اثبات مالکیت ملک از چه طریقی امکان پذیر است؟

اثبات مالکیت ملک در وضعیتی طرح می شود که در مورد مالکیت مالی اختلاف باشد. مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، در مالی تصرف کرده و از تمام منافع آن بهره مند شود.

نحوه اثبات مالکیت ملک

یکی از پیچیده ترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است. به جهت رویه های متفاوت و  در مواردی متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و همچنین عدم آشنایی اشخاص و یا حتی در برخی موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات بر قوانین و رویه ها، فرآیند رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت ملک طولانی‌می گردد و باعث می شود که در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه مطلوب ختم نگردد.

اثبات مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک

مستند به ماده ۲۲ و همچنین ماده  47 قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی را مالک می شمارد که سند اصلی مالکیت به نام اوست.

چنانچه در مورد ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده است اختلافی ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند، لازم است دعوایی به خواسته ” اثبات مالکیت ” در دادگاه طرح نماید.

دادگاه در صورتی که با توجه به دلایل و مستندات خواهان، از جمله تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود مالکیت خواهان را احراز نماید ، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند .

برای کسب اطلاعات تکمیلی در باب اسناد رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، میتوانید به دپارتمان دعاوی ثبتی مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید :  الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی

دعوی اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع ندارد؛

چرا که بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور :” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده است و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک از مالک رسمی  به او ارث رسیده باشد را مالک می شناسد

بنابراین در املاکی که سابقه ثبتی دارند، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او  ثبت شده باشد . انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی، با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفید قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند.

مالکیت ملک با چه دلایلی ثابت می شود؟

برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست ، زیرا مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.

زمانی که دعوای اثبات مالکیت ملک مطرح می شود  کسی که مدعی مالکیت ملک است  باید با استفاده از دلایل اثبات ،مانند سند، شهادت شهود یا تصرف (اماره ی ید )  و … ادعای خود را اثبات نماید.

 • سند مالکیت : مهمترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال به نام او ثبت شده مالک می شمارد.
 • شهادت شهود: یکی دیگر از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد. برای مثال مدعی می‌تواند به وسیله شهود ثابت نماید که قبلا مال در تصرف او بوده و بعداً متصرف به وسیله قوه قهریه یا به حیله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و یا ثابت نماید که مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است . البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.
 • تصرف ملک (اماره ید): طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: (( تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.))

همانطور که در این ماده قانونی هم ذکر گردیده، صرف تصرف نمی‌تواند دلیل مالکیت باشد؛ چرا که در صورتی که ثابت شود تصرف غاصبانه است، تصرف او متزلزل می گردد و نمی تواند دلیل بر مالکیت متصرف باشد؛ همچنین کسی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارد مالک آن محسوب نمی شود .

بیشتر بخوانید :  دعوای الزام به تحویل ملک

در شرایط فعلی در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه یا بنچاق نشانه ی تصرف دارنده ی آن محسوب می شود . بنابراین اگر کسی به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد ، البته قانون تسلط را اصولا مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف آن را در دادگاه ثابت کند؛ بنابراین همیشه تصرف مادی ملاک تصرف به عنوان مالکیت نیست.

مطابق ماده ۳۷ قانون مدنی اگر متصرف فعلی ، اقرار کند که ملک ، سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر اینکه ثابت کند ، ملک صحیحا به او منتقل شده است.

 • مبایعه نامه عادی: در صورتی که شخصی ملک را در تصرف داشته باشد ولی شخص دیگر با ارائه مبایعه نامه ادعا نماید که ملک به صورت قانونی به وی فروخته شده است ، می‌تواند با طرح دعوای اثبات مالکیت و ارائه مبایعه نامه عادی خویش مالکیت خود را اثبات نماید.

اثبات مالکیت ورثه

وراث متوفی به دو دسته تقسیم می شوند:

 • افرادی که بر اساس قانون رایج کشور، مشمول سهم الارث شده باشند؛
 • افرادی  بر اساس وصیت نامه متوفی، مشمول ارث شده باشند.

در حالت اول، فردی که به سبب رابطه سببی و یا نسبی مانند همسر، فرزندان یا پدر و مادر، مشمول سهم الارث شده است، می تواند بعد از پشت سر گذاشتن مراحل انحصار وراثت توسط دادگاه، مالکیت خود را بر اموال مربوطه، اثبات کند؛ در چنین وضعیتی دادگاه سهم هر فرد را بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، مشخص می کند. یعنی به طور دقیق به افراد اطلاع می دهد که هر کس چه کسری از اموال منقول و غیر منقول متوفی را می تواند دریافت کند؛ بنابراین، حکم دادگاه برای اثبات مالکیت، کافی خواهد بود.

در حالت دوم، فردی که به هر دلیل ، نامش در وصیت نامه ذکر شده است، باید علاوه بر گواهی انحصار وراثت، وصیت نامه متوفی را نیز به دادگاه ارائه دهد؛ دادگاه بعد از بررسی مدارک مربوطه، سهم آن فرد را نیز در ارث مشخص می کند؛ مجددا حکم دادگاه، مالکیت را اثبات  می کند.

بیشتر بخوانید :  دعوای تخلیه ید

بنابراین اگر فردی، برای اثبات مالکیت خود دچار مشکل شود، می تواند از وصیت نامه معتبر متوفی استفاده کند. البته این امر مستلزم وجود نام وارث و اموال تعلق گرفته به وی، در وصیت نامه است.

حالت سومی نیز وجود دارد که ترکیبی از دو حالت بالاست. یعنی فرد علاوه بر این که وارث قانونی محسوب می شود، در وصیت نامه اموال اضافی دیگری نیز به او تعلق گرفته است. در چنین شرایطی روال کار، مانند مراحل بالا خواهد بود. یعنی ارائه وصیت نامه به همراه گواهی انحصار وراثت که منجر به حکم دادگاه برای اثبات مالکیت می شود.

هیچ کدام از وراث نمی تواند بدون در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، نسبت به اموال متوفی، ادعایی داشته باشد. بعد از این که لیست ورثه توسط دادگاه در گواهی انحصار وراثت ذکر شد، ورثه می توانند تقسیم اموال را انجام دهند. دادگاهی که می تواند گواهی انحصار وراثت را صادر کند، نزدیک ترین دادگاه به محلی است که متوفی برای آخرین بار در آن جا ساکن بوده است.

نحوه طرح دعوای اثبات مالکیت

در دعوای اثبات مالکیت خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنانچه ایادی قبلی نیز داشته باشد ، باید علاوه بر فروشنده ، تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند. در بسیاری مواقع عدم رعایت این نکته باعث صدور قرار رد دعوا می گردد.

مرجع صالح جهت اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک (مال غیر منقول) مطرح گردد (حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد) و تمامی مدارک مستندات به همراه دادخواست تقدیمی ارائه شود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی ، در صورتی که حقانیت خواهان احراز شد، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر می کند.

رای اثبات مالکیت نیازی به صدور اجراییه ندارد و پس از اینکه رای صادره قطعی گردید، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک شناخته می‌شود و می‌تواند از حق مالکانه خویش استفاده نماید .

در صورتی که ملک موضوع دعوای اثبات مالکیت ملک در تصرف شخص دیگری باشد ، مدعی می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را توأمان مطرح نماید .

دعوای اثبات مالکیت مالی است یا غیر مالی؟

دعوای اثبات مالکیت دعوای مالی است و هزینه دادرسی ،با توجه به قیمت منظقه ای ملک محاسبه می گردد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 15 امتیاز: 4.2)

67 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلا و احترام. سوالی داشتم در خصوص اینکه ایا با داشتن امتیازات انشعاب اب و برق و گاز بنام خود میتوانم اثبات مالکیت کنم ؟

  پاسخ
  • سلام. صرفا به استناد امتیاز آب و برق نمی توان دعوای اثبات مالکیت را به نفع خود دانست. اثبات مالکیت با وجود ادله ای از قبیل قرارداد یا شهود و …. که مورد قبول دادگاه میباشد. امکان پذیراست.

   پاسخ
 • با عرض ادب و احترام . زمینی در شهرستان به نام پدربزرگ من بوده که چون ما به اونجا سر نمی زدیم الان متوجه شدیم , فردی بدون اجازه و خرید زمین از ما در این زمین خانه ای ساخته و در آن سکونت دارد. ایا ما الان می تونیم شخص رو بیرون کنیم و قانونا سند رو به نام خودمان بزنیم ؟

  پاسخ
 • سلام من مالک سه دانگ از یک مغازه هستم که بنده اما سندم در دستم نیست شخصی از سال ۹۴ تا الان در آن مشغول به کار است. میخاستم بپرسم چطور می تونم ضرر و زیان این چند سال رو مطالبه کنم و اگر درخواست اجرت المثل به دادگاه بدم به نرخ روز حساب میشه یا نه ؟

  پاسخ
  • ابتدا لازم است مالکیت خود را اثبات کنید سپس اجرت المثل مطالبه نمایید که ارجاع به کارشناسی شده و مبلغ هرسال را نسبت به تورم همان سال محاسبه می نمایند.

   پاسخ
 • سلام من مغازه ای داشتم که برادرم با نقشه و با وعده شراکتی که هیچ وقت عملی نشد با این توجیه که برای گرفتن مجوز لازمه آن را از من گرفت و من الان هیچ مدرکی هم ندارم که ملکم را پس بگیرم . الان می تونم با شهادت برادر های دیگرم و هم چراغ هایم ثابت کنم که این مغازه مال  من است؟

  پاسخ
  • بله یکی از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

   پاسخ
 • سلام
  پدر بنده حدود 30 سال پیش زمین 5000 متری ای رو به صورت شراکتی با دو تا از برادرهاش خریدن که حدودا 1500 متر از آن سهم پدر من است اون زمان این معامله رو در یه بنگاه محلی انجام دادن و یه برگه هم داشتن که حالا پیدا الان یکی از برادر ها فوت کرده و یکی هم فراموشی داره. پدر من چطور باید مالکیت خودش رو اثبات کنه که زمینش رو بتونه بفروشه؟

  پاسخ
  • سلام
   با شهادت مطلعین و شهود مانند بنگاه دار محلی و … قابل اثبات است. البته در برخی مراجع به سختی قابل پذیرش است.

   پاسخ
 • با احترام
  من یک قطعه زمین زراعی را پدرم ارث بردم که تا ده سال بعداز فوت پدرم،در اختیار مادرم قرار داشت واز آن استفاده میکرد وحدود چهارسال پیش زمین را از مادرم تحویل گرفتم وبا تنظیم یک صورتجلسه با امضای سایر وارثین ومهر شورای روستا،مبنی بر اینکه وراث هیچ ادعایی نسبت به مالکیت زمین مزبور نخواهند داشت،در زمین نهال کاشتم وهزینه هایی را تقبل کردم.الان دوتا از وراث،مدعی شدند که سهم قانونی خود رااز این زمین می خواهند.وخواهان ابطال تقسیم نامه ی قبلی شدند.لازم به ذکر است پیرو صورتجلسه ی مذکور بنده اثبات مالکیت قضایی خود رانیز انجام دادم.آیا آنها می توانند الان زمین را تصرف وقدرالسهم شرعی خودرا دریافت کنند؟درین صورت تکلیف هزینه هایی که جهت آبیاری ونهال کاری و…کردم به چه صورت خواهد بود؟
  پیشاپیش از مساعدت‌های سپاسگزارم.

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   خیر با توجه به اینکه صورت جلسه قبلا بین وراث تنظیم شده و آنها امضا نموده اند . نمیتوانند از توافقشان برگردند

   پاسخ
 • مهران دولو
  ژانویه 4, 2021 3:25 ب.ظ

  با سلام واحترام، سوالی داشتم در خصوص این مطلب که من مالک زمین باغی به مساحت 781 بودم که حدود 600 متر ان باغ و مابقی به صورت سوله با دیواره مشترک از باغ تفکیک گردیده بود، که در سال 96 باغ را به شخصی در شاهد شهر فروختم و در قولنامه قید گردید که یک باغ به مساحت تقریبی 600 متر فروخته شده است ولی در زمان انتقال سند مالکیت دفترخانه گفت که یا باید 4 دانگ انتقال دهید یا 5 دانگ در این منطقه دانگ به صورت خورد نیست من هم 5 دانگ از 781 متر را به نام خریدار انتقال دادم که حدودا 651 میشود و خریدار قول داد هر زمانی سوله فروخته شد ان مقدار اضافه را انتقال میدهد، متاسفانه الان ایشون این مقدار اضافه که حدود 51 میباشد رو انتقال نمیدهد، سوال من این است که ایشون بابت این 51 متر پولی به من پرداخت نکرده است ایا ممکن است که من دادخواست برای اصلاح سند را بدهم و 51 را به مالکیت خودم برگردانم؟ چون ایشون ثمن معامله مربوط به 51 متر را به من پرداخت نکرده است.

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   ابطال یا اصلاح سند امکان پذیر نمی باشد . فقط می توانید از طریق طرح شکایت ما بقی ثمن را از ایشان مطالبه نمایید

   پاسخ
   • با سلام و خسته نباشید پدرم خانه ای داشته که الان بعد از فوتشون یکی از برادرانش میگوید خانه را به نامش کرده که البته با حیله گری این کارو انجام داده ،ومن هیچ مدارکی از خانه در دست ندارم که بخوام اثبات کنم خانه مال پدرمه آیا راه حلی برای اثبات حق مالکیت من هست

    پاسخ
    • یکی از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد. برای مثال مدعی می‌تواند به وسیله شهود ثابت نماید که قبلا مال در تصرف او بوده و بعداً متصرف به وسیله قوه قهریه یا به حیله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و یا ثابت نماید که مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است . البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

     پاسخ
     • باسلام
      پدرم ملکی از یک شخص بیست سال پیش بصورت دست نوشته خریده و انتقال مالکیت نزده و دریک اتش سوزی مدارک ملک کلا سوخته و الان بیست ساله اونجا ساکنیم برای تنظیم سند و اثبات مالکیت باید چکار کنیم ؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

     • با سلام و سپاس از همراهی شما
      از طریق موضوع ماده قانون 147 می توانید اقدام کنید.در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با دفتر موسسه تماس بگیرید.

    • سلام و عرض ادب عموی بنده 20 سال پیش مبلغی رو از پدرم بابت خرید زمینی در یکی از شهرهای اطراف ما دریافت کرده و پدرم رو حساب اعتمادی ک به وی داشته هیچ نوشته ای از او نگرفته و حتی موقعیت و ادرس زمین را حدودی گفته،آیا راه حلی مبنی بر پس گرفتن مبلغ زمین به نرخ مبلغ املاکی ک در آن حدود واقع شده امکان پذیر است؟آیا میتوان نسبت به وی شکایت کیفری مطرح کرد؟ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر

     پاسخ
     • سلام خیر نمیتوانید فقط میتوانید مبلغی رو که به ایشون داده اید مطالبه نمایید به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست

     • رضا سرایی
      جولای 23, 2021 2:44 ق.ظ

      سلام وقت بخیر،زمینی به متراژ ۵۴۵۰ متر باکاربری کشاورزی از شخصی خریداری کردم و مبلغ آنرا تمام وکمال پرداخت نمودم.وتوافق شد بعد تسویه حساب کامل قولنامه و قولنامه های قبلی رو بهم تحویل بدهد بعد آخرین واریزی و تسویه حساب فروشنده از دادن مدارک به من خودداری کردش و ادعا کرد که من از فروش زمین پشیمان کرده ام.ومن از فروشنده در دادگاه حقوقی شهرستان کلات شکایت کردم.
      درضمن فروشنده رفته ازمن شکایت کرده ازبابت غبن فاحش و اختلاف در متراژ زمین.
      دوباره من زمین رو متر کردم از متراژ که قولنامه کردیم یعنی ۵۴۵۰ متر الان متراژ حدود ۱۵۰متر هم کمتره.
      لطفا راهنمایی کنید چطوری مدارک ها مو ازشون بگیرم وبا کپی قولنامه وفیش های واریزی میشه اثبات کنم.

     • ایشان نمی تواند از طریق خیار غبن معامله را فسخ کند شما دادخواست الزام به تحویل اسناد و مدارک واجبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند براساس شهود و واریزی ها مطرح کنید

 • سلام..زمین مسکونی سندتک برگ به اسم برادرم است بامشارکت هم دردوطبقه ساختیم که هنوز پایان کارنگرفته ایم سال۹۷ مبایعه نامه بنگاهی بدون کدرهگیری و به تبع آن وکالت فروش سه دانگ محضری درهمان سال به نام خودم گرفتم وسند دررهن وام بوده و چندماهه آزادشده زن برادرم برای مهریه ملک را درثبت توقیف کرده است که اعتراض بنده جهت رفع توقیف بعلت نداشتن سند رد شد و استنادی به وکالت نامه ومبایعه نامه نکرده الان در دادگاه شکایت جریان داره و دادگاه میگه‌ بعلت رای هیات اجرادرثبت احتمال عدم صلاحیت رسیدگی صادرکنه واین یعنی نقض اعتراض مجددمن آیا مدارک من برای برنده شدن درنهایت اکتفا میکنه؟ ضمن اینکه تمانی امتیازات برق وآب وگاز هم بنام خودمه وملک نیزدرتصرف بنده هست وبرادرم هم کاملا معامله مذکرو رو قبول دارد واستشهادهم نوشته ام که چندین نفرامضا زده اند..پیش بینی‌شما از روند دادرسی تا حصول نتیجه چی هست؟ باتشکر

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   مدارک شما باید بررسی شود . لطفا تماس بگیرید تا مراتب ارسال مدارک و مشاوره به شما توضیح داده شود. 09123034393

   پاسخ
 • ما چند سال پیش ملکی خریدیم و بها رو با چک پرداخت کردیم که توی قولنامه هم اومده ولی الان اصل قولنامه گم شده و فقط کپی برابر اصلشو داریم و استعلام از بانک در خصوص چک ها . آیا با همین ها امکان اثبات مالکیت هست ؟

  پاسخ
 • سلام آیا دادخواست اثبت مالکیت و خلع ید با هم متفاوت اند یا میشه هر دو را ضمن یک دادخواست مطرح کرد؟

  پاسخ
  • سلام. خلع ید نیازمند سند رسمی است بنابراین شما ابتدا باید اثبات مالکیت را درخواست نمایید . پس دادخواست خلع ید بدهید.

   پاسخ
 • سلام میخواستم بدونم نظر کارشناس در اثبات مالکیت اثری داره ؟

  پاسخ
  • سلام. دادگاه با توجه به مدارک و مستندات مالکیت را احراز خواهد نمود و کارشناسی زیاد در این امر تاثیر ندارد.

   پاسخ
 • با پروانه ساخت میشه اثبات کرد مالکیت رو ؟

  پاسخ
  • سلام. خیر. پروانه ساخت نمی تواند دلیلی جهت اثبات مالکیت قرار گیرد و صرفا اماره تصرف است.

   پاسخ
 • سلام . من یه مشکل اثبات مالکیت دارم می خوام حضوری مشاوره بگیرم باید چیکار کنم ؟

  پاسخ
  • با سلام
   لطفا با شماره های 09123034393 یا 02122740104 تماس بگیرید تا وقت مشاوره برای شما ثبت شود.

   پاسخ
  • سلام بنده به خونه پدری داریم که من حق برارو خو اهر ها زو دادم قبلا ویه داداش دارم که قبلا حقشو از پدرم برده و مدرک و کاغذ دستنویس ازش داازشالان ادعا میکنه

   پاسخ
 • سلام 15 سال پیش برادر ما سند خانه پدریمان را به نام خودش گرفت و حالا فوت کرده چجوری باید حق و حقوق خودمان را در اون ملک ثابت کنیم ؟

  پاسخ
  • با سلام ایتداعا با اثبات عدم قرارداد میان وراث و عدم مالکیت صرف ایشان سند رسمی را ابطال کنید.

   پاسخ
 • موسی زاده
  آوریل 20, 2021 2:08 ب.ظ

  با سلام و احترام . نحوه رسیدگی به پرونده های تایید مبایعه نامه عادی بین اشخاص ، بدون بررسی و احراز مالکیت بین ایشان به چه صورت است؟

  پاسخ
  • در موارد رسیدگی دادگاه به دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنظیم شده بین اشخاص در خصوص اموال غیر منقول ، حسب درخواست یکی از متعاملین و بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال هم ، دادگاه عمومی می تواند بدون احراز مالکیت فروشنده نسبت به صحت قرارداد مستند دعوا اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نمایند.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر ملک مال خواهان است اما سند رسمی بنام پدرش بوده ک ایشان فوت نموده حال ایشان چ دعوایی علیه چ کسی باید طرح کند تا بتواند ملک خود را صاحب شود

  پاسخ
  • با سلام اول بفرمایید ایشون چه مدرکی جهت ادعای خویش دارند اگر مبایعه نامه دارند باید دادخواست الزام به تنظیم سند علیه وراث مطرح شود

   پاسخ
  • ایشان هیچ سندی ندارند بجز شهادت شاهد

   پاسخ
 • با سلام
  در بافت داخل روستایی از استان تهران با تغییر مسیر رودخانه زمینهای زیادی ایجاد شده که بخشی از آن برای ساخت تاسیسات آبرسانی استفاده شد. بخشی از این زمینها که ادامه قطعات بالا دست جاده ساخته شده بود طبیعتا سند ثبتی دارد (مساحت این قطعات نسبت به زمین ایجاد شده کوچک است.). وراث تکه زمینهای ثبتی قاعدتابه نسل 3 رسیده است و خبری هم بعد از 50 سال از انها نیست. همزمان برخی ساکنین روستا بخشهای جدیدا ایجاد شده را تصرف نموده و اعیان و باغ ساخته اند (حدود 50 سال). با توجه به اینکه ارگان دولتی خود متصرف است و سندی دال بر اثبات مالکیت ندارد ولی با قدرتی که دارد خود را به عنوان صاحب زمین نشان می دهد (لازم به ذکر است بخشهای ایجاد شده در حریم سازمان آب قرار می گیرد) آیا امکان ادعا برای این خانوارها برای ثبت بخشهای ثبتی و غیر ثبتی وجود دارد؟ آیا ارگان دولتی می تواند با ادعای ایجاد این قطعه بزرگ از بقیه خلع تصرف نماید؟

  پاسخ
  • سلام بله امکان ثبت وجود دارد لیکن باید مدارک اعم از اسناد نسقی و غیره بررسی شود

   پاسخ
 • سارایوسفی
  ژوئن 4, 2021 2:09 ق.ظ

  شخص( الف) آپارتمان شخص ب را طی یک قرارداد بعنوان موجر اجاره میدهدو تاریخ اجاره تمام میشود مستاجر بافریب شخص الف را به منزل میکشاند و بازور وتهدیدامضامیگیرد ودر قرارداد ذکرمیکند که شخص الف مبلغ 70 میلیون بابت رهن دریافت کرده است
  شخص( ب) بعنوان مالک واقعی آپارتمان درخواست تخلیه براساس اجاره نامه قبلی در شورای حل اختلاف داده است وجلسه رسیدگی تعیین شده
  آیاشورای حل اختلاف با ارائه این مدرک دروغین ازسوی مستاجر باتوجه به توضیحات شخص (الف) درخصوص گرفتن امضا با اسلحه و زور ازایشان، اجاره نامه جدید را قبول خواهد کرد. ثانیا مالک با توجه به این توضیحات چه دفاعی میتواند داشته باشد تا دستور تخلیه بگیرد آیا دادگاه مدرک ویا فیش واریزی از مستاجر جهت اثبات ادعایش نمیخواهد.(درضمن اجاره نامه جعلی فقط در یک نسخه تنظیم شده که از ایشان امضاگرفتند ومالک تا امروز آن را رویت نکرده است)

  پاسخ
  • با سلام در مورد سوال شما آیا الف وکالتی از مالک داشته؟ در صورتی که الف مالک نبوده و وکالت هم نداشته باشد مستاجر مبلغ ادعایی بابت ودیعه را باید از شخص الف مطالبه نماید و شما به عنوان مالک که اجاره نامه تنظیم ننموده اید نمیتوانید دستور تخلیه بخواهید البته جهت راهنمایی دقیق تر نیاز به بررسی مدارک شما و جلسه حضوری می باشد.

   پاسخ
 • محمدناصر
  ژوئن 4, 2021 3:09 ق.ظ

  سلام
  مرحوم پدرمان با پسر عموهاش زمین مشاع کشاورزی شریک بودند چندین سال قبل پسر عموهاش سهم خودشون رو فروختن ولی پدرم نفروخته بوده بعد از فوت پدرم کسی که زمین رو از پسر عموها خریده تمام زمین رو فروخته به غیر یعنی هم سهم پدر ما و هم سهمی که از پسر عموهای بابام خریده بوده تحت چه عنوانی میتونیم شکایت کنیم.

  پاسخ
  • سلام میتوانید شکایت انتقال مال غیر مطرح نمایید و ابطال معامله را هم مطرح نمایید

   پاسخ
 • باعرض سلام.۱۴سال پیش برادرم ب کمک محظر دار سند رو تنظیم وازما امضایی رو گرفتن ک الان مالک اون زمین ها هستن.البته بصورت کلاه برداری این کارو کردن.چون ما وکالت کاری برا یک زمین داده بودیم ولی اونا وکالت بلاعرض ازما گرفتن وکلاهبرداری کردن.الان ما چطوری میتونیم اینارومحکوم کتیم…هود هم باماهستن.

  پاسخ
  • مسلما باید متن سند وکالت را کامل مطالعه میکردید اکنون نمی توانید ادعایی مبنی بر کلاهبرداری داشته باشید

   پاسخ
 • مرضیه عیسی زاده
  ژوئن 13, 2021 11:58 ق.ظ

  سلام و عرض ادب پدر من در سال ۹۱ فوت نموده که الان فهمیدیم زمینی داشته که دولت قبلا آنرا مصادره نموده و چون قبل از انقلاب خریده روال قانونی طی نشده و هیچ مدرکی در دستمان نیست چطوری میشه اقدام کرد چون پول ملک پرداخت شده و فروشنده هم خیلی سال پیش فوت کرده زمین هم هیچکاری روش انجام نگرفته فقط محصور شده میباشد

  پاسخ
 • محمد معین
  ژوئن 25, 2021 1:53 ق.ظ

  درود بر شما وقتتون بخیر تمام سوال ها رو خوندم ولی فقط یه نمونه تقریبا شبیه مشکل بنده بود اما کامل نبود.
  در دفاتر ثبتی شاهنشاهی چند پلاک زمین به اسم مادر بزرگ پدرم ثبت شده که الان با تصرف چند بار دست به دست شده و سند رسمی هم صادر شده با چه دادخواست و شیوه ای میشه جهت دریافت این زمین ها پیگیری کنیم آیا تصرف عدوانی بر اساس شماره پلاک ثبتی بایست موضوع دادخواست باشه بعد بریم دنبال دادخواست ابطال سند یا اینکه روند رسیدگی به شیوه ای دیگه هست ممنون میشم راهنمایی کنید و در صورت امکان بابت وکالت انجام اینکار هم‌میتونیم مکالماتی باهم داشته باشیم
  زمین حومه شهر تهران هست

  پاسخ
  • سلام اصلی ترین راه دعوای ابطال سند یا اسناد مالکیت غیر قانونی صادر شده به نام اشخاص است و سپس دادخواست خلع ید
   جهت تعامل بیشتر و اخذ مشاوره با دفتر تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام من خانه و سند تحت تصرفم هست ولی چون مهاجر هستم نتونستم خانه رو بنام خودم بزنم ولی شاهد دارم، بعد اون کسی ک من بهش اعتماد داشتم و وکالت ب اون زدم الان میگه ملک مال من هست آیا میتونم از حقم دفاع کنم؟

  پاسخ
 • با درود و وقت بخیر. زمینی در شهرستان (سالها است که انجا سکونت نداریم) به نام پدرم دارای سند منگوله دار می باشد که هیچ خرید و فروشی روی آن انجام نشده است . پدر یکسال پیش فوت کرده و انحصار وراثت هم انجام شده ولی الان متوجه شده ایم که بعد از مرگ پدر حدود 6 ماه پیش از طریق اجرای احکام به نام شخص دیگری سند خورده و هیچگونه اطلاعی هم به ما داده نشده است. چگونه این کار ممکن شده و چه باید کرد؟ با سپاس و احترام فراوان

  پاسخ
  • سلام به اجرای احکام مربوطه مراجعه و پس از اخذ کپی از مدارک جهت بررسی با دفتر موسسه تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام پدرم سند ملکی داشت که دستدارمی بود و شهرداری آن را پارک کرده من حدود 15 سال درگیر با شهردار هستم و کارشناسی های زیادی انجام و همه نامه ها و … به نام من صورت پذیرفت (طی فروشنامه ای ملک از طرف پدر به من داده شد در حال حاظر پدرم در قید حیات نیست) حال شهرداری با وجود اینکه ملک جهت تهاتر با ملکی دیگر کارشناسی شده ( به دلیل انحلال شورا و … منجر به امضائ صورتجلسه توافق نشدولی صورتجلسات قبلی توافق امضا شده پرداخت بهای ملک دارم) زیر بار نمیره و میگه باید اثبات مالکیت بشه از چه راهی باید به حقم برسم؟

  پاسخ
  • سلام پاسخ به سوال شما نیاز به بررسی مدارک دارد در صورت تمایل برای اخذ وقت مشاوره با موسسه تماس حاصل نمایید

   پاسخ
 • با سلام
  زمينى را با توجه به در دست داشتن وكالتنامه از يك شخص خريدارى نموديم به شرط ساختن دو واحد مسكوني و بعد از ساختن نيز دو واحد به ما تحويل داده شد و ثمن معامله نيز پرداخت گرديده است اما سند ملك به نام همسر ايشان بوده و الان با توجه به اختلافات خانوادگى نقل و انتقال سند را انجام نميدهند و همسر ايشان در حالى كه به طور كامل از انجام معامله اطلاع داشته الان منكر شده و مشخص گرديده كه در وكالتنامه هم حق فروش نداشته است البته وكالتنامه اي كه روز اول به ما نشان داده شد يك وكالتنامه ديگر بوده است الان با توجه به اينكه سند به نام خانم ميباشد و ما طرح دعوي إثبات مالكيت انجام داده ايم آيا با توجه به اينكه چند نفر شاهد داريم كه دو نفر از آنها برادر خودم و خريدار دوم مي باشند ميتونيم در پرونده برنده دعوى شويم و آيا با استناد به شهادت شهود كه خانم صاحب سند از معامله اطلاع داشته راي به نفع ما صادر ميگردد
  ضمنا از خريد ملك مذكور حدود ١٢ سال گذشته و تازه ايشان با توجه به افزايش قيمت ملك اقدام به طرح دعوى تصرف عدوانى و خلع يد نموده است .
  پيشاپيش از شما بابت رهنماييتون سپاسگذارم

  پاسخ
  • سلام مدارک پرونده شما باید بررسی گردد و دعوای اثبات وقوع عقد بیع و دعوای اعلام تنفیذ معامله فضولی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حسب مورد میتواند مطرح گردد.

   پاسخ
 • سلام علیکم
  آیا قسمتی ازملک که براثر سیل کاسته شده وکارشناس آبیاری قسمت سیل برده را انفال و منع قانون کرده و هرگونه دخل و تصرف خریدوفروش ابطال میباشد سوال میشه مقدار سیل برده راتصرف کرد

  پاسخ
 • سلام
  بنده ملک سال ۹۰به متراژ ۱۰۰۰متر با حضور شاهدین وفروشنده با حضور پسر ارشد تحویل گرفتم احداث بنا کردم تمام شده بعد مرگ فروشنده وارثین شکایت کردند که تصرفات من ۱۶۰۰متر است زمین در طبیعت ۲۱۰۰متر ولی مستثنیات۳۶۰۰ متر که قسمتی از زمین براثر سیل ۵دهه سالیان کاسته شد زمان خریداری من و الان هم ۲۱۰۰متر است .کارشناسان خلاف نظر که بعد واگذاری سیل آمده دادگاه تجدید نظر محکوم شده ام تامین دلیل کردم از منابع طبیعی و استعلام امور آبخیز و شورای حل اختلاف. منابع طبیعی ۲۱۰۰متر تائید امور آبخیز آن قسمت سیل برده را انفال و منع قانون کرده و هرگونه دخل و تصرف خریدوفروش ابطال میباشد وکارشناس حل اختلاف زمان وقوع سیل را قبل از خریداری عنوان کرد شورایعالی کارشناسان شکایت کردم توبیخ ونقض دادنامه کارشناسان را محرز ومسامحه امیز رای داده ودیوان ماده۴۷۴ شکایت کردم درخواست قرار قبول اعاده دادرسی در شعبه هم عرض اعلام نمود سوآل آیا رای نقض میشود آیا رای به نفع بنده میباشد راهنمایی کنید

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست