عدم جواز اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی

اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی جایز نمی باشد. چرا که تسلیم عرصه ملک به مستاجر امکان پذیر نمی باشد و از طرفی دیگر امکان انتفاع مستاجر از عین مستاجره وجود ندارد.

در مورد املاک موقوفه و تقاضای ثبت آنها چه حالاتی متصور است؟

اول- متقاضی اعلام میدارد که اعیان خود را در عرصه متعلق به وقف، احداث نموده است که در این مورد پس از اظهارنظر کارشناس ثبتی، نامه ای به اداره اوقاف نوشته میشود تا مراتب را اعلام نماید.باتوجه به سوابق ثبتی چنانچه ملک موقوفه دارای متولی باشد و متولی مربوطه موافقت خود را اعلام نماید،سند اجاره تنظیم میگردد و اداره اوقاف مراتب را به همراه کپی سند اجاره به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال میدارد.
دوم- متقاضی مدعی مالکیت است و موقوفه بودن عرصه را اعلام نمی نماید.دراینصورت مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه آگهی میشود و از تاریخ انتشار به مدت ۶۰ روز قابل اعتراض است، تا درصورتیکه اداره اوقاف در پلاک مورد آگهی، ملک موقوفه ای داشته باشد،مبادرت به اعتراض نماید.
یعنی دادخواست خود را مبنی بر اعتراض به ثبت متقاضی به مراجع قضایی تسلیم نماید و از تاریخ دادخواست به مدت یک ماه گواهی لازم را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

مطابق ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی،اگر هیات حل اختلاف تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مینماید تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. چنانچه ملک متولی نداشته باشد تنها جلب رضایت اداره اوقاف اتخاذ تصمیم خواهد شد.

نحوه اخذ سند مالکیت طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت

جهت اخذ سند مالکیت طبق مواد ۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت هم اداره اوقاف وهم مستاجرین میتوانند اقدام نمایند.
اداره اوقاف میتواند در موارد خاص مبادرت به اخذ سند مالکیت عرصه موقوفه نماید و در نتیجه به موجب این سند مالکیت، قرارداد اجاره ای با مستاجر منعقد کرده و حق و حقوق ملک موقوفه را اخذ نماید.
مستاجرین املاک موقوفه نیز میتوانند ازطریق مواد مذکور اقدام نمایند و برای اعیان احداثی موقوفه سند مالکیت اعیانی اخذ نمایند که در نتیجه پس از اخذ این سند، ملزم به پرداخت حق و حقوق ملک موقوفه خواهند شد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که….

حتی اگر مستاجر ملک موقوفه، سند رسمی برای اعیانی های موجود در عرصه موقوفه نداشته باشد ،اداره اوقاف به موجب همان قرارداد اجاره ای که با مستاجر ملک موقوفه منعقد نموده است،هر ساله اجاره بهای مقرر را دریافت مینماید.

مزیت اخذ سند مالکیت اعیانی های احداثی

مزیت اخذ سند مالکیت اعیانی های احداثی از ناحیه مستاجرین این است که:

  • اداره اوقاف پس از آن از نقل و انتقال مطلع می شود و می تواند قرارداد اجاره خود را با مستاجر اولی فسخ و با انتقال گیرنده  قرارداد جدید منعقد کند.
  • اداره اوقاف به علت انتقال ملک موقوفه، مبلغی را تحت حق انتقال دریافت می نماید که حسب مورد ناقل با منتقل الیه توافق می کنند که کدام یک این مبلغ را به اداره اوقاف پرداخت نمایند ولی اگر توافقی در بین نباشد چون دسترسی به ناقل در اکثر موارد مشکل و یا حتی غیر ممکن است، اداره اوقاف این حق را از خریدار وصول خواهد کرد.

نکته مهم:

نکته حائز اهمیت در این مورد این است که به طور کلی پس از صدور سند مالکیت، هرگاه مالک اعیان که همان مستاجر عرصه موقوفه است، بخواهد اعیان را به دیگری انتقال دهد باید ابتدا عرصه را منتقل نماید؛ یعنی ابتدا اداره اوقاف باید با خریدار جدید عقد اجاره عرصه موقوفه را منعقد نماید و هیچ دفترخانه ای نباید قبل از انتقال عرصه موقوفه، اقدام به انتقال اعیانی مستحدثه درآن نماید .

در صورت اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی چه اقداماتی انجام می شود؟

اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی صحیح نمی باشد ؛ چرا که موجب تصرف در اعیانی می شود.در این صورت مالک اعیانی می تواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره عرصه را از مراجع قضایی بخواهد و همزمان با طرح این دعوا الزام موقوفه را مبنی بر تنظیم سند اجاره عرصه ملک وقفی را بخواهد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 1 =