دعاوی تخلیه

دعاوی تخلیه

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3093″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] دعاوی تخلیه [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″ color=”text”][us_separator size=”custom”...

دعاوی تغییر شغل سرقفلی

تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل

علی رغم امتیازات متعدد پیشبینی شده برای مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، محدودیت هایی نیز برای رعایت حقوق موجر تعیین شده است. از جمله این محدودیت ها میتوان به امکان صدور حکم تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل توسط مستاجر اشاره نمود.

ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه ،قوانین حاکم بر قراردادهای اجاره با توجه به زمان آن متفاوت است.قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر عبارتست از :

تخلیه ملک مشاعی و قوانین آن

تخلیه ملک مشاع

دربرخی موارد ممکن است مورد اجاره بین موجر ودیگران مشاع باشد.دراینصورت واگذاری منافع مستلزم تصرف درحصه دیگران نیست و بی اذن شریکان نیز امکان دارد.ولی تسلیم عین به مستاجر باید بارضای آنان انجام پذیرد.به همین دلیل ماده۴۷۵ قانون مدنی مقرر میدارد:

توقف اجرای تخلیه ملک

توقف اجرای تخلیه

چنانچه مستاجر نسبت به اصالت قرارداد اجاره مستند دستور تخلیه اعتراض داشته باشد،میتواند تقاضای توقف اجرای تخلیه را درخواست نماید.توقف اجرای تخلیه زمانی صورت میگیرد که دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را مدلل بداند .در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی، موجر قرارتوقیف عملیات اجرایی دستورتخلیه را صادرخواهدنمود.

21

تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به سکونت

تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به سکونت : پایان دادن به این قرارداد توسط موجر و تقاضای تخلیه عین مستاجره منوط به وجود شرایط خاصی است که ...

23

تخلیه ملک تجاری به جهت انتقال به غیر

چنانچه مستاجر بدون رعایت مقررات، مال مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر میتواند با تقدیم دادخواست تخلیه ملک تجاری به جهت انتقال به غیر، رابطه استیجاری را خاتمه دهد.

29

تخلیه ملک تجاری به جهت عدم پرداخت اجاره بها

قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، انقضاء مدت اجاره را موجب تخلیه ملک نمیداند و موجر تنها در موارد احصا شده در قانون میتواند صدور حکم تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد. یکی از جهات تخلیه مذکور در قانون فوق، تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها میباشد.

30

تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز شخصی

یکی از این شرایط نیاز موجر به عین مستاجره است ک موجر میتواند با تقدیم دادخواست، تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز شخصی را از دادگاه صالح بخواهد.

تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق سرقفلی

تخلیه ملک تجاری

تخلیه ملک تجاری طبق قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ممنوع اعلام شده است وبنابه این قانون، زمانیکه ملک تجاری به غیر اجاره داده میشود،موجرپس ازانقضای مدت اجاره،حق درخواست تخلیه ملک تجاری خویش راندارد. و قرارداد اجاره مجددا تمدید میگردد. اما قانونگذار درمواردی ،به موجر حق اقامه دعوای تخلیه ملک تجاری را اعطا نموده…

22

تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط

تعدی به معنای ارتکاب عملی است که عرفا و قانونا نباید انجام شود و در مقابل معنای تفریط، ترک عملی است که اصولا باید انجام میشده است. هردو عنوان تعدی...

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید از انواع دیگر دعوای خلع ید است .در این دعوا خوانده می پذیرد که مالک نیست و خواهان مالک است و در مقابل خواهان می پذیرد که ید خوانده قانونی است و غاصبانه نمی باشد اما خواهان ادعا می نماید که ادامه ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد و یا قانون…

تخلیه ملک اجاره ای بعد از موعد

تخلیه ملک اجاره ای بعد از موعد

اجاره عقدی موقت است. بنابراین با پایان مدت آن،اجاره نیز پایان میگیرد و مستاجر باید مورد اجاره را تخلیه کند.قانون روابط موجر و مستاجرسال1356به مستاجرحق میداد که پس ازپایان مدت اجاره،تنظیم اجاره نامه را درخواست کندو ازتخلیه خودداری نماید.

24

تخلیه ملک تجاری به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه ملک تجاری به جهت تخریب و نوسازی بنا یکی از جهات مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است که موجر میتواند به استناد آن و تحت ضوابط مقرر در قانون، تقاضای تخلیه ملک تجاری را مطرح نماید.

مسایل حقوقی تخلیه املاک مسکونی

دستور تخلیه

اگر مستاجر در موعد مقرر از تخلیه ملک امتناع نموده و در این زمینه بین موجر و مستاجر اختلاف ایجاد شود، موجر میتواند دادخواست دستور تخلیه ...