است یا امکان تعدیل اقساط عقب افتاده مهریه و تعدیل پیش قسط مهریه هم ممکن می باشد؟

درخواست تعدیل اقساط مهریه

بنا به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی هر یک از زوجین می توانند پس از صدور رای تقسیط، با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه صادر کننده رای تقاضا نمایند.

مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از آن به عنوان ماده قانونی تعدیل مهریه هم یاد می شود، با ارائه دادخواست و اثبات اعسار، چنانچه زوج توانایی پرداخت مهریه به صورت قسطی را داشته باشد دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت  حکم تقسیط و قسط بندی میزان مهریه را صادر می نماید. در تعیین اقساط باید میزان درآمد زوج و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

بنا به تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، پس از دادن مهلت به زوج زوجه نسبت به اموالی که از محکوم‌علیه به‌ دست می‌آید یا از مطالبات او برای بخش اجراء نشده از مهریه دارای حق می گردد.

بخشنامه تعدیل اقساط مهریه

رییس قوه قضاییه در مورخه ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ با ابلاغ بخشنامه ای به مسئولان قضایی ذیربط دستور دادند ضمن توجه و تاکید به رعایت حقوق زوجه، در قبال کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه‌ای که با سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا محکوم شده‌اند، تجدیدنظری صورت دهند.

دادخواست تعدیل اقساط مهریه را چه موقع باید ارائه داد؟

هر یک از محکوم‌ٌله یا محکوم‌علیه پس از صدور رای تقسیط می‌توانند با تقدیم دادخواست، افزایش یا کاهش اقساط را از دادگاه بخواهند. سپس دادگاه با توجه به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌ نماید. اگر مهریه، وجه رایج باشد بنا به تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه خود زوجین در زمان اجرای عقد به نحو دیگری توافق کرده باشند.

دعوای تعدیل اقساط مهریه از سوی زوج زمانی امکان پذیر است که رای مبنی بر تقسیط مهریه صادر شده سپس قطعی گردیده باشد در این صورت چنانچه زوج با توجه به تورم به وجود آمده یا به هر دلایل دیگری نتواند اقساط را طبق میزان مقرر شده پرداخت، نماید می تواند دادخواست تعدیل اقساط مهریه را ارائه نماید. البته زوجه نیز با اثبات ملائت زوج، می تواند ادعای وی مبنی بر ناتوانایی وی برای پرداخت مهریه رد نماید.

آیا دادخواست مجدد تعدیل اقساط مهریه امکان پذیر است؟

زوج پس از صدور رای اعسار از پرداخت مهریه، می تواند درخواست تعدیل ارائه دهد. از سوی دیگر زوجه نیز می‌تواند در صورت هرگونه تغییر در دارایی مرد پس از حکم به تقسیط، به منظور تغییر در نحوه پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه نماید سپس دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و بررسی شرایط، حکم جدیدی در مورد تعدیل مهریه صادر می نماید. در هر حال در خصوص تعداد دفعات ارائه دادخواست تعدیل، بستگی به وضعیت مالی مرد و تشخیص دادگاه دارد، به عبارتی صدور رای مبنی بر تعدیل و تغییر در اقساط به نظر قاضی و اوضاع مالی زوج وابسته است.

هرچند زوج می تواند با ارائه دلایل و مدارک، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را ارائه نماید و در صورت اثبات ، دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده، حکم به افزایش اقساط مهریه را صادر می نماید، اما حکم صادره نیز قابل تجدید نظر خواهی می باشد و زوج نیز متقابلا می تواند با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و بالارفتن هزینه های زندگی و افزایش چشمگیر نرخ سکه در جامعه امروزی و پایین بودن درآمد خود، با پیوست مدارک و منضمات به دادخوست تعدیل اقساط مهریه ، درخواست رسیدگی به خواسته خود را در دادگاه مطرح نماید تا حکم شایسته در خصوص تعدیل در مورد پیش پرداخت و اقساط برای وی صادر شود.

تعدیل اقساط عقب افتاده مهریه

سوالی که شاید برای بسیاری نیز حادث شده باشد این است که اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر نماید ولی محکوم علیه با وجود تقسیط دادگاه، نتواند اقساط تعیینی را پرداخت کند آیا می تواند برای اقساط عقب افتاده خود تقاضای تعدیل نماید؟ قانون گذار حکم صریحی در این خصوص مشخص ننموده است و به نظر می رسد باید امکان یا عدم امکان تعدیل اقساط را بسته به نظر دادگاه بدانیم. از آن جایی که قانون گذار امکان تقسیط و امکان تعدیل های بعدی را توسط دادگاه مجاز شمرده، در صورت احراز اعسار محکوم علیه و عدم توانایی وی در پرداخت اقساط عقب افتاده، منعی برای تعدیل اقساط عقب افتاده وجود ندارد. این حکم را در خصوص تعدیل پیش قسط مهریه نیز می تواند جاری دانست.

تعدیل اقساط عقب افتاده مهریه

تعدیل اقساط عقب افتاده مهریه

دلایل رد تعدیل مهریه

قبول تعدیل اقساط مهریه از سوی دادگاه به عوامل متعددی بستگی دارد و دادگاه صرفا بر اساس یک معیار در این خصوص تصمیم گیری نمی کند. عواملی که می توان برای رد تقاضای تعدیل اقساط مهریه نامبرد عبارتند از:

 • درآمد بالای زوج
 • پایین بودن میزان اقساط مهریه
 • عدم افزایش محسوس قیمت سکه یا ارزش مهریه
 • پیدا شدن مدارکی دال بر مالکیت محکوم علیه نسبت به ملک یا هر مال دیگری

البته عوامل فوق تعدادی از مواردی هستند که دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تعدیل به آن ها توجه می کند.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه

 • تصویر مصدق دادنامه
 • تصویر مصدق استشهادیه
 • درخواست استعلام
 • شماره پرونده استنادی
 • سایر مدارک و مستندات مبنی بر ملائت یا عدم بضاعت مالی

دادگاه صالح جهت دادخواست تعدیل اقساط مهریه

دادگاهی که به دعوای اصلی مطالبه مهریه و دادخواست اعسار رسیدگی می نماید به دعوای تعدیل اقساط مهریه نیز رسیدگی می نماید.

هزینه دادرسی تعدیل اقساط مهریه

هزینه دادرسی تعدیل اقساط مهریه

هزینه دادرسی تعدیل اقساط مهریه

از آنجا که دعوای تعدیل اقساط مهریه یک دعوای غیر مالی می باشد، هزینه دادرسی جهت رسیدگی به موضوع را مطابق با دعاوی غیر مالی می بایست پرداخت نمود.

سخن آخر

در این مقاله سعی گردید اهم موارد مرتبط با بحث تعدیل اقساط مهریه ارائه گردد. چنانچه پس از مطالعه متن بالا هنوز سوال شما در خصوص نحوه و شرایط تعدیل اقساط مهریه مرتفع نشده است در زمینه با دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید تا از مشاوره و ارائه راهکارهای قانونی وکلای موسسه در این زمینه بهره مند گردید.

سوالات متداول

بله پس از این که دادگاه تقاضای تعدیل مهریه از سوی زوج(شوهر) را پذیرفت زوجه می تواند نسبت به این امر در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید.

بسته به این که در بحث درخواست تعدیل اقساط مهریه شما خواهان هستید یا خوانده، دفاعیات شما متفاوت خواهد بود اما به طور کلی می توان گفت زوج باید در صدد اثبات اعسار و عدم تمکن مالی خود باشد و زوجه نیز باید در راستای اثبات وجود دارایی و در آمد متناسب زوج دفاع کند و اثبات نماید که زوج توانایی پرداخت اقساط فعلی را دارد.

دعاوی مربوط به تعدیل تقسیط مهریه در دادگاهی که حکم به پرداخت و ایضا تقسیط مهریه صادر نموده رسیدگی می شود. هم چنین درخواست های بعدی در خصوص تعدیل (اعم از کاهش یا افزایش اقساط) نیز در همین مرجع رسیدگی می شود.

پاسخ به این سوال منفی است. جز با موافقت زوج و زوجه امکان کم کردن یا افزایش مهریه وجود ندارد و کم یا زیاد بودن میزان مهریه نیز تاثیری در این امر ندارد.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫4 نظر

 • قریفی

  مهریه ام رو اجرا گذاشتم و همسرم درخواست اعسار زدن و مهریه قست بندی شده به ۲۰ ماهی یک سکه؟ این رای خیلی ب انصافی وناحق کردن درخواست من هست من با چه دلیل قابل قبولی اعتراض بزنم؟ ایا راهی هست ک ۱ چهارم حقوق رو توقیف کنم؟

  تیر ۶, ۱۴۰۲ در ۱۴:۵۶
  • دادپویان حامی

   بله شما حق توقیف یک چهارم حقوق را دارید، اما با تقسیط پرداخت در هر ۲۰ ماه یک سکه شما تجدیدنظرخواهی کنید تا دادگاه تجدیدنظر هرچند اگر رای بدوی رو تایید کنه اقساط پرداختی رو با کاهش ان اصلاح کنه.

   تیر ۱۰, ۱۴۰۲ در ۱۱:۱۶
 • جهانی

  اگر محکوم علیه مبلغ پیش قسط را پرداخت کرده باشد ولی اقساط تعیین شده را نتواند پرداخت نمیاد و ۸ ماه نیز گذشته باشد و تحت هیچ شرایطی نیز وتوانایی پرداخت را نداشته باشد میتواند درخواست اعسار مطلق نماید؟

  خرداد ۳۱, ۱۴۰۲ در ۱۴:۴۱
  • دادپویان حامی

   سلام چیزی به اسم اعسار مطلق نداریم ولیکن اگر اقساط پرداخت نشه توسط محکوم له امکان جلب وجود داره و راه حلش اینه که تعدیل اقساط بدید

   خرداد ۳۱, ۱۴۰۲ در ۱۶:۰۶

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  چهار × چهار =