مطالبه اجرت المثل املاک وقفی

مطالبه اجرت المثل املاک وقفی زمانی مطرح میشود که ملک وقفی مورد اجاره قرار گرفته باشد و مدت اجاره ملک مزبور منقضی گردد و متولی اوقاف نیز اجاره را تمدید ننماید،در این صورت مستأجر میبایست ملک را تخلیه وتحویل متولی اوقاف نماید.درغیراینصورت متولی اوقاف میتواند،علیه مستاجر طرح دعوا نماید و مطالبه اجرت المثل ملک وقفی،را درخواست نماید.

چرا از مستاجر پس از انقضای مدت اجاره ملک وقفی ،درخواست اجرت المثل میگردد؟

از مستاجر پس از انقضای مدت اجاره ملک وقفی ،درخواست اجرت المثل میشود ،چراکه به محض سپری شدن مدت اجاره،وضع حقوقی مستأجر تغییر پیدا میکند.یعنی امانت مالکی او درعین مستأجره، مبدل به امانت قانونی میشود.و پیامد این تبدیل آن است که مستأجر باید فوراً وحتی بدون مطالبه مالک،عین مستأجره را رد کند.درغیراینصورت درحکم غاصب است و متولی اوقاف میتواند اجرت المثل ایام تصرف را از طریق مراجع قضایی درخواست نماید.

نحوه طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ملک وقفی

دعوای مطالبه اجرت المثل املاک وقفی، در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح میباشد.این دعوا، ازجمله دعاوی غیرمنقول بشمار می آید.پس از ارائه دادخواست تحت عنوان ،مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک وقفی و ارجاع به شعبه مربوطه،درصورتیکه قاضی رسیدگی کننده اظهارات خواهان ومدارک ودلائل استنادی ایشان را پذیرفت. جهت معین نمودن اجرت المثل،قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می نماید.پس از تعیین کارشناس وبازدید ایشان از ملک وقفی،میزان اجرت المثل را مشخص مینماید،که البته نظریه کارشناسی قابل اعتراض میباشد.

درصورتیکه به نظریه کارشناسی اعتراض نگردید،دادگاه نسبت به صدور حکم مبنی برپرداخت اجرت المثل ایام تصرف به خواهان اقدام مینماید.که رأی صادره پس از قطعی شدن قابل اجرا میباشد.

پرداخت اجور معوقه ملک وقفی

طبق قانون متولی که نماینده وقف میباشد، با رعایت مصلحت وقف میتواند آن را اجاره دهد.در واقع اجاره موقوفه یکی از مهمترین و شایع ترین طرق ایجاد درآمد برای موقوفه میباشد.و این به جهت افزایش درآمد وصرف آن در اجرای نیات واقف است.معمول است که در اجاره نامه تنظیمی مبلغ اجاره بها قید می شود.و مستاجر میبایست در موعد مقرر مبلغ مال الاجاره را به اوقاف پرداخت نماید. متولی که در قرارداد اجاره ،موجر میباشد،میبایست علاوه برتعیین مال الاجاره،امکان تعدیل اجاره بها را نیز در قرارداد بیاورد. و این به جهت رعایت مصلحت وقف میباشد،که متولی موظف به رعایت مصلحت وقف میباشد.

نحوه تعیین اجاره بها در املاک اوقافی

ماده ۱ لایحه قانونی و اجاره املاک و اموال موقوفه، عقود اجاره موقوفه سابق از وضع لایحه را به کلی باطل دانسته.و عقد اجاره را به نرخ عادله پیش بینی نموده است.وماده۲آئین نامه لایحه قانونی مذکور مقرر داشته اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره ومتصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین میشود:
۱-املاک ومستغلات مشمول قانون موجر ومستاجر سال۵۶ براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص بانک مرکزی ایران
۲-درجایی که قانون موجر ومستاجر اجرا نشده یا درصد شاخص ازطرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده است.اجاره عادله ۸ درصد ارزش معاملاتی عرصه و ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیانی میباشد.
۳-درمورد آپارتمانها،اجاره بهای قسمتهای اشتراکی،باتوجه به مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره، محاسبه ومنظور خواهد شد.
۴-املاک مزروعی و باغات که فاقد ارزش معاملاتی است اجاره بها با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد.

نحوه طرح دعوای مطالبه اجور معوقه ملک وقفی

درصورتیکه مستاجر نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام ننماید،متولی باید نسبت به طرح دعوای مطالبه اجور معوقه اقدام نماید.طرح دعوای نه تنها به عنوان یک حق برای متولی است بلکه جنبه تکلیفی دارد.وقانونگذار را مکلف ساخته است تا درصورت لزوم با طرح دعوی در مراجع قضایی به دفاع از موقوفه بپردازد.
چنانچه متولی در این خصوص اقدام ننماید،ادارات اوقاف امور خیریه مکلف هستند،نسبت به اقامه دعوا وپیگیری آن راسا اقدام نمایند.

دعوای مطالبه اجور معوقه میتواند همزمان با دعوای تخلیه مطرح گردد.درصورتیکه مطالبه اجور معوقه به طور مستقل طرح میگردد با توجه به میزان خواسته ،مرجع رسیدگی مشخص میگردد.دعوای مطالبه اجور معوقه دعوایی مالی محسوب میشود.چنانچه وقف خاص باشد میبایست هزینه دادرسی پرداخت شود.اما موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی معاف میاشند.پس از ارائه دادخواست وبررسی اسناد ومدارک مبنی برمحکومیت مستاجر به پرداخت اجور معوقه صادر میگردد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =