قراردادها

خیارات خودرو

بعد از انعقاد قرارداد خرید خودرو که به اصطلاح به آن قولنامه ماشین ممکن است به هر دلیلی نیاز به فسخ معامله پیدا کنید. در عالم حقوق، یکی از راه...

قراردادهای الکترونیک

پیشرفت و توسعه فناوری در حوزه حقوق و امور قضایی باعث شده است که حقوق تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از عرصه‌های مهم قانون‌گذاری در جامعه مطرح شود. قراردادهای الکترونیکی...

خیارات در قانون

ممکن است هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا بنگاه های معاملاتی، با این عبارت بر خورده باشید، اما منظور از آن چیست؟منظور از خیار، اختیاراتی است که در عقود...

وکیل دعاوی قراردادی

وکیل دعاوی قراردادی به وکیلی گفته می شود که در زمینه دعاوی حقوقی وکیفری ناشی از قراردادها تخصص داشته باشد. یکی از دعاوی که امروزه شاهد ازدیاد طرح آنها در...

نمونه قرارداد های تنظیم شده

برای قرن ها، قراردادها مبنای حقوقی اکثر معاملات تجاری را شکل داده اند.زمانی که قراردادهای تجاری به نحو درست تهیه و تنظیم می شود، آنها طرفین قراداد را مجاز می...

ابطال قرارداد فضولی

ابطال قرارداد فضولی در صورتی است که قراردادی که منعقد می گردد فاقد رضایت اصیل باشد و معامله کننده بدون رضایت وی اقدام به چنین عملی نموده باشد .

ابطال شروط قراردادی

ابطال شروط قراردادی الزاما سبب بطلان قرارداد نمی گردد.اما چنانچه شرط خلاف مقتضای عقدی، در قرارداد وجود داشته باشد،موجب بطلان شرط می گردد. قرارداد چه حقی را برای طرفین قرارداد...

مطالبه خسارت تاخیر در تادیه

مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ، چنانچه دارای شروط مذکور در قانون باشد ،قابل مطالبه است .قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون مدنی شروط آن را بیان داشته است . خسارت...

مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی

مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی ،یکی از موارد بسیار مهم در هر قرارداد می باشد .این امر جهت پیش بینی جرایم و خسارت و میزان آن می باشد.البته ،علاوه بر...

فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد

فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد

دعوای فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد ،در مواقعی که یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد ،حق بر هم زدن معامله را داشته باشند مطرح می گردد.اما از آنجایی که هر قرارداد ممکن است

ابطال و اعلام بطلان قراردادها

ابطال و اعلام بطلان قراردادها در آثار و نتیجه قراردادها موثر است .چرا که عقد باطل عقدی است که دارای شرایط صحت معامله نمی باشد.

تنفیذ اقاله قراردادها

تنفیذ اقاله قراردادها

اقاله قراردادها به معنای تراضی طرفین قراردادها در انحلال قرارداد فی مابین آنها میباشد.اقاله به چه معناست؟طبق قانون مدنی اقاله عبارتست از: تراضی دو طرف عقد..

وکالت و بررسی پیرامون نحوه طرح دعوا و claim قراردادی

نحوه طرح دعوا و claim قراردادی،در قراردادها از اهمیت وافری برخوردار است.چراکه، معمولا در قراردادها و مخصوصا قراردادهای تحت شرایط عمومی پیمان و دیگر شروط بین المللی، تشریفات خاصی برای طرح ادعا وجود دارد.که با توجه به آنها در تسریع روند رسیدگی و حل مناقشه،دارای اهمیت فراوانی است،تا بتوان وارد مرحله بعدی ، یعنی ارجاع…

خدمات حقوقی قراردادها

خدمات حقوقی ویژه قراردادها ،به مجموع خدماتی گفته میشود که بایستی در قرارداد نویسی رعایت شود. چراکه نحوه تنظیم و نگارش صحیح قرارداد میتواند در حفظ حقوق و منافع افراد...

دعاوی قراردادها

  امور قراردادها به دلیل توسعه و گسترش دامنه علوم و در پی آن علم حقوق، نگاه تخصصی داشتن به امور حقوقی در همه حوزه ها از جمله در حوزه...