روش های اجاره موقوفات

روش های اجاره موقوفات طبق آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه،مصوب10/12/،1365مشخص شده است و عبارتند از: انجام مزایده، دریافت پذیره، دریافت اهدایی و همچنین طبق ماده 11 قانون فوق الذکر،شرایط ویژه ای برای عقد اجاره اموال موقوفه تعیین شده است.

مزایده

طبق ماده11آئین نامه فوق،اجاره موقوفه باید از طریق مزایده انجام پذیرد.مزایده،صورت خاصی از فروش یا انتقال مال یا منافع آن است.که در آن خریداران باهم رقابت کرده وهریک ،قیمت بیشتری ازآنچه که ابتدا عرضه شده،عرضه مینمایند.در اینجا مال الاجاره، آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشده است.
مزایده بر دو قسم است:مزایده کتبی و شفاهی یا حضوری.در مزایده کتبی پاسخ خریداران را از طریق نشر آگهی کتبا دریافت و برابر شروط مزایده خریدار را معین میکنند.وهرگاه خریداران با فروشنده مزایده مواجه شوند و شفاها پیشنهاد خود را بدهند، مزایده را حضوری و شفاهی می نامند.دراینجا مقصود آئین نامه از مزایده، همان مزایده کتبی است.زیرا در تبصره 2 آن ماده عنوان شده است :

” آگهی مزایده باید متضمن شرایط مذکور در ماده قبل و هرگونه اطلاعات باشد.و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی نیز منتشر شود.فاصله آگهی تا تاریخ قرائت پیشنهادها کمتر از 15 روز و بیشتر از 30 روز نخواهدبود.”

کمیسیون مزایده ازمسئول اداره حج و اوقاف و امور خیریه، نماینده اداره امور اقتصادی ودارائی محلی و متولی موقوفه تشکیل میشود.درصورتیکه موقوفه بدون متولی باشد نماینده دادستان عمومی شهرستان در جلسه شرکت خواهد نمود.

درصورت نرسیدن پیشنهاد و یا وجود پیشنهادات مخالف مصالح وقف، مزایده تجدید میشود.درتبصره 2 ماده 14 آئین نامه انجام مزایده را تحت شرایطی به صورت حضوری دانسته است.

طبق این تبصره آن قسمت از باغات که فروش سردرختی آنها از طریق دید به حال موقوفه مفید باشد.میتوان فروش را منحصر به یک فصل و مزایده را به طور حضوری انجام داد.و پس از تعیین برنده مزایده قرارداد اجاره تنظیم نمود.

در چه مواردی انجام مزایده صورت نمیگیرد؟

1-اجاره اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی. دراین مورد با رعایت صلاح وغبطه وقف و براساس نظر کارشناس رسمی برمبنای نرخ عادله روز بدون انجام مزایده و با رعایت مصالح وقف و یا تصویب سرپرست سازمان طبق نظریه کارشناس به نرخ عادله روز انجام مزایده الزامی نخواهد بود.
2-رقباتی که درآمد سالیانه آنها تا دویست هزار ریال میباشد.مشروط براینکه میزان اجاره ازطرف کارشناس رسمی یا خبره محلی با توجه به نرخ عادله روز تعیین شده باشد.
3-رقبات موقوفات مشمول قانون ابطال،اسناد فروش ورقبات آب و اراضی موقوفه برابر آئین نامه اجرای آن به اجاره واگذار میشود.دراین مورد از متصرف برای تنظیم سند اجاره دعوت و عقد اجاره منعقد میگردد.
4-طبق بند4ماده23آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، ممکن است با اجازه سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه باشد در مورد اجاره موقوفه مشمول مزایده، مزایده ترک شود.

پذیره و انواع آن

پذیره وجهی است که به هنگام ایجاد اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر به عنوان پذیره ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی حسب مورد به نفع موقوفه دریافت خواهد شد.

پذیره ابتدایی

درمواردی که زمین بلامعارض وقفی ، ابتدائا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری وخدماتی وصنعتی دارای موافقت اصولی، به اجاره واگذار میشود،مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که درهرحال نباید از30%قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره اهدایی علاوه بر مال الاجاره از متقاضی دریافت خواهد شد.

پذیره ابتدائی در رقبات بلامعارض موقوفه،که جهت استفاده بعنوان محل کسب اجاره واگذار میشود،وموجب ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر است.صد در صد سرقفلی برابر نظر کارشناس به نفع موقوفه تعیین و واصل خواهد شد.
پذیره ابتدائی درصورتیکه مستاجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده،برخلاف شرط سند،اقدام به محل کسب نموده باشد.در موقع انتقال ملک یا اجاره محل کسب، 50 درصد سرقفلی برابر نظر کارشناسی خواهد بود.

پذیره انتقالی

به وجوهی که هنگام انتقال رقبات، بعنوان پذیره انتقالی به نفع موقوفه دریافت میشود،پذیره انتقالی گفته میشود.
ممکن است مستاجر عرصه ای، حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است.
دراین حالت اگر مستاجر بخواهد آنرا بغیر انتقال دهد،15درصد مابه التفاوت ارزش عرصه نسبت به ارزش زمان اجاره فعلی را بعنوان پذیره انتقالی پرداخت مینماید.

اگر مستاجر، واحد تجاری که عرصه و اعیان آن وقف است را بخواهد انتقال دهد.باید موافقت متولی و اداره حج و اوقاف را کسب نماید.همچنین10درصد کل سرقفلی را به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه پرداخت مینماید. و چنانچه مستاجر قبلا به موقوفه سرقفلی پرداخت کرده باشد.دراینصورت10درصد مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی پرداختی قبلی وسرقفلی فعلی،محاسبه ودریافت میشود.

درچه مواردی مستاجر ازپرداخت پذیره معاف میباشد؟

  • در انتقالات ناشی از ارث،طبقه اول مورثین از پرداخت پذیره معاف میباشند.
  • چنانچه مورد استفاده از زمین ، منطبق با نیت واقف باشد.کلیه وزارتخانه ها وسازمانها وموسسات دولتی وابسته به دولت و موسسات عمومی غیردولتی ونهادهای انقلابی از پرداخت پذیره معاف هستند.
  • برای زارع صاحب نسق ومتصرف هنگام تنظیم سند اجاره، پذیره دریافت نخواهد شد.

اهدایی

اهدایی وجهی است که به هنگام استیجار قانونی به موقوفه تقدیم میگردد.وهدایای مستقل عبارت از کمکهای بلاعوضی است که از طرف اشخاص به ادارات حج و اوقاف تقدیم میشود.

اهدایی برخلاف پذیره با الزام قانونی روبرو نیست،و به عبارتی دیگر، کمکهای طرف قرارداد است،به موقوفه تا نیات واقف هر چه بهتر اعمال شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست