دعوای قلع و قمع بنا در چه مواردی مطرح می شود؟

قلع و قمع بنا، یکی از دعاوی شایع مطروح در مراجع قضائی است که جهت امحاء و از بین بردن بنا و تاسیسات و … طرح می‌شود.

قلع و قمع بنا
قلع و قمع بنا

موارد طرح دعوای قلع و قمع بنا

این دعوا زمانی مصداق دارد که شخصی ملک دیگری را من غیر حق تصرف میکند و اقدام به ایجاد بنا و کاشت درخت و زرع بذر و … مینماید.البته ممکن است اصل تصرف، عدوانی نباشد و شخص با اذن مالک، متصرف ملک شده باشد اما این اذن صرفا جهت تصرف بوده و متصرف مجاز به ایجاد بنا و تاسیسات نبوده است. در این صورت نیز آثار ایجاد شده در صورت درخواست مالک، قلع و قمع خواهند شد.

بدیهی است که این دعوا فقط در مورد اموال غیر منقول مصداق دارد و در مورد اموال منقول میتوان، اعاده به وضع سابق را از دادگاه تقاضا کرد.

طرفین دعوای قلع و قمع

خواهان این دعوا میتواند مالک عین یا منفعت باشد؛ بنابراین مستاجر نیز میتواند دادخواست قلع و قمع بنا را تقدیم کند. همچنین شخصی که از طرف مالک، متصرف باشد هم میتواند به قائم‌مقامی از مالک، خواهان دعوا باشد؛ مثل وکیل و امین و خادم.

خوانده دعوا نیز شخصی است که بدون داشتن حق قانونی یا قراردادی، اقدام به ایجاد و احداث بنا و تاسیسات، غرس اشجار یا زرع زراعت کرده است. ضروری است خواهان تمامی متصرفین ملک را در دادخواست خود مورد خطاب قرار دهد؛ در غیر اینصورت دادگاه قرار عدم استماع دعوای قلع و قمع را به علت عدم تصرفات انحصاری خوانده در ملک، صادر می نماید.

قلع و قمع بنا به عنوان مجازات کیفری

قانونگزار در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام به جرم انگاری تغییر کاربری املاک زراعی موضوع این قانون نموده و قلع و قمع بنا را به عنوان یکی از مجازات‌های این جرم معین نموده است.

در مورد این جرم، با صدور حکم کیفری ، قلع و قمع بنا نیاز به طرح دعوای حقوقی ندارد. (رای وحدت رویه شماره 707 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

اما در صورتی که حکم صادره مستند به ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باشد، صرف صدور حکم محکومیت برای قلع و قمع بنا کافی نیست و تقدیم دادخواست حقوقی ضروری میباشد.

قلع و قمع بنا در ملک مشاع

دعوای قلع و قمع بنا و مستحدثات فقط از سوی مالک شش دانگ ملک قابل طرح است. دلیل این امر آن است که در ملک مشاع، حدود دقیق مالکیت هر یک از شرکا معین نیست و حق هر شریک در تمام ملک مشاع منتشر است؛ به همین جهت تا زمانی که افراز صورت نگرفته است و تفکیک سهم هر شریک از سایر شرکا غیرممکن است؛ دعوای قلع  قمع بنا از سوی احد شرکا قابل استماع نمیباشد.

مبنای صدور قرار عدم استماع نسبت به خواسته قلع و قمع بنا در ملک مشاع، تعارض این خواسته با حق سایر مالکین ملک مشاع است که در تقدیم دادخواست نقشی نداشته‌اند.

شایان ذکر است طرح دعوای خلع ید از ملک مشاع نیازی به مالکیت شش دانگ نداشته و از سوی یکی از شرکای ملک مشاع نیز پذیرفته میشود.

طرح دعوای قلع و قمع بنا به استناد سند عادی

خواهان دعوای قلع و قمع بنای غیرمجاز مانند خواهان دعوای خلع ید ، باید مالک رسمی ملک باشد. بنابراین در صورتی که خواهان بخواهد با استناد به سند عادی، قلع و قمع بنا را از دادگاه تقاضا نماید باید ابتدا مالکیت خود را اثبات کند.

در صورتی که ملک موضوع دعوا فاقد سابقه ثبتی باشد خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت تقدیم نماید و در صورتی که ملک به ثبت رسیده باشد ولی سند رسمی به نام خواهان نباشد، خواهان ملزم به ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواهد بود.

ممنوعیت اجرای حکم قلع و قمع در مورد مدارس

به موجب ماده 1 قانون ممنوعیت قلع ساختمان های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش، ساختمان‌های مذکور مصون از اجرای حکم قلع و قمع میباشند. لازم به ذکر است سایر ساختمان‌های متعلق به آموزش و پرورش که کاربری آموزشی ندارند، مثل ساختمان‌های اداری از شمول این قانون خارج میباشند و اجرای حکم قلع و قمع نسبت به آنها تابع مقررات عمومی خواهد بود. دلیل این امر استثنائی بودن حکم قانون مزبور میباشد که دلالت بر توقف اجرای حکم لازم‌الاجرای قانونی دارد، فلذا چنین حکمی تنها درمورد ساختمان‌های آموزشی که در نص قانون ذکر شده است اجرا میشود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای قلع و قمع بنا

جهت طرح دعوای حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح است و برای رسیدگی به شکایت کیفری، دادگاه کیفری 2 محل وقوع تغییر کاربری یا محل وقوع مال غیرمنقول و دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه میکند، صلاحیت رسیدگی دارند.

هزینه دادرسی دعوای قلع و قمع بنا

هزینه دادرسی دعوای قلع و قمع برمبنای ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه محاسبه می گردد.

اجرای رای قلع و قمع بنا

اجرای رای قلع و قمع بنا منوط به قطعیت رای و صدور اجرائیه میباشد.

تقدم و تاخر دعوای خلع ید، رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا  

دعوای قلع و قمع بنا معمولا با یکی از دعاوی خلع ید یا تصرف عدوانی ذیل یک دادخواست طرح میشود اما اگر بنا بر تقدیم دادخواست‌های جداگانه باشد، دعوای قلع و قمع بنا باید پس از صدور حکم مبنی بر خلع ید یا رفع تصرف عدوانی اقامه شود.

موارد رد دادخواست قلع و قمع

1-چنانچه تاسیس بنا یا غرس اشجار در ملک غیر مستند به اجازه او باشد، مالک نمیتواند قلع و قمع بنا را از دادگاه بخواهد و فقط میتواند اجرت المثل زمین را مطالبه کند.

2-اگر شهرداری ملکی را بدون اذن تصرف کند و اقدام به تاسیس بنا و غرس اشجار در ملک مذکور نماید، به دلیل اینکه هزینه این امر از محل منابع عمومی تامین شده است، دادگاه به استناد قاعده استحسان، حکم به قلع و قمع بنا نخواهد داد.

3-همچنین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که در دو ملک مجاور، خوانده قصد تجاوز نداشته، مرتکب اشتباه شده و از تجاوز بی اطلاع بوده و میزان ضرر مالک در مقایسه با ضرر ناشی از قلع و قمع تاسیسات، نسبتا جزئی باشد؛ دادگاه حکم به قلع و قمع بنا نخواهد داد.

البته رد تقاضای قلع و قمع بنا در این مورد منوط به این است که متجاوز، قیمت اراضی مورد تجاوز را به میزان مدنظر دادگاه تودیع نماید.

4- چنانچه مستاجر در قرارداد اجاره‌ای که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 میباشد، اقدام به تاسیس بنا در عین مستاجره بدون اذن موجر نماید، تقاضای قلع و قمع بنا از سوی موجر پذیرفته نخواهد شد؛ اما این امر میتواند مصداق تعدی و تفریط مستاجر و سبب فسخ قرارداد اجاره باشد.

طی کردن هر یک از مراحل رسیدگی به دعوا ، دشواری های خاص خود را دارد که نیازمند دانش و تخصص لازم در این زمینه است. جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق ، میتوانید با وکلای موسسه حقوقی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 10 امتیاز: 4.4)

38 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • با سلام ووقت بخیر:سوالی داشتم در این زمینه.اینکه همسایه ما یک انباری 4متری در زیر زمین مشاعی ساخته باتوجه به موضوع مشاعی بودن زیر زمین آیا اگر به تنهایی شکایت کنم و تخریب انباری را تقاضا نمایم دادگاه رسیدگی میکند؟

    پاسخ
    • سلام
      حکم به محکومیت خوانده به قلع و قمع انباری احداث شده در مشاعات و رفع مزاحمت خوانده بستگی به پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت اسناد دارد.برحسب پاسخ استعلام مبنی بر احراز مالکیت مشاعی اصحاب دعوا در مشاعات مذکور در صورتمجلس تفکیکی و میزان تصرفات اختصاصی خوانده ،حکم به قلع و قمع بنای احداث شده صادر می گردد.

      پاسخ
  • با سلام خدمت شما. سوالی دارم این که همسایه باغ بنده با تجاوز به حریم ملک بنده به مساحت 30 متر در حال کاشت درخت است چگونه می توانم از ادامه فعالیت او جلوگیری کنم؟

    پاسخ
    • از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت متصرف را بنمائید.

      پاسخ
  • با سلام بنده به عنوان خواهان تقاضای فروش ملک مشاع را دادم اما آیا اگر قبل از قطعیت و اجرا متعاقبا دادخواست خلع ید از همان ملک به طرفیت خواندگان قبلی به دادگاه ارائه دهم آیا طرح همزمان دو دعوا امکان پذیر است؟

    پاسخ
    • بله از آنجا که موضوع دعوا، واحد نیست طرح همزمان دو دعوا امکان پذیر است و ار آنجا که دو دعوا به هم مرتبط نیستند دادگاه از هم تفکیک و در صورتی که صالح باشد رسیدگی در غیر اینصورت با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می نماید جهت رسیدگی به موضوع دعوای شما.

      پاسخ
  • شهروز سیدی
    دسامبر 1, 2020 10:14 ق.ظ

    با سلام و وقت به خیر: بنده مالک 2 دانگ از ملک مشاع از یک قطعه زمین به مساحت 3120 متر مربع از شش دانگ ملک مشاع هستم اما بقیه شرکاء بدون هیچ گونه مجوزی ملک مشاعی را در تصرف گرفته اند و در آن احداث بنا نموده اند تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنا را داده ام اما خواندگان …… در مقام دفاع اعلام داشته اند ملک متنازع فیه توسط هیئت امنای کارکنان شهرداری تفکیک گردیده و از مشاعی بودن ملک هیچ گونه اطلاعی نداشتیم و هیئت امنا باید خسارت بپردازد آیا با توجه به اظهارات گفته شده دفاعیات آنها مورد توجه قرار می گیرد و تصرفات آنها مجاز شناخته می شود؟

    پاسخ
    • با توجه به مراتب معروضه و مدارک ابزاری و تصویر مصدق سند مالکیت رسمی از سوی شما، دفاعیات خواندگان مبنی بر اینکه ملک موصوف توسط هیئت امنای کارکنان شهرداری به آنان واگذار گردیده موجبی جهت تجویز تصرفات آنان نمی باشد و اقدام هیئت امنا که به نوعی آگاه به مواد قانون بوده در تصرف ملک مشاعی و انتقال آن به خواندگان و احداث بنا توسط آنها بدون اذن و رضای مالک مشاعی در حکم غصب محسوب می گردد بنابراین دعوای شما پذیرفته می شود . دادگاه می تواند حکم خلع ید خواندگان را صادر نماید اما در خصوص قلع و قمع ابنیه احداثی چون شما صرفا مالک بخشی از ملک مشاع مورد نزاع هستید و پذیرش خواسته قلع و قمع بنا با حق مالکیت مالک یا مالکین مشاع دیگر در تعارض می باشد با قرار عدم استماع دعوا مواجه می گردد.

      پاسخ
      • سعید عبدالهی
        آگوست 1, 2021 1:54 ق.ظ

        با سلام
        بنده مالک سه دانگ ملکی هستم که پدرم از پدر شرکاء جدید خریداری کرده است که سه دانگ دیگر ورثه فروشنده میلاشند / حال متوجه شدم از قسمت شمالی ملک تجاوز صورت گرفته است / حال نمیدنم علیه وراث فروشنده شکایت کنم یا علیه مالک ملک مجاور که تجاوز نموده است ؟
        و آیا میتوان از ملک مجاور به صورت مشاعی شکایت کرد ؟ ۰۹۱۳۳۰۱۷۷۲۰

        پاسخ
        • سلام علیه مالک ملک مجاور که تجاوز نموده میتوانید به صورت مشاعی نیز شکایت کنید

          پاسخ
  • با سلام بنده ملکی را به شراکت چند شخص دیگر خریدیم اما آنها ملک را بدون اینکه از من اجازه ای داشته باشند پس از معامله تصرف کرده اند آیا باید به طرفیت همه دعوا طرح نمایم یا یکی از آنها هم نام ببرم کفایت می کند و چه دعوایی با چه عنوانی باید باشد ممنون میشم راهنمایی کنید؟

    پاسخ
    • شما باید دعوای خلع ید به طرفیت کسانی که ملک را به نحو غیر مجاز تصرف نموده اند را در دادگاه محلی که ملک موصوف در آنجا واقع است اقامه نمائید و چنانچه بنایی احداث شده باشد دعوای قلع و قمع را نیز مطرح نمائید.

      پاسخ
  • کاظم شاهرودی
    دسامبر 1, 2020 10:18 ق.ظ

    با سلام بنده از شخصی که ملکش به مجاورت ملک بنده واقع است شکایت دارم او در حریم ملک من به نحو عدوان در حال ساخت و ساز است طرح دعوای قلع و قمع نمودم اما او اظهار بی اطلاعی از تجاوز از محدوده ملکی خود را نموده و دادگاه حکم قلع و قمع را نپذیرفته می توانم بپرسم دلیل قرار عدم استماع دادگاه چی بوده؟

    پاسخ
    • استناد و استدلال این قبیل محاکم به یک قانون خاص تحت عنوان لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب سال 1358 می باشد که در آن تجاوز به ملک غیر چنانچه بر اساس اشتباه یا عللی باشد که متجاوز از وجود آن بی اطلاع باشد در صورت اثبات و احراز آن دادگاه حکم به پرداخت خسارت وارده به ملک را می نماید همچنین بهتر بود همراه خواسته قلع و قمع دعوای خلع خلع ید را نیز مطرح می نمودید چرا که بعضی از محاکم بدون درج خواسته خلع ید، رسیدگی به قلع و قمع مستحدثات را منطبق بر قانون نمی دانند.

      پاسخ
  • حسن میزانی
    دسامبر 1, 2020 10:19 ق.ظ

    سلام خدمت شما وکلای محترم: آیا می توانم به همراه دعوای خلع ید از ملک زراعی خود، قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل تعداد روزهایی که متصرف در ملک بنده تصرف نموده را هم درخواست کنم؟

    پاسخ
    • بله بهتر است هر سه موضوع را تقاضا نمائید اگر بر دادگاه محرز گردد که تصرفات خوانده از نوع غاصبانه بوده است غاصب تحت هر شرایطی ضامن پرداخت منافع از دست رفته ملک شما خواهد بود.

      پاسخ
  • احمد قائدی
    دسامبر 1, 2020 10:27 ق.ظ

    سلام وقت به خیر بنده ملکی را در گلستان خریدم اما همسایه ملک به بخشی از ملک بنده تجاوز کرده و بدون اینکه از من اجازه ای داشته باشد در زمین درخت کاشته و به نحوی تبدیل به باغش کرده با توجه به اینکه حق قانونی بنده است که او را از تصرفاتش محروم کنم و دعوای حقوقی خلع ید اقامه نمایم آیا برای قلع و قمع درختان کاشته شده هم می توانم همزمان طرح دعوا کنم و دوتا خواسته را مطرح نمایم؟

    پاسخ
    • شما باید همزمان دادخواست خلع ید و قلع و قمع را مطرح نمائید در غیر اینصورت تنها به تصرفات غاصبانه خاتمه داده می شود و درختان کاشته شده در ملک باقی می مانند.

      پاسخ
  • سلام سوالی داشتم ممنون میشم راهنایی بفرمایید.بین ما و همسایه ما یک دیوار قدیمی مشترک است که همسایه اومده دیوارو تصرف کرده و روی آن بنا ساخته در خواست خلع ید و قلع و قمع طرح کردم حکم به نفع ما صادر شد در مرحله اجرا بنا به نظریه کارشناسی تخریب دیوار به میزان سهم بنده حکم به تخریب صادر شده اما اجرای حکم متعسر گشته.چرا؟میشه راهنمایی بفرمایید؟

    پاسخ
    • چنانچه مورد از مصادیق ماده 1 لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک باشد می توان از قلع و قمع بنا خودداری نمود که در مقاله فوق به آن پرداخته شده می توانید مطالعه نمایید.چنانچه از مصادیق این ماده قانونی نباشد حکم باید اجرا گردد الزاما. مگر اینکه شما به عنوان محکوم له از اجرای حکم خودداری نمایید

      پاسخ
  • سلام وقت بخیر،
    بنده سه سال قبل ی زمین با سند شش دانگ خریداری نمودم و طبق قانون،پروانه و پایان کار و…۴طبقه آپارتمان احداث نموده و فروختم،الان بدلیل شکایات چهارمین فرد قبل
    از سومین فرد قبلی که زمین خریداری کرد،شکایت و از دیوان ابطال کل معاملات و خلع ید گرفت و من که همه کارام طبق قانون بود همه فشار مالی روی منه،من باید چیکار کنم؟

    پاسخ
    • با سلام و سپاس از همراهی شما
      توضیحات جنابعالی مبهم می باشد . لطفا جهت مشاوره رایگان تلفنی با شماره های 02122740104 یا 09123034393 تماس بگیرید

      پاسخ
  • سلام من دو دانگ از زمينم بنام بانک منتقل شده است. تفكيک و افراز سهم بانک امكان پذيرشده که بانک بنا به آن دادخواست تخليه ملک را داده آيا با توجه به اينكه ملک مورد نظر قابليت تفكيک دارد آیا بنده محکوم میشوم؟

    پاسخ
    • قابلیت تفکیک ملک مشاعی تا موقعی که ملک مشاع طبق مقررات تفکیک و سند تفکیکی آن صادر نشده در فرض سؤال مربوطه مانع از رفع تصرف از ملک مشاعی نیست.

      پاسخ
  • سپهر عسگری
    مارس 5, 2021 10:40 ق.ظ

    سلام شش دانگ زمینی در تصرف ما بود که از قبل دو دانگ آن توسط دادگاه مالکیتش برای ما محرز شد .
    دادگاه بعدی رای به خلع ید و قلع قمع چهار دانگ از شش دانگ صادر کرده آیا این حکم قابل اجرا است .

    پاسخ
  • سلام و درود درخصوص ملک مجاوری ک اقدام به احداث تمام بنا کرده ونمای ساختمان همسایه را ک در عقب و به لحاظ نورگیرو …در نقطه کوری قرارداده ،از این جهت چه اقدامی مفید به فایده خواهد بود؟ ممنون

    پاسخ
    • باسلام سوال شما مبهم می باشد لطفا با موسسه تماس حاصل نمایید تا راهنمایی دقیق تر ارایه شود.

      پاسخ
  • باسلام ۱۵۰متر زمینی رو تصرف کردم ساختم والان زمین تبدیل به محل سکونت شده ویه شخصی برعلیه من دادخواست داده که قبلا متصرف زمین یه شخصی بوده که قبل ازجنگ خانه مسکونی بوده و بعداز جنگ مخروبه شده وتبدیل به زمین شده وطرف بهم میگه که ازاوخریداری کردم البته زمین ازشرکت نفت هست وطرف وهیچ سندومالکیتی ندارد ایادادگاه به او رای خواهد داد یاخیر

    پاسخ
    • با سلام با توجه به اینکه سوال شما مبهم می باشد با موسسه تماس حاصل نمایید تا بتوانیم راهنمایی دقیق تری ارائه نماییم.
      09123034393
      021-22740104

      پاسخ
  • با سلام ــ من 1 واحد آپارتمان پیش فروش از مجموعه 4 واحدی خریداری کردم، هم داخل قولنامه و هم داخل پیوست قولنامه من به صراحت ذکر شده است که من 1 واحد از 4 واحد خریداری کردم، حال سازنده بدون اطلاع دفتر املاک و بدون اطلاع و رضایت من و بر خلاف تعهد صریح خود نسبت به ساخت طبقه 5 اقدام کرده است، آیا من میتوانم دادخواست مبنی صدور حکم قلع بدهم؟ و اگر دادخواست صدور حکم قلع بدهم آیا دادگاه حکم قلع با این شرایط صادر میکند؟ ــ با تقدیم احترام

    پاسخ
    • سلام خیر
      اگر صرفا شما اعیانی یک دستگاه آپارتمان پیش خرید کرده اید و قدر السهم از عرصه در قرارداد پیش فروش قید نشده شما اقدامی علیه سازنده یا پیش فروشنده نمی توانید انجام دهید

      پاسخ
  • روح انگیز شمس
    سپتامبر 8, 2021 1:07 ب.ظ

    سلام. مادر من ۵۰ متر هوایی سرایداری ملک خود را بمن فروخت و در کاغذی اینرا و اینکه ۲۰۰ متر از زنین نیز ارث من هست را امضا و انگشت زد. بعد از ده سال دیوار مرا تخریب کرد و میخواهد خانه ام را تصرف کند. من قولنامه را دارم. دعوی من اینست که اگر او نمیگفت که ۲۰۰ متر زمینش را بمن ارث می‌دهد من ۱۰ سال پیش ۱۵۰ میلیون خرج آن خانه نمیکردم. آیا او کلاهبرداری در معامله نکرده و من که بعد از ۲۰ سال زندگی در خارج بخاطر کمک به او در نگهداری پدرم آمدن را گول زد تا آنجا را درست کنم تا بعد بتواند انرا به نفع خود تصرف کند. میشه منرا کمک فرمایید؟

    پاسخ
  • سلام
    بنده حکم ابطال سند و انتقال های بعدی آن را حدودا چند ماه پیش گرفتم و بر اساس حکم قطعی دادگاه سند باطل شد ولی الان برای ثبت سند به اسم خودم ثبت میگه چون که در ملک ساختمان ساخته شده که متعلق به محکوم پرونده است نمیشه این ملک سند کرد و باید ابتدا تکلیف ساختمان مشخص شود آیا در این خصوص میتوان درخواست قلع و قمع ملک را کرد

    باتشکر

    پاسخ
    • سلام حسب مورد بله میتوانید

      پاسخ
      • قاسم صادقی
        اکتبر 18, 2021 1:02 ب.ظ

        سلام
        آپارتمانی ۵طبقه تک واحدی جنوبی می باشد که من و همسرم مالک چهار دانگ و دو دانگ یکی از واحدها هستیم اکنون همسایه طبقه همکف که جدیدا طبقه همکف را خریداری کرده حمام و توالت داخل واحد خود را تخریب نموده و به حیاط مشاعی منتقل نموده است ودر حیاط مشاعی که حدودا چهل متر می باشد اقدام به احداث بنا حدودا ۷متری کرده است و نصف روی حیاط را با ایرانیت پوشانده است من در دادگاه کیفری طرح شکایت رفع تصرف عدوانی نموده‌ام دادگاه هفته بعد را وقت رسیدگی اعلام کرده تصرف و احداث بنا توسط گزارش کلانتری و کارشناس رسمی تایید شده اولا آیا دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی خواهد داد. اگر نه چرا؟ دوما اگر حکم به رفع تصرف عدوانی دهد باید دوباره دعوای قلع و قمع هم مطرح کنم ؟
        سپاس از پاسخگویی سخاوتمندانه شما
        صادقی

        پاسخ
        • سلام شما می بایست دعوای حقوقی خلع ید مشاعی و قلع و قمع مطرح نمایید
          با شکایت تصرف عدوانی میتوانید قلع و قمع و اعاده وضع به حالت سابق را نیز مطرح کنید
          همچنین میتوانید از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها تقاضای قلع وقمع کنید

          پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست