شکایت از تخلفات و اقدامات مامور اجرا

۱)شکایت از تخلفات و اقدامات مامور اجرا

مامور اجرا موظف است پس از صدور دستور اجرا ،عملیات اجرایی را انجام دهد.ممکن است مامورین اجرا در انجام این وظیفه قانونی تخلف یا جرمی انجام دهد.که اگر در مرحله اجرا باشد که محکوم له و محکوم علیه می توانند به او تذکر دهند. و اگر بعد از اجرا باشد باز هم برای محکوم له و محکوم علیه در صورتی که تخلفی را از مامور اجرا مشاهده کنند ،راه شکایت باز است .

جای خوشحالی است که قانون گذار این حق را به طرفین دعوا داده است که بتوانند از اقدامات و تخلفات مامور اجرا شکایت کنند.

این مورد را قانون گذار در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م پیش بینی کرده است.

“شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ” مامور اجرا” ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ” مامور اجرا ” در آنجا ماموریت دارد داده می شود، دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست ،اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود.قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر کند ،سند انتقال داده نمی شود.̎

اینکه قانون گذار این حق را پیش بینی کرده است گام نخست است. و گام های بعدی در این است که بتوان از حقی که قانون گذار در اختیار معترض قرارداده است به بهترین شکل ممکن استفاده کرد .و این امر مستلزم فهم درست از مفهوم شکایت و جهاتی است که حق شکایت را به ما می دهد.

در ادامه به شکایت و جهات شکایت می پردازیم .چرا که اگر معترض نداند چه زمانی از حق قانونی خود میتواند استفاده نماید ،چه بسا ممکن است به دست خود ،حق را از خود سلب نماید.  با ما همراه باشید.

نحوه شکایت از تخلفات و اقدامات مامور اجرا

شکایت درلغت به معنای تظلم و دادخواهی است. اما مسلما برایتان جالب خواهد بود اگر این نکته را بیان نماییم که شکایت در مقررات کیفری یا انتظامی با شکایت درآیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی متفاوت است.

و جالب تر اینجاست که مقررات کیفری یا انتظامی شخصی که متحمل ضرری شده است و به وسیله دادخواست از موضوع مدنظر خود در مراجع قضایی شکایت می کند. به دنبال مجازات طرف مقابل خود است. اما هرگاه واژه شکایت در آیین دادرسی مدنی و یا قانون اجرای احکام مدنی به کار می رود افراد به دنبال جبران خسارت خود و برگشتن به وضعیت قبل از شکایت هستند. بدین شکل که تصور کنید اگر شما به عنوان یکی از طرفین دعوی از “مامور اجرا ” شکایت کنید هدف شما بازبینی دوباره است تا حکم سابق بی اثر بشود.

شکایت از مامور اجرا بدین دلیل است که او با تصمیم نادرست خود به افرادی آسیب رسانده است.

اما لازم است بدانید که با چه جهاتی می توان مجاز به شکایت از مامور اجرا شد : قانون گذار در ۳ مرحله معترضین را مجاز به این امر کرده است .و این نشان از ریزبینی قانون گذار است. اما اگر در همین مراحل معترضین هوشیار نباشد ممکن است به راحتی از حق قانونی خود بگذرند. و حقشان ضایع شود پس با دقت بیشتری باید عمل کرد.

از جمله جهات شکایت:

۱)شکات راجع به تنظیم صورت مال

۲)شکایت راجع به ارزیابی

۳)شکایت راجع به مزایده

شکایت راجع به تنظیم صورت مال

صورت برداری از اموال توقیفی چه منقول و چه غیر منقول در قانون پیش بینی شده است. و این امر را برعهده دادورز “مامور اجرا” قرار داده است .و اگر احیانا دادورز در انجام این وظیفه خود کوتاهی کند و تخلفی کند راه برای شکایت بر علیه او باز است. اما این شکایت باید در مهلت قانونی و به مرجع صالح فرستاده شود. و صورت برداری اموال منقول و غیر منقول هم در دو ماده جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.پر واضح است که قانون گزار این حق را به محکوم له و محکوم علیه اعطا کرده است. اما طی کردن روند درست قانونی است که می تواند شکایت را به نتیجه مطلوب خود برساند .

شکایت راجع به ارزیابی

ارزیابی به معنای قیمت گذاری اموال منقول و غیر منقول است. که این حق را هم قانون گذار اعطا کرده است. که اگر راجع به ارزیابی اموال شکایتی لازم باشد ،با استناد قانونی بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت .جهت آگاهی شما عزیزان ،لازم است بدانید که ارزیاب وظیفه قیمت گذاری را بر عهده دارد. و همین ارزیاب که اموال توقیفی را مورد ارزیابی قرار می دهد به تراضی طرفین تعیین می شود .و اگر احیانا این تراضی صورت نگیرد دادورز “مامور اجرا ” وارد میدان می شود. و باید فردی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب کند. و اگر هم کارشناس رسمی موجود نبود از فرد معتمد و خبره استفاده نماید. و اگر هم باز تیرش به سنگ بخورد و فرد معتمد و خبره هم نباشد ،قیمت پیشنهادی محکوم له ملاک قرار می گیرد .در این موارد دادورز باید به فوریت اقدام به انتخاب ارزیاب نماید .و در صورت قصور از این امر مرتکب تخلف شده است و باید پاسخگو باشد. و راه شکایت برای معترضین باز می شود .اما نمی توانند هرزمان که بخواهند اقدام به شکایت نمایند. و یا در هر مرجعی اقدام به شکایت صورت گیرد.انتخاب مرجع صالح ،رعایت مهلت های صحیح چه برای اعتراض به ارزیاب و چه اقدامات دادورز همه و همه از مواردی است که بی توجهی به آن ها می تواند محق را از حق قانونی خود دور کند.

شکایت راجع به مزایده

در فروش و مزایده اموال چه اموال منقول باشد و چه غیر منقول باشد بیشتر اقدامات با دادورز است. اما برخی از اقدامات را هم قانون گذار برعهده مدیر اجرا گذاشته است. که بررسی اینکه کدام اقدامات بر عهده مدیر اجرا و کدام اقدامات بر عهده دادورز است در قانون بیان شده است .اما هم اکنون موضوع بحث ما اقداماتی است که دادورز در مزایده انجام می دهد و تخلف محسوب می شود.

از جمله این تخلفات :

شکایت از تخلف از مقررات مزایده است

جالب است بدانید،که می توان حتی به آگهی مزایده هم شکایت کرد. فلذا اگر تا کنون با این حق خود آشنا نبوده اید با دقت بیشتری این مطلب را مطالعه کنید.آگهی مزایده برای صحیح بودن نیاز به شرایطی دارد از جمله اینکه نوع و مشخصات اموال توقیف شده باید ذکر شود .فواصل زمانی از آگهی تا مزایده باید رعایت شود. که در صورت رعایت نشدن هرکدام می توان آگهی مزایده را ابطال کرد. البته این را هم بدانید که این موارد باید وارد تشخیص داده شوند.

شکایتی که فروش را از درجه اعتبار ساقط می کند

که این مورد هم باز به آگهی بر می گردد. که اگر در آگهی تاریخ و مکان مشخص نوشته شده باشد و به آن عمل نشود راه شکایت باز است. یا اینکه دادورز کسی را بدون جهت قانونی از خرید منع کند .یا بالاترین قیمت پیشنهادی را رد کند .یا نکته مهم دیگر اینکه جلسه بدون حضور نماینده دادسرا انجام شود. موارد ذکر شده از تخلفاتی است که دادورز ممکن است مرتکب شود. و راه شکایت برای معترضین که به حقشان آسیب وارد شده است باز است.

فلذا اگر شما هم یکی از این موارد را در دعوی خود مشاهده کردید و ناعادلانه بودن آن هارا حس کردید ،به شما این مژده را می دهیم که قانون برای تک تک این تخلفات دادورز راه شکایت را برای شما باز گذاشته است. اما از آن طرف هم برای استفاده از این شکایت مهلت تعیین کرده است .و البته اثبات این  تخلفات در دادگاه صالح هم مسئله دیگری است که باید رعایت شود.

پس قانون گذار اگر چه راه شکایت را باز گذاشته است اما به شیوه ای هم عمل کرده است و تشریفاتی را در نظر گرفته است که از دعاوی واهی جلوگیری کند. اما اگر شما محق دعوا باشید و تخلفات فوق را مشاهده کردید و یا اینکه دادورز در انجام وظایف خود در توقیف اموال تخلفی نموده ، به شما اطمینان می دهیم که این موارد قابل اثبات هستند .و در صورت تشخیص داده شدن به ابطال مزایده می انجامد. اما نکته حائز اهمیت این است که رعایت مهلت ها، چگونگی اثبات ، دادگاه صالح و … مواردی است که در صورت رعایت نشدن نمی تواند دعوی را به نتیجه مطلوبی برساند.

مهلت شکایت از اقدامات و تخلفات مامور اجرا

اگر چه قانون گذار راه شکایت از اقدامات و تخلفات دادورز را باز گذاشته است اما برای این شکایت مهلت تعیین کرده است .قانون گذار به صراحت این مهلت را یک هفته از تاریخ وقوع تخلف اعلام کرده است. اما به هر حال طبیعی است که باید بین موردی که طرفین در زمان تخلف دادورز حضور دارند و زمانی که حضور ندارند قائل به تفصیل شد. چرا که حضور طرفین در جلسه مزایده اختیاری است. و ممکن است طرفین به اختیار و با اطمینان به اینکه همه چیز قانونی برگزار می شود در جلسه حضور نداشته باشند. و بعدا متوجه تخلف دادورز گردند.

البته در صورت عدم حضور طرفین در جلسه مزایده گاهی می توان تاریخ مهلت را تغییر داد. که البته شرایط خود را دارد. و اینکه عدم حضور طرفین باید اثبات شود که این مورد به هیچ وجه کار آسانی نیست .و به سختی امکان پذیر است. و در کل دو فرض را شامل می شود که ساز و کارهای  آن ها با هم متفاوت است:

فرض نخست اینکه محکوم علیه در زمان دادرسی تا ختم عملیات مجهول المکان باقی بماند و حتی در پرونده اجرایی هم نشانی از خود بر جای نگذارد.

در این فرض قانون گذار آگهی کردن را در نظر گرفته است .و لازم به ذکر است که اگر محکوم علیه در جریان پرونده اجرایی هم مجهول المکان باشد و هیچ آدرسی را هم از خود ارائه نکرده باشد تنها درج آگهی کافی است. و هیچ یک از عملیات اجرایی مانند صورت برداری ،ارزیابی اموال و … به هیچ طریق دیگری به او ابلاغ نمی شود.

ودر این مورد قصور از طرف خود محکوم علیه است. که راه ابلاغ را بر روی خود می بندد.مگر اینکه به گونه ای دیگر بتوان راه را برای شکایت فرد مجهول المکان باز کرد.

پس اگر شما محکوم علیه چنین دعاوی هستید،خبر خوبی که می توان به شما داد این است که اگر چه به سختی اما باز هم امکان باز کردن راه شکایت از تخلفات دادورز برای شما را می توان باز کرد. اما در این مورد هم باز بین موردی که حکم اجرا شده باشد و یا اینکه حکم اجرا نشده باشد تفاوت است. چرا که اگر حکم اجرا نشده باشد،امکان برگشت به حالت پیش از اجرا وجود دارد .اما اگر حکم اجرا شده باشد راه شکایت به علت گذشتن مهلت یک هفته ای مذکور در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م بسته می شود. و این نکته ای است که باید با ریزبینی تمام لحاظ شود. و در چنین مواردی با کمک گرفتن از وکلای حاذق می توان روند چنین دعاوی را به بهترین شکل طی نمود.

فرض دوم این که ممکن است شما به عنوان فرد ثالث در یک دعوی حضور داشته باشید. و مسلما با خود می اندیشید که اگر شما به عنوان فرد ثالث از دادورز تخلفی را مشاهده کنید چه باید کنید. و آیا شما هم باید همان مهلت مذکور یک هفته ای که برای محکوم له و محکوم علیه وجود دارد را رعایت کنید ؟

می توان این گونه گفت که در وهله ی اول این نکته را بدانید که شما هم می توانید از تخلفات دادورز شکایت کنید. اما ممکن است در روند این دعوی دو جایگاه داشته باشید .که هر کدام از این جایگاه ها روند خود را دارا می باشد.

شما می توانید برنده مزایده باشید. و یا اینکه نه جزء سایر اشخاص شرکت کننده در مزایده باشید.

جالب است بدانید شما تا زمانی که در دعوی برنده اعلام نشوید هیچ حقی در دعوی ندارید. فلذا شکایت شما هم نمی تواند وجهه قانونی داشته باشد . حتی عملیات اجرایی پیش از مزایده هم به همین دلیل که حقی در دعوی ندارید به شما ابلاغ نمی شود. اما زمانی که برنده اعلام می شوید ورق برمیگردد. و شما دیگر عنوان ذی النفع به خود می گیرید. وحال که ذی النفع هستید حق شکایت نیز دارید. اما درست است که این حق را دارا هستید اما مسلما تا زمانی که شما ذی حق شناخته شوید مهلت قانونی شکایت شما سپری شده است. و در این باره قانون گذار حقی خارج از مهلت قانونی به شما اعطا نمی کند.

اما با وجود ” بسته بودن راه شکایت از تخلف دادورز به دلیل گذشتن مهلت ” اما راه دیگری را می توان روبه روی شما به عنوان فرد ثالث قرار داد.

از جمله شکایت به فرآیند بیع در مزایده چرا که فروش مال ” منقول یا غیرمنقول ” در مزایده همان بیع است .و در هر بیعی هم حق فسخ ” حق برهم زدن معامله ” برای طرفین وجود دارد. و این مورد هم مستثنی نیست. و حتی در این مورد هم ادعای بطلان هم می توان مطرح کرد. و در کل می توان گفت که احکام بیع حاکم است.

و شما یا هر شخصی که مدعی باشید که بیع بنا به دلایل فسخ یا بطلان بی اعتبار بوده است می توانید برابر قواعد عام در دادگاه صالح همراه با تقدیم دادخواست شکایت نمایید. و در اینجا درست است که راه شکایت از تخلف دادورز بسته است اما مانع از شکایت برای فسخ یا بطلان نیست .

دسته دوم از اشخاص ثالث که می توانند به تخلفات دادورز شکایت کنند افرادی هستند که در خلال مزایده بر اثر تخلف دادورز به حقوق انها تجاوز شده است .مثل حقوق فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است و قبول نشده است و …

در چنین مواردی هم این افراد می توانند با همان مهلت یک هفته ای از تاریخ تخلف شکایت خود را مطرح کنند.

که البته در صورتی می توانند شکایت خود را به نتیجه برسانند و باعث ابطال اقدام مامور اجرا و صدور دستور مناسب شوند که دادگاه شکایت آن ها را وارد و موثر تشخیص دهد.

*ممکن است به کرات تخلفاتی از دادورزان مشاهده شود. که به دلیل بی اطلاعی از این تخلفات ،حقوقی از افرادی که توضیحات آن ها را به تفصیل بیان کردیم ضایع میگردد.اما می توان با استفاده از قانون و مستندات قانونی در بسیاری از موارد با شکایت از دادورز اجرای حکم را ابطال کرد. و این امر میسر نمی باشد مگر استفاده صحیح از قانون و وکلایی که در این حیطه تخصص لازم و کافی را برای اثبات این مقوله دارند .

پس بهتر است اگر خود را محق می دانید از راه صحیح وارد دعوی شوید .تا مبادا بر اثر سهل انگاری ،گذشتن مهلت قانونی و نداشتن دلیل و مستندات کافی راه شکایت را برخود ببندید .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 4.5)

5 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام
  بنده در یک پرونده حقوقی که به ناحق محکوم به رفع تصرف شده بودم در روز اجرای حکم مامور اجرا با تبانی اموالی را که بنده در ملک مورد نظر داشته ام را بدون تهیه لیست به امین اموال که همان شاکی پرونده بود سپرد و امین نیز از این موضوع سو استفاده نمود و اموال بنده را که ارزش مالی زیادی هم داشت را به غارت برد و بنده هر شکایتی علیه امین اموال و یا مامور اجرا نمودم قرار منع تغیب صادر شد اگر امکان احقاق حق وجود دارد لطفا اطلاع دهید تا هماهنگی های لازم انجام شود

  پاسخ
 • عالی

  پاسخ
 • سلام وعرض ادب.آیا 10% تضمین حسن انجام کار از کارکردهای تعدیل و مابه تفاوت مصالح هم کسر می گردد؟

  پاسخ
  • از هر پرداخت چه صورت وضعیت موقت باشد یا تعدیل یا مابه التفاوت نرخ مصالح و یا هر پرداخت مشابهی که باشد تضمین حسن انجام کار کسر می گردد

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست