دعاوی حق زارعانه

موارد انتقال قهری حق زارعانه

تمام حقوق و اموالی که در عالم حقوق قابلیت انتقال مالکیت دارند اصولا به دو شیوه بین مالک سابق و مالک جدید منتقل می گردند .انتقال ارادی حق زارعانه ،…

مراجع صالح برای احقاق حق نسق زراعی

حق نسق زراعی زارعان که در مرحله اول اصلاحات اراضی به رسمیت شناخته شد یکی از مواردی است که این روزها افراد زیادی برای احقاق آن درگیر هستند. بسیار ملاحظه…

موارد زائل شدن حق زارعانه زارع

مواردی وجود دارند که با تحقق آنها حق زارعانه زائل می شود. این موارد که متفاوت از موارد خاتمه حق زارعانه هستنند در صورت تحقق و رخداد دیگر امکان مطالبه…

نحوه خاتمه حق زارعانه

هر عقد و قراردادی بین اشخاص به محض تحقق توافق ایجاد می شود. به محض ایجاد یک عقد حقوق و تکالیفی برای متعاقدین ایجاد می شود. به تبع طبیعت عقدی…

حقوق و تکالیف زارع در حق زارعانه

هر قراردادی که بین طرفین منعقد می شود منشا حقوق و تکالیفی برای طرفین عقد می باشد. حق زارعانه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و حقوق و تکالیف…

حقوق و تکالیف مالک در حق زارعانه

مالک زمین زراعی در بحث حق زارعانه در مقابل زارعی که صاحب حق زارعانه است حقوق و تکالیفی را دارد. علی القاعده هر حقی، حداقل ابتدائاً مستلزم تکلیف یا تکالیفی…

دعاوی حق زارعانه

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]دعاوی حق زارعانه دعاوی اراضی موات منابع طبیعی و اراضی ملی تغییر کاربری اراضی ملی واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی دعاوی راجع به اصلاحات...

مزایده حق زارعانه

با توجه به اهمیت حق زارعانه و ارزش اقتصادی و مالیت آن برخی انتظار دارند زارعانی که از پرداخت دیون خویش عاجز شده اند از محل این سرمایه ، دین…

تقویم حق زارعانه

حق زارعانه نوعی حقوق مالی معنوی محسوب می شود که قابل تقویم به پول بوده و دارای ارزش داد و ستد می باشد در خصوص تقویم حق زارعانه ، مبنای محاسبه آن در گذشته بر اساس عرف محل و یا تفاوت بین زمین بایر و دایر تعیین می شد

مطالبه حق زارعانه

مطالبه حق زارعانه به طور معمول از طریق دادرسی در محاکم دادگستری انجام می پذیرد در بعضی مواقع چنانچه مستند حق مذکور، سند رسمی باشد صاحب حق می تواند از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به دادگاه حق خود را مطالبه نماید.

انتقال ارادی حق زارعانه

انتقال حق زارعانه ممکن است ارادی و در نتیجه یکی از اعمال حقوقی باشد مانند قراردادهای زراعی اعم مزارعه و اجاره است که مستاجر (زارع) می تواند حق زارعانه را ضمن انتقال منافع عین مستاجره به دیگری انتقال دهد

دعوای انتزاع ید زارع

دعوای انتزاع ید زارع از سوی مالک ملک مزروعی صورت می گیرد که به تبع آن صاحب حق زارعانه نیز می تواند مطالبه حق زارعانه را تقاضا نماید.

اصطلاحات حق زارعانه در حقوق ایران

اصطلاحات حق زارعانه در حقوق ایران

اصطلاحات حق زارعانه در حقوق ایران که درتبصره ۱ از بند الف ماده واحده تصویب نامه راجع به قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ به رسمیت شناخته شده است به حکم عرف و عادت در اکثر مناطق کشور با نام های مختلفی نام گذاری شده است که در ادامه به اختصار بیان می داریم.

مستندات حقوقی حق زارعانه

منابع ایجاد حق زارعانه در حقوق ایران علاوه بر قوانین و مقررات، از عرف و رویه های قضایی و قراردادها که به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده اند می توان یاد کرد که به عنوان منابع اصلی حق زارعانه قابل بررسی می باشند.

حق زارعانه و تفاوت آن با سایر حقوق

حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است.موضوع حق زارعانه شیء معین مادی نیست…