مشارکت در ساخت

انقضاء مدت قرارداد مشارکت در ساخت

انقضاء مدت قرارداد مشارکت در ساخت

مرسوم است که طرفین قرارداد مشارکت در ساخت برای انجام پروژه و اجرای کامل تعهدات، مدتی را با توافق یکدیگر تعیین نموده و در قرارداد مورد تصریح قرار می دهند....

انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

انفساخ به معنای انحلال قهری و خود به خودی است. منشاء انحلال ممکن است توافق طرفین یا حکم قانون باشد. انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت و تایید آن در مرجع...

مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی

مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی

مالکین املاک واقع در محدوده شهرها برای انجام هرگونه عملیات عمرانی و ساخت و ساز، نیازمند اخذ پروانه ساختمان از شهرداری هستند و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری...

الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت--

الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت

در قرارداد مشارکت در ساخت، مراجعه به ادارات دولتی از جمله اداره ثبت و شهرداری جهت انجام امور قانونی و اجرای عملیات ساخت و ساز اصولا بر عهده سازنده قرار...

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک موضوع مشارکت--

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک موضوع مشارکت

بدیهی است که اجرای قرارداد مشارکت در ساخت بدون تسلیم ملک به سازنده میسر نخواهد بود و مرسوم است که در قرارداد موعد مشخصی را برای این امر معین می...

الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک--

الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک

مسئولیت پرداخت هزینه ها در قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس توافق طرفین معین می شود؛ اما پرداخت بدهی های ملک که ارتباطی به قرارداد مشارکت در ساخت نداشته و...

الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمان--

الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمان

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از...

الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مشارکت--

الزام مالک به تجمیع املاک موضوع مشارکت

ممکن است موضوع قرارداد مشارکت در ساخت ، چند ملک مجاور باشد که مالکان آنها با یکدیگر توافق نمودند با تجمیع املاک خود ساختمان واحدی را بنا کنند. انجام این...

قرارداد مشارکت در ساخت و ارکان آن--

قرارداد مشارکت در ساخت و ارکان آن

در قرارداد مشارکت در ساخت ، طرفین با تجمیع آورده های خود به دنبال تحصیل منافع می باشند. آورده مالک به عنوان یکی از طرفین، زمین و آورده سازنده ترکیبی...

الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری--

الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

اعطای وکالت و تفویض اختیار از سوی مالک به سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به منظور پیگیری امور اداری امری مرسوم است. تخریب بنا و نوسازی آن مستلزم مراجعات...

تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

ساختمان‌های قدیمی که معمولا یک سند دارند بعد از نوسازی تبدیل به آپارتمان‌هایی میشوند که شامل واحدهای مجزا از یکدیگر هستند و اغلب مالکین متفاوتی دارند. به همین دلیل ضروری ست برای هریک از واحدها سند مالکیت جداگانه نیز صادر شود.صورت‌مجلس تفکیکی سندی ست که به عنوان مقدمه صدور سند رسمی مالکیت یا همان سند…