دعاوی تخلیه

مسایل حقوقی تخلیه املاک مسکونی

دستور تخلیه

اگر مستاجر در موعد مقرر از تخلیه ملک امتناع نموده و در این زمینه بین…
تخلیه ی ید

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید از انواع دیگر دعوای خلع ید است .در این دعوا خوانده می…
تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق سرقفلی

تخلیه ملک تجاری

تخلیه ملک تجاری طبق قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ممنوع اعلام شده است…
توقف اجرای تخلیه ملک

توقف اجرای تخلیه

چنانچه مستاجر نسبت به اصالت قرارداد اجاره مستند دستور تخلیه اعتراض داشته باشد،میتواند تقاضای توقف…
ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه ،قوانین حاکم بر قراردادهای اجاره با توجه به زمان آن متفاوت است.قوانین…
تخلیه ملک مشاعی و قوانین آن

تخلیه ملک مشاع

دربرخی موارد ممکن است مورد اجاره بین موجر ودیگران مشاع باشد.دراینصورت واگذاری منافع مستلزم تصرف…

اهم دعاوی اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه