قراردادهای مدیریت در چارچوب انتقال فناوری

قراردادهای مدیریت در چارچوب انتقال فناوری در زمره قراردادهای خدماتی می باشند و به نوبه خود در انتقال فناوری سهیم هستند و می توانند در جهت دهی صحیح به بخش سازمانی فناوری نقش مهمی را ایفا کنند.شیوه های عملی و اصولی نظیر کنترل پروژه ها و نظارت موثر و ایجاد مقررات بنیادی در این عرصه ها امری کم سابقه درکشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران می باشد که با دریافت خدمات مختلف از جمله وجود قراردادهای مدیریت در چارچوب انتقال فناوری ، توان لازم را برای مقابله با زیان های دامنه دار اقتصادی و حفظ منابع ملی به تدریج پیدا خواهند کرد.در ادامه قراردادهای مدیریت در چارچوب انتقال فناوری که در دسته انتقال فناوری از طریق قرارداد های خدماتی می باشد به تفصیل بررسی خواهد شد.

قرارداد مدیریت در انتقال فناوری

تعریف مدیریت : مطابق با سند نظام فنی و اجرایی کشور ، مدیریت مجموعه فعالیت های هماهنگ شده برای برنامه ریزی ، سازمان دهی ، راهبری ، هدایت و کنترل می باشد. معمولا بکارگیری فناوری های جدید و مدیریت آن برای کشوری که به تازگی با فناوری مواجه شده دشوار است و عدم کنترل و مدیریت فناوری جدید موجب بروز پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی خواهد شد. در قرارداد مدیریت در چهارچوب انتقال فناوری ، تسهیلات مدیریتی و نیروی انسانی متخصص و مدبر برای بهره برداری و مدیریت فناوری ارائه می شود تا ساختار های مدیریتی را به وجود آورند و یا باعث بهبود ظرفیت های موجود شوند.

انواع مدیریت در انتقال فناوری

کارکردهای مدیریت شامل برنامه ریزی ، سامان دهی ، استخدام ، رهبری ، کنترل و نمایندگی می باشد که در دو قالب ذیل نمایان می شوند :

  • مدیریت طرح و پروژه : مدیریت پروژه کاربرد دانش ، دانایی مهارت ها و فنون در انجام فعالیت های طرح و پروژه به منظور تحقق اهداف و نیازها و انتظارات عوامل ذی نفع از طرح یا پروژه یا بهبود سطح رضایت آنها می باشد که در موفقیت فرآیند انتقال فناوری اهمیت خاصی دارند.

*ارکان مدیریت پروژه : مدیریت پروژه شامل ارکان مدیریت انسجام و یکپارچگی ، محدوده ، زمان ، هزینه ، کیفیت ، نیروی انسانی ، ارتباطات ، ریسک و تدارکات پروژه می باشند.

  • مدیریت کیفیت : مدیریت کیفیت فعالیت های هماهنگ شده برای هدایت و کنترل سازمان عوامل ذی نفع از نظر کیفیت و معطوف به نتیجه می باشد. مطابق سند نظام فنی و اجرایی کشور هدایت و کنترل کیفی عموما شامل برقراری خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت ، طرح ریزی کیفیت ، کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت می باشد.

خدمات قراردادهای مدیریت در انتقال فناوری

قراردادهای مدیریت حاوی ارائه خدمات متنوع به شرح ذیل می باشد و درواقع متقاضیان خدمات مدیریتی دنبال خدمات دهندگانی هستند که در همه ی زمینه های ذیل صاحب تجربه و تخصص باشند :

ارائه خدمات در زمینه امور مالی از جمله طرح های مالی و تحلیل های مالی برنامه ریزی ، بودجه ریزی ، کنترل دارایی ها ، حسابداری و امور مربوط به مستخدمان از جمله شرح وظایف حقوق و مزایای شغلی و طرق ارزیابی امور ، ارتقای مستخدمان ، آموزش ، جایگزین های تدریجی نیروهای متخصص خارجی با پرسنل محلی و داخلی ، مدیریت اقلام و منابع اولیه ، خرید اقلام ، نگهداری ، کنترل کیفی ، تست آزمایشگاهی ، تخمین فروش و ارزیابی بازار .

تعهدات و تکالیف مدیر در قراردادهای مدیریت در انتقال فناوری

الف- مدیریت با حسن نیت و به طور متعارف

ب- بکارگیری مهارت مدیریتی مطابق با استاندارد های داخلی و بین المللی

ج- مسئولیت مشترک و یا تضامنی مدیریت طرح متشکل از چند شرکت :

مطابق با ماده ۳-۱۳ موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قرارداد های خدمات مدیریت طرح چنانچه مدیریت طرح از مشارکت دو یا چند شرکت تشکیل شده باشد ، شرکت های تشکیل دهنده مشارکت در برابر کارفرما و کل کار مشترکاً و متضامناً مسئولیت دارند.

د- اخذ تأییدیه طرف دریافت کننده خدمات یا کارفرما پیش از اجرای مدیریت توسط مدیر

ه- ارائه گزارش مبسوط از فعالیت های مدیریتی در زمان مشخص شده به طرف دریافت کننده خدمات (کارفرما) توسط مدیر

و- اخذ اطلاعات و مدارک فنی خدمات موضوع قرارداد از کارفرما و منظور نمودن آنها در انجام خدمات مدیریتی توسط مدیریت طرح.

تکالیف گیرنده ی خدمات مدیریتی (کارفرما) در قراردادهای مدیریت در چارچوب انتقال فناوری

مطابق با مواد قانونی مرتبط در موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت ، تعهدات گیرنده خدمات در قراردادهای مدیریتی به شرح ذیل می باشد :

الف- دراختیار قراردادن رایگان اطلاعات مربوط به طرح و ساختگاه آن که مورد نیاز طرح می باشد توسط کارفرما در مدت زمان مناسب که باعث تأخیر در شروع خدمات نشود و ارائه آن ها به مدیریت طرح

ب- اعلام تصمیمات کارفرما در مدت زمان قابل قبول به مدیریت طرح در مورد تمامی موضوعاتی که بر حسب نیاز از سوی مدیریت طرح به کارفرما مراجعه می شود.

ج- فراهم آوردن تسهیلات لازم توسط کارفرما برای مدیریت و همکاری با ارائه دهنده خدمات مدیریتی

د- تصویب مدارک و گزارش های مدیر درموعد مقرر توسط کارفرما (گیرنده خدمات مدیریتی)

ه- پرداخت حق الزحمه مدیران به صورت ماهیانه یا معادل ارزش مجموع ساعات ارائه خدمات مدیریتی

معیار موفقیت خدمات مدیریتی در قراردادهای مدیریت در چهارچوب انتقال فناوری

خاطر نشان می سازیم که هرچه زودتر نیاز گیرنده به خدمات مدیریتی برطرف شود به نحوی که دریافت کننده خدمات مدیریتی در قراردادهای انتقال فناوری ، خود بتواند در اثر تحصیل این خدمات رشته ی امور مدیریتی را برعهده گیرد و بر دانش فنی مدیریتی احاطه پیدا کند ، می توان گفت که فرآیند خدمات مدیریتی با موفقیت رو به رو شده است.

کاربرد قراردادهای مدیریتی در کشورهای درحال توسعه

درکشورهای درحال توسعه ، اکثر قراردادهای مدیریتی در عرصه صنایع زیربنایی و سنگین و در زمینه گردشگری و هتلداری کاربرد دارند و گیرنده خدمات در پی دانش فنی مدیریت و کسب مهارت هایی است که تسلط بر آنها در این عرصه ها ضرورت دارد.

درپایان لازم به ذکر است که قراردادهای دریافت خدمات مدیریتی معمولاً با قرارداد های آموزش در چهارچوب انتقال فناوری ، همراه هستند تا همزمان با بهره برداری از فناوری به وسیله مستخدمان ، قابلیت های مدیریتی نیز ایجاد شده باشند.

دفتر خدمات حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن سوابق درخشان در زمینه تنظیم قرارداد های داخلی و بین المللی آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره و قبول وکالت و تنظیم قراردادهای تخصصی مربوط به انتقال فناوری برای شما مراجعان عزیز می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + بیست =