دعوای خلع ید چیست و چگونگی طرح دعوا و اجرای حکم آن به چه صورت است؟

دعوای خلع ید یکی از پرکاربردترین دعاوی در تصرفات غیر مجاز از اموال غیر منقول می باشد. چنانچه متصرف مال غیر منقول (خانه ، زمین و … )بخواهد از تصرف غیرقانونی متجاوز در مال خود جلوگیری نماید بایستی در مرجع صالح ،دعوا ی مذبور را مطرح کند.

تعریف دعوای خلع ید

خلع ید ، اصطلاحی حقوقی است که در دعاوی حقوقی بسیار پرکاربرد است و البته معنای اصطلاحی آن ، از معنای لغوی آن دور نیست . به عبارت دیگر چنین می توان گفت ، خلع ید به معنای کوتاه کردن دست کسی است که مالی را به صورت غاصبانه و غیر قانونی از دسترس مالک خارج کرده است.شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که مالی که متعلق به شماست توسط دیگری غصب شده باشد و شما در صدد باز پس گیری مال خود برآمده باشید البته باید توجه داشته باشید که باز پس گیری مالتان دارای مراتبی است که باید اعمال شود. و برای اعمال این حق قانونی خود باید دعوای خلع ید مطرح کنید که البته قبل از اقامه دعوا لازم است با ماهیت این دعوا ، نحوه شکل گیری آن ، مدارکی که باید ارائه دهید ، مرجعی که باید دعوا را در آن مطرح کنیدو … آشنایی کافی داشته باشید.

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید

شرایط طرح دعوای خلع ید

جهت طرح دعوای خلع ید می بایست نکات ذیل رعایت شود:

الف) خواهان مالک موضوع تصرف باشد: اولین شرط دعوای خلع ید ، مالکیت خواهان دعوا بر موضوع تصرف می باشد و یا اینکه از طرف مالک سمت نمایندگی یا وکالت داشته باشد.لذا می بایست جهت احراز مالکیت ، دلایل مالکیت به دادگاه تقدیم گردد.چنانچه پس از رسیدگی دلایل مالکیت و شرایط دعوا برای دادگاه محرز گردید نسبت به ماهیت موضوع ، حکم صادر می شود.در صورتی که اصل مالکیت مورد اختلاف باشد و خواهان دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود ارائه ندهد دعوای خلع ید به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قابل رد می باشد.

ب) تصرف خوانده بر موضوع دعوا غیرقانونی باشد: برای طرح دعوای خلع ید می بایست تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول برخلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک باشد چنانچه تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان غاصبانه را نداشته باشد دعوای خلع ید قابل استماع نمی باشد.

ج) موضوع دعوای خلع ید باید مال غیر منقول باشد: طبق ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خودمان مال یا محل آن شود.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای خلع ید

۱ـ تصویر مصدق سند مالکیت

۲ـ تصویر مصدق مدارک شناسایی خواهان

۳ـ وکالتنامه در صورتی که دعوا از طرف وکیل اقامه می گردد.

۴ـ شهادت شهود و مطلعین

۵ـ درخواست جلب نظر کارشناس

۶ـ تحقیقات و معاینه محلی

پس از ارائه مدارک فوق الذکر ، می بایست هزینه دادرسی پرداخت گردد طبق شق ج بند (۱۲) ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت ،در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می کند ولی از نظر هزینه دادرسی ، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت گردد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای خلع ید

اولین نکته ای که در طرح هرگونه دعاوی باید مدنظر قرار گیرد تعیین مرجع صالح به رسیدگی به آن دعوا می باشد چرا که در صورت عدم دقت در تعیین مرجع صالح موجبات ایراد شکلی از سوی خوانده فراهم می گردد و این خود باعث طولانی شدن روند رسیدگی به دعوای مطروحه می گردد. طبق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.بنابراین در این ماده به صراحت قید گردیده که مرجع صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید دادگاهی می باشد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است.

پس از تعیین دادگاه صالح جهت اقامه دعوای خلع ید ،می بایست مدارکی را برای طرح دعوای خلع ید ارائه نمود.با توجه به اینکه دعوای خلع ید دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند لذا می بایست خواهان سندی را ارائه نماید که مالکیت وی را اثبات نماید.

اجرای حکم خلع ید

اجرای حکم خلع ید

اجرای حکم خلع ید

اجرای حکم خلع ید از شش دانگ ملک  صورت می پذیرد.

در اکثر مواقع حکم خلع ید “به مفهوم اعم ” نسبت به شش دانگ ملک صادر می شود که در اجرای حکم خلع ید این دعاوی بدون توجه به اینکه نوع دعوا خلع ید رفع تصرف عدوانی یا تخلیه باشد اجرای حکم خلع ید نسبت به شش دانگ ملک صادر می شود و مامور اجرای احکام باید شش دانگ مال را از تصرف محکوم علیه آن خارج کند و تحویل محکوم له دهد.

اگر محکوم به مالی که در اجرای حکم خلع ید از محکوم علیه گرفته می شود عین معین باشد که بخت با محکوم له یار است چرا که مال چون عین معین است صرف نظر از این که منقول است یا غیر منقول و یا اینکه بر اثر کدام حکم دادگاست ” تخلیه ، خلع ید ، رفع تصرف عدوانی ” مامور اجرا آن عین را از محکوم علیه می گیرد و به محکوم له می دهد.

بیشتر بخوانید :  دعوای تخلیه ید

شاید به نظرتان دعوای خلع ید بسیار ساده باشد که بتوان به راحتی آن را اقامه کرد و به نتیجه مطلوب رسید اگر چنین تصوری دارید لازم است بدانید که در این نوع دعاوی فروض مختلفی رخ می دهد که هر کدام پیچیدگی های خاص خود و ساز و کارهای خاص خود را می طلبد مثل فرضی که ملک موضوع خلع ید در تصرف محکوم علیه باشد یا فرضی که شخصی غیر از محکوم علیه متصرف ملک باشد که عدم اطلاعات کافی در مورد هرکدام از این موارد آنچنان روند دعوی را می تواند از مسیر خارج کند که دعوی در سراشیبی سقوط قرار بگیرد.

لازم است بدانید که دعاوی بسیاری وجود دارند که به مرحله اجرای حکم خلع ید می رسند اما این مرحله اجرائی پایان راه نیست بلکه بین املاکی که در آنها مال منقول وجود دارد باید قائل به تفکیک شد.وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با تکیه بر تجربه و دانش حقوقی و سوابق موفق در دعاوی مذبور، آماده پاسخگویی به سوالات و قبول وکالت پرونده های مربوط به دعاوی خلع ید می باشند.با ما تماس بگیرید.

۱)اجرای حکم خلع ید از ملکی که در آن مال منقول وجود ندارد:

ممکن است برای ملکی که در آن مال منقولی وجود ندارد اجرائیه صادر شود .این ملک می تواند یک قطعه زمین بایر باشد و یا حتی ملکی باشد که اعیانی هم داشته باشد اما اعیانی آن به محکوم له مورد اختلاف نباشد .در این صورت خیلی با پیچیدگی خاصی رو به رو نمی شویم چون اگر محکوم علیه در چنین مواردی مقاومتی نکند ملک توسط مامور اجرا گرفته می شود و به محکوم له داده می شود و مامور اجرا هم صورت مجلس را تنظیم می کند و محکوم له و محکوم علیه امضا می کنند و هرکدام از طرفین هم که بخواهند می توانند نسخه ای از آن را داشته باشند.

البته امضای صورت مجلس الزامی هم نیست اما دادورز موظف است در صورت امتناع از امضا این مورد را در صورت مجلس قید کند این مسئله را هم نباید ازنظر دور داشت که اجرای حکم خلع ید هم مانند سایر احکام به درخواست و پیگیری محکوم له و یا وکیل ،نماینده قانونی و … نیاز دارد و با توجه به اینکه چه کسی درخواست را ارائه می دهد، همان فرد هم باید حضور داشته باشد تا مامور اجرا محکوم به را به همان فرد تحویل دهد و مامور اجرا در صورتی در میدان بازداشت حضور پیدا می کند که شخصی که می خواهد محکوم به را به او تسلیم کند هم حاضر باشد.

در چه مواردی حکم خلع ید اجرا نمیشود ؟

الف )اجرا نشدن حکم به علت فوت یا حجر محکوم علیه

ب) عدم اجرای حکم خلع ید به علت مقاومت محکوم علیه در برابر اقدام قانونی مامور اجرا

ج)عدم اجرای حکم خلع ید به علت مانع شدن صاحب منصبان

د) عدم اجرای حکم خلع ید به علت بسته بودن در محل

هرکدام از این ۴ مورد گفته شده می تواند اجرا حکم خلع ید را با مانع رو به رو کند اما این مانع، می تواند حل شدنی باشد در صورتی که از راه صحیح آن وارد شویم . چه بسا دعاوی که اجرائیه آن ها با چنین موانعی رو به رو می شود و محکوم له را مضطرب می کند که دیگر نتواند حق خود را بازستاند اما این مژده را می توان داد که قانون گذار تمامی موارد فوق را در قانون پیش بینی کرده است که هر کدام با مشورت وکلای با تجربه در این زمینه که سابقه به سرانجام رساندن این دعاوی را دارند می توان در کمترین زمان به نتیجه مورد نظر دسترسی پیدا کرد .وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی آماده پاسخگویی به سوالات شما در بحث دعاوی خلع ید است.با ما تماس بگیرید

۲) اجرای حکم خلع ید نسبت به ملکی که در آن اموال منقول وجود دارد:

بعد از آشنایی با صورت اول که در ملک مال منقول وجود نداشت ، حال فرض دیگری مطرح می شود که البته به کرات در پرونده های مراجعه شده مشاهده می شود.

گاهی در ملکی که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است ، مال منقولی وجود دارد که این اموال منقول می تواند

۱)وجوه،اسناد،جواهر،وجه نقد

۲)اموال ضایع شدنی و قابل فساد

۳)سایر اموال منقول باشد ؛ که قانون نحوه خارج کردن ان ها را پیش بینی کرده است .البته لازم به ذکر است پیش بینی قانون در صورتی است که خود محکوم علیه با اختیار اموالش را از ملک خارج نکند در این صورت دادورز ضمن صورت برداری از اموال مذکور اقدامات مقتضی به هر نوع از اموال را انجام می دهد.

البته دعاوی مذکور به همین جا ختم نمی شوند چه بسا دعاوی که محکوم له اجرای حکم خلع ید از ملک را دارد و در ملک تاسیساتی وجود دارد که این تاسیسات منقول هستند و قابل جابه جایی و لازم به اثبات است که آیا از ابتدا در محل وجود داشته اند یا بعدا نصب شده اند و یا اجرای حکم خلع ید از ملکی که در ان زراعت شده است که خود این مبحث چندین فرض را در بر می گیرد ، مثل اینکه محصول رسیده باشد یا نرسیده باشد اینکه محکوم له اجازه استفاده را بدهد یا ندهد و سوالات این چنینی که مطمئنا ذهنتان را به خود درگیر می کند.

بیشتر بخوانید :  مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی

اما جای خوشحالی است که تمام این فروض راه کارهای قانونی خود را برای احقاق حق خود دارند و می توان با کمک مواد قانونی و البته فردی که به قانون تسلط داشته باشد و بداند چه ماده ای را در چه جایگاهی استفاده کند برای احقاق حق خود اقدام کنیم .مسلما برای حل هر مشکلی اگر از راه آن وارد شوید ، به نتیجه رسیدن اصلادور از ذهن نیست .وکلای موسسه حقوقی دادپویان حامی شما را در انتخاب بهترین راه ممکن یاری خواهند داد.با ما تماس بگیرید

اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع

مطمئنا بارها لفظ مشاع را شنیده اید و شاید شما هم مثل اغلب افراد همان تصور شریک بودن دو نفر یا چند نفر در یک مال را در ذهنتان داشته باشید اما این یک بخش مسئله است و احکام مال مشاع به همین تعریف بسنده نمی کند.در حقیقت طبق تعریف حقوقی مال مشاع در برابر مال مفروز ” جدا شده ” قرار دارد اموال مشاع اموالی است که در ان ها حالت اشاعه وجود دارد بدین صورت که از نظر قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از نظر مکانی بدین شکل نیست .

برای مثال ملکی را در نظر بگیرید که مشاع بین دو نفر است فرد اول ۲ دانگ و فرد دوم ۴ دانگ ، سهم قانونی هرکدام مشخص است و هرکس می تواند سهم خود را بفروشد ،هبه کند، صلح کند و … اما از نظر مادی هرکدام از شرکا در ذره ذره مال با هم شریک هستند.از مواردی که در اموال مشاع بسیار اتفاق می افتد زمانی است که مال مشاع بین دو نفر یا چند نفر است و یکی از شرکا ملک را اجاره می دهد در چنین مواردی اجاره ملک منع قانونی ندارد اما تسلیم آن به مستاجر باید با اذن شریک یا شریکان باشد.

اشاعه دارای انواعی است از جمله:

۱)اشاعه عادی

 ۲)اشاعه اجباری یا ابدی

۱)اشاعه عادی: اشاعه ای است که یک مال میان دو یا چند نفر مشترک باشد و هر کدام سهم مشخصی از آن را داشته باشند که تصرفات حقوقی آن ها صلح ،بیع،هبه ،اجاره و… مجاز و تصرفات مادی آن ها بدین شکل است که هرکدام در ذره دره مال مشاع با هم شریک هستند.

۲)اشاعه اجباری یا ابدی: این نوع اشاعه زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر در قسمتی از یک مال با هم شریک هستند،مصداق بارز این مورد را می توان در آپارتمان ها مشاهده کرد که در آن ها راه پله ها ، آسانسور و … مشترک بین ساکنین است .لازم است بدانید که مالک ملک مشاعی در صورتی مجاز به شکایت نسبت به سهم خود ،علیه متصرف ملک است و امکان دعوای خلع ید وجود دارد که اشاعه از نوع عادی باشد چرا که در اشاعه اجباری ،هیچ ملکی نمی تواند مالک دیگر را از تصرف در سهم مشاعی خود منع کند و به طور کلی دعوای خلع ید در چنین موردی در دادگاه شنیده نمی شود.

در این دعاوی هرگاه حکم خلع ید نسبت به ملک مشاعی صادر شود بایستی از تمام ملک خلع ید صورت بگیرد ولی لازم به ذکر است که تصرفات محکوم له در ملک خلع شده ،همچنان همان مقررات املاک مشاعی است .یعنی تصرفات حقوقی آن ها بدون اذن شریک یا شرکا مجاز است اما این تصرفات حقوقی حق تصرفات مادی شریک دیگر را در ذره ذره مال از بین نمی برد البته باید این نکته را هم عنوان کنیم که بین فرضی که اجرای حکم خلع ید نسبت به ملک با دو شریک است با فرضی که اجرای حکم خلع ید با چند شریک است تفاوت است.

جالب است بدانید …

در صورتی که شرکا دو نفر باشند و ملک مشاع آن ها مورد اجرای حکم خلع ید قرار بگیرد از کل ملک خلع ید می شود اما با اینکه از کل ملک خلع ید می شود اما ملک مزبور به محکوم له هم تحویل نمی شود و تنها مامور اجرا از ملک خلع ید می کند و صورت مجلس را تنظیم می کند و مابقی موارد تسلیم ملک ، مشمول سایر مقررات املاک مشاعی است .که البته همین امور هم با دشواری های خاص خود همراه است از جمله انجام یا عدم انجام توافق بین شرکا تصرف دوباره ملک از سوی محکوم علیه و …که هیچ کدام دیگر به مامور  اجرا مربوط نمی شود و حتی در دادگاهی هم که حکم تحت پیگیری او بوده است صورت نمی گیرد فلذا بهتر است در چنین مواقعی بهتر است از وکیل پایه یک دادگستری برای به نتیجه رسیدن دعوی استفاده شود، چراکه اگر چه خلع ید صورت گرفته است اما در حقیقت ملک هنوز تحویل محکوم له نشده است و گویا در واقع او هنوز به حق خود نرسیده است .

اجرای حکم خلع ید نسبت به ملک با بیش از دو شریک

این فرض زمانی است که بر علیه ملکی که اجرائیه خلع ید صورت گرفته است بیش از دو شریک حضور دارند که البته خود این فرض هم دو مورد دیگر را در خود پرورش می دهد مثل

الف) اجرای حکم خلع ید علیه تمامی شرکای متصرف و به سود سایر شرکا

ب )اجرای حکم خلع ید برخی از شرکای متصرف به سود سایر شرکا

این موارد هم نیازمند بررسی های مختص به خود می باشند که توضیح دادن در مورد هر کدام از مباحث فوق با توجه به تخصصی بودن و پیچیدگی آن ها نیازمند یافتن راه حل های صحیح قانونی هستند که جز با مراجعه به اهل فن این رشته نمی توان گره از مسئله گشود.

بیشتر بخوانید :  اموال مشاع و نحوه رسیدگی به تقسیم و فروش مال مشاع

لازم است بدانید که اجرای حکم تخلیه بد به همین جا ختم نمی شود و موارد مشابه و نزدیک به خود را هم در بر می گیرد که هر کدام نیازمند بررسی های اصولی خود هستند مثل اجرای حکم تخلیه بر علیه متصرف ملک مشاع ، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع یا اجرای حکم تخلیه بد نسبت به ملک مشاع علیه متصرف غیر شریک که هر کدام فروضی هستند که به کرات در دعاوی مشاهده می کنیم و نیازمند ساز و کارهای مختص خود هستند.

در این مقاله سعی بر این بود که شما را با هر آنچه در مورد احکام خلع ید ، اجرای خلع ید و … آشنا کنیم اما به کرات در خود متن هم متذکر شدیم که اگر چه اطلاعات جامعی را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم ،اما نحوه استفاده درست و اصولی از این اطلاعات است که می تواند روند یک دعوا را به سمت موفقیت پیش ببرد و شما را به نتیجه مطلوب برساند.

لذا پیشنهاد می شود در ضمن خواندن مطالب و یادگیری آن ها حتما از اهل فن این رشته برای پیشبرد دعوی استفاده شود تا در کمترین زمان بهترین نتیجه را از آن خود کنید .

اعتراض به اجرای حکم خلع ید

جهت اجرای حکم خلع ید مامور اجرا باید به درخواست محکوم له زمانی را تعیین کند و در محل اجرای حکم خلع ید حاضر می شود.به نظر امر ساده ای می آید اما این مورد در صورتی است که خود محکوم علیه حضور داشته باشد و مسالمت آمیز به اجراییه تن دهد و هرکدام «محکوم له و محکوم علیه»صورت مجلس را که توسط دادورز تنظیم شده است را امضا کنند و مال را از محکوم علیه گرفته و به محکوم له تحویل می دهد، اگر هم موضوع دعوی خلع ید عین معین باشد، که برای آن اجرائیه صادر شده است در اینصورت مال به راحتی از فردی که عین در دست اوست گرفته می شود و به محکوم له تحویل می گردد و هیچ فرقی هم نمی کند که عین معین در دست خود محکوم علیه است یا فرد دیگری . اما مواردی که بیان شد خوش بینانه ترین فروض ممکن بود اما مسئله اساسی که اغلب دادگاه ها را به خود مشغول کرده است فروض پیچیده ای است که روند رسیدگی و اجرائیه خلع ید را با مانع رو به رو می کند.

در موارد بسیاری  مراجعاتی داریم از افرادی که اجرائیه حکم خلع ید را در دست دارند و بیان می کنند ما برای فلان مال اجرائیه خلع ید را گرفتیم اما در زمان مراجعه به همراه دادورز برای اجرای حکم با فردی به غیر از محکوم علیه که بر علیه او اجرائیه صادر شده بود رو به رو شدیم که مدعی مالکیت بود و دادورز اجرای حکم را به تاخیر انداخت .

اغلب این مراجعان از به تاخیر افتادن حکمشان شاکی هستند و این عمل دادورز را غیر قانونی می دانند ، در حالیکه لازم به ذکر است که این عمل دادورز کاملا قانونی است چون قانون در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی به دادورز این حق را داده است که در صورتی که با چنین موردی رو به رو شد ،اجرای حکم را برای یک هفته به عقب بیندازد و در حقیقت این یک هفته مهلتی است که به مدعی مالکیت داده می شودتا ادعای خود را در دادگاه ثابت کند.

البته از بین مراجعه کنندگان بسیاری از آن ها، همان افرادی میباشند که مدعی مالکیت نیز هستند و بر علیه مال ان ها اجرائیه صادر شده است و آن ها تنها یک هفته مهلت دارند تا مالکیت خود را اثبات کنند. که با توجه به کم بودن زمان شکایت به اجرای حکم خلع ید اغلب این افراد ترجیح می دهند حتما روند قانونی این مسئله را برای جلوگیری از به هدر رفتن زمان و به نتیجه مطلوب رسیدن ، از طریق وکیل قانونی اقدام کنند چرا که کوچکترین بی احتیاطی یا هدر دادن زمان می تواند مشکلات عدیده ای را شامل شود .

در بین مراجعین افرادی هستند که زمانی که مامور اجرا برای اجرای حکم مراجعه کرده است سند رسمی هم ارائه کرده اند که برای این افراد هم همچنان مهلت یک هفته ای در نظر گرفته شده است .

اما مورد شایعی که در دعاوی به چشم می خورد مربوط به املاکی است که برای آن ها اجرائیه صادر شده است اما این املاک در اجاره فرد دیگری است این مورد از جمله مواردی است که با استثنا رو به روست و دیگر طبق فروض قبلی به آن رسیدگی نمی شود بلکه بایداز قوانین موجر و مستاجر تبعیت شود اگر شما هم در این دعاوی حضور دارید توصیه می شود حتما از وکیل مورد اعتماد و حاذق که سابقه کار در این حوزه ها را دارد برای احقاق حق خود مشورت بگیرید.

  • چنانچه شما نیز با چنین مسئله ای روبرو هستید ،توصیه می شود اطلاعات خود را در زمینه قوانین موجر و مستاجر از طریق مطالعه مقالات بحث دعاوی اجاره سرقفلی و حق کسب و پیشه ارتقاء دهید.

 اعتراض به اجرای حکم خلع ید دارای گام هایی است از جمله محاسبه زمان یک هفته ای، که شروع و پایان آن به چه نحو باید باشد ،مشخص کردن مرجع صالح .گرفتن قرار تاخیر اجرای حکم ظرف مهلت مقرر و … که هرکدام از این موارد با توجه به مهلت داشتن باید در اسرع وقت انجام شوند و بدین جهت است که اغلب افراد ترجیح می دهند با عدم اگاهی وارد این نوع دعاوی نشوند و هر لحظه در دعاوی اعتراض به اجرای حکم خلع ید را باید غنیمت شمرد و روند صحیح را طی کرد تا بتوان پیروز میدان بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست