تغییر شغل سرقفلی و حق کسب وپیشه وتجارت

تغییر شغل سرقفلی بدین معناست که فردی که ملکی تجاری را به جهت پیشه ای خاص اجاره نموده است، تحت شرایطی بتواند شغل خویش را تغییر دهد.

آیا میدانید تغییر شغل سرقفلی تحت چه شرایطی مجاز است؟

پیش از پاسخگویی به سوال فوق ،لازم به ذکر است که قانونگدار در بند 7 ماده 14 قانون موجر ومستاجر مصوب1356، درباره تغییر شغل سرقفلی توضیح داده است. در این ماده مقررشده است که چنانچه فردی ملکی را،جهت پیشه ای خاص اجاره نماید،نمیتواند شغل خویش را تغییردهد.مگر اینکه شغل جدید مشابه شغل سابق باشد.

این ماده چنین درنظرگرفته است که چنانچه مستاجربه چنین عملی مبادرت نماید،موجر حق اقامه دعوای تخلیه ملک را دارا باشد. البته مستاجر در دو مورد مجاز به تغییر شغل میباشد.این موارد عبارتند از:

  • درصورتی که شغل جدید مشابه شغل سابق باشد.
  • چنانچه مستاجر رضایت مالک را جهت تغییر شغل کسب نماید،میتواند شغل سابق خویش را در ملک تجاری تغییر دهد.
تغییر شغل سرقفلی

تغییر شغل سرقفلی

مورد نخست مستند به  قسمت پایانی بند 7 ماده 14 قانون موجر ومستاجر سال57 است.در این قسمت ماده ،مستاجر را درصورتیکه شغل جدید،مشابه شغل سابق باشد،مجاز به تغییر شغل مینماید .

منظور از مشابه شغل سابق باشد به این معناست که شغل جدید وشغل سابق در یک صنف قرار بگیرند.در این صورت تغییر شغل مجاز میباشد.برای مثال چنانچه ملک تجاری مورداجاره جهت کتابفروشی اجاره داده شده باشد،مستاجرمجاز است که آنرا به مغازه لوازم التحریری تغییردهد.

آیا مستاجر میتواند، ملکی را که جهت طلافروشی اجاره کرده است،به کفاشی تغییر دهد. آیاقانونگذار این اجازه را به مستاجر میدهد؟

 در این صورت قانونگذار مستاجر را با استناد به همین بند7 ماده14منع کرده است.اما بازهم راه دیگری وجود دارد که مستاجر بتواند جهت تغییر شغل خویش اقدام نماید.

بیشتر بخوانید :  حقوق و تکالیف مستاجر در عین مستاجره

مورد دیگری که مستاجرمجاز به تغییر شغل شده است در مواردی است که موجر به تغییر شغل مستاجر رضایت دهد.

چنانچه این رضایت ازموجر اخذ شود،مستاجرمیتواند شغل خویش راتغییر دهد،بدون اینکه نیاز باشد شغل جدید وی مشابه شغل سابق باشد.

آیا الزام موجر به موافقت با تغییر شغل مستاجر امکان پذیر است؟

به این سوال میتوان با استناد به بند7 ماده 14قانون مزبور ونظرات مشورتی که از اداره حقوقی صادرشده است،پاسخ داد.با توجه به این موارد الزام موجر به موافقت با تغییرشغل مستاجر،اصلا وجاحت قانونی ندارد.و مستاجر نمیتواند موجر را به این امر ملزم نماید.مگر اینکه خود او،رضایت خویش را با طیب خاطر اعلام نماید.

در یک نمونه رای از شعبه 58دادگاه حقوقی2 تهران در رای شماره404 در مورد تغییر شغل سرقفلی چنین آورده است:

“….در قراردادنه به صراحت و نه به طور ضمنی،نحوه استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص ومعین نشده است. به این اعتبار مستاجر حق داردمورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند،مورد استفاده قرار دهد.”

این حکم حاکی از این است که مفاد قرارداد اجاره اهمیت دارد.گاهی در قرارداداجاره ای که منعقد شده است،عبارت ((به طور عام وبرای مطلق تجارت)) قید شده است.در این صورت هر نوع استفاده تجاری مصداق این عبارت میباشد.فلذا در این مواقع تغییرشغل مانعی ندارد وطرح دعوی به دلیل تغییر شغل محمل قانونی خود را از دست میدهد.

اما گاهی نیز در قرارداد اجاره عبارت ((به طور عام ومطلق جهت استفاده تجاری)) استفاده نشده است.و صراحتا عنوان شده است که ملک مورد اجاره به چه منظوری به اجاره داده شده است.

دراین مواقع چنانچه مستاجرشغل مندرج در قرارداد را بدون رضایت موجر به شغل دیگری تغییر دهد.از مفاد قراردادتخطی کرده است.و نقض مفاد قرارداد محسوب میشود. در چنین مواقعی ،قانونگذار این حق  را به موجراعطا کرده است که دعوای تخلیه ملک تجاری را طرح نماید.

بیشتر بخوانید :  حقوق و تکالیف موجر در مورد اجاره

آیا اقامه دعوا در دعوای تغییر شغل سرقفلی نتیجه بخش است؟

بله .در دعوای تغییر شغل سرقفلی به فراخور موضوع بحث مالک و یا مستاجر هر کدام میتوانند به جهت احقاق حق خویش اقامه دعوا نمایند. اما عدم آگاهی از قوانین می تواند احقاق حق این افراد را با مانع روبرو گرداند.از این رو بهتر است از اهل فن علم حقوق مدد گرفته شود. وکیل دعاوی سرقفلی به جهت آگاهی از قوانین موجر و مستاجر و همچنین با در نظر گرفتن مفاد قرارداد میتواند در این باره کمک شایان ذکری داشته باشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست