دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال گذشته باشد.

123 (66)

در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود هر یک می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را درخواست کنند. در چنین حالتی دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی سال 1356)

طی نظریه ی مشورتی شماره 7/984 مورخ 1361/03/02 دعوای تعدیل اجاره بها دعوایی مالی است. به این دلیل که دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین می کند و مبلغ تعیین شده طبق ماده ی 5 قانون روابط موجر و مستأجر از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست.

دادگاه صالح جهت اقامه ی دعوای فوق نیز معمولاً دادگاهی است که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شده است.

توصیه می شود خواهان یا خوانده ی این دست دعاوی همانند دیگر دعاوی حقوقی در طرح، پیگیری و مختومه نمودن آن از مشاوره و وکالت وکلای متخصص و متبحر در این زمینه استفاده کنند تا اقدام به اقامه ی دعوایی نافرجام نکرده و جدا از اطاله ی وقت، از نظر مالی نیز متحمل ضررهای گزاف ناشی از هزینه ی دادرسی و اجاره بهای ناعادلانه نگردند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  وکیل امور سرقفلی
فهرست