جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

حکم خیانت در امانت ماده 28 «قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب سال 1310 در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی مقرر می دارد: هر گاه نسبت به این قبیل املاک به ع...

بیشتر بخوانید

قرارداد عاملیت فروش

عامل ( قرارداد عاملیت فروش ) نماینده ی تجاری است که به استخدام اصیل در می آید و به امور مورد نظر تاجر از جمله فروش محصول اصیل می پردازد، اما معمولآً ف...

بیشتر بخوانید

مجازات قاچاق انسان

قاچاق انسان عبارت است از جا به جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهره کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است. بزه دیده قاچاق انسان اد...

بیشتر بخوانید

قرارداد بازاریابی

قرارداد بازاریابی قرارداد بازاریابی یا توافقنامه ی سرویس بازاریابی قراردادی است که طبق آن یک شرکت به جستجو و فراهم آوردن بازار فروش برای محصولات شرکت ...

بیشتر بخوانید

جرایم خیانت در امانت با توجه به قانون شرکت های تعاونی و قانون تجارت

جرایم خیانت در امانت با توجه به قانون شرکتهای تعاونی با توجه به اینکه وجوه و اموال شرکتها و اتحادیه های تعاونی نزد مدیرعاملان یا سایر اعضای هیأت مدیره...

بیشتر بخوانید

تشکیلات تعزیرات حکومتی

تشکیلات تعزیرات تشکیلات تعزیرات حکومتی با توجه به قانون تعزیرات حکومتی در قالب دو بخش قابل بررسی است: تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی تشکیلات تعزیرا...

بیشتر بخوانید

قرارداد لیزینگ

قرارداد لیزینگ قرارداد لیزینگ نوعی اجاره ی اعتباری است که بین چند شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد. عموماً موضوعات لیزینگ املاک ، ساختمان ها و وسایل ن...

بیشتر بخوانید

قرارداد ایزو

قرارداد ایزو قرارداد ایزو ، ISO سازمان بین المللی استاندارد مقرر در ژنو است که یکپارچه سازی استاندارد در سراسر جهان و ایجاد تسهیلات در تجارت بین الملل...

بیشتر بخوانید 1

قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس قرارداد لیسانس ،از دسته ی قراردادهای تجاری با موضوعیت انتقال فناوری است. این قرارداد از مهمترین و رایج ترین طرق انتقال فناوری محسوب می ...

بیشتر بخوانید

دعوای مربوط به احتکار

احتکار احتکار به معنای نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه تو...

بیشتر بخوانید