با توجه به ماده 10 قانون مدنی قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی است نامعین جزء عقود معین و مشخص قانون مدنی نیست بعلاوه قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی لازم است چرا که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در صورت وجود موجباتی که بتوان قرارداد مشارکت در ساخت را به خاطر آنها فسخ کرد و یا طرفین بر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت توافق کنند که اصطلاح حقوقی این عمل اقاله می باشد.

برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ضمانت اجرای عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل معمولاً در قرارداد مشارکت در ساخت تضمیناتی مانند چک، سفته و… را از طرف دیگر اخذ می کنند. اما گاهی هم قراردادهایی وجود دارد که از اساس باطل است یا برای یک یا هر دو طرف حق فسخی ایجاد می شود که در این صورت وضع فرق می کند.

موارد بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

به طور کلی با توجه به ماده ی 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط اساسی ذیل باید وجود داشته باشد.

1- قصد و رضای طرفین  قرارداد 2- اهلیت طرفین قرارداد 3- موضوع معین که مورد قرارداد باشد 4- مشروعیت جهت قرارداد

که اگر هر یک از شرایط فوق در قرارداد مشارکت در ساخت نباشد این قرارداد باطل است بنابراین فقدان قصد انشای طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، فقدان اهلیت(جنون یا صغیر غیرممیز)، فقدان شرایط مربوط به مورد قرارداد (ماده 215 و 216 قانون مدنی)، جهات نامشروع قرارداد از موجبات بطلان قرارداد مشارکت در ساخت نیز هست.

موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

حق فسخ به معنی اختیار به هم زدن معامله یا قرارداد است که در اصطلاح حقوقی به آن خیار می گویند خیارات از یک جنبه به دو دسته تقسیم می شوند خیارات قراردادی و خیارات قانونی

بیشتر بخوانید :  دعاوی تولیت

1- در قرارداد مشارکت در ساخت که قراردادی لازم است نه جایز، حق فسخ(خیار) برای طرفین صریحاً پیش بینی می شود که به آن خیار فسخ ناشی از قرارداد یا خیار قراردادی گفته می شود.

در قانون مدنی 10 نوع خیار فسخ پیش بینی شده سات که به این دسته از خیارات نیز خیار فسخ قانونی گفته می شود.

بنابراین با توجه به مقررات قانون مدنی در قرارداد مشارکت در ساخت خیار مجلس، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار روئیت، تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس ممکن است وجود داشته باشد که در این صورت شخصی که خیار به نفع او وجود دارد با استفاده از آن می تواند قرارداد را فسخ کند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و کادر وکلای مجرب و متخصص آن آماده ی ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت در زمینه دعاوی مرتبط با قرارداد مشارکت در ساخت و… می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست