کیفری

مجازات ها و آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مانند شرکت سهامی عام نقش مهمی در اقتصاد کشورهای صنعتی از نظر ایجاد اشتغال با عرضه کالاها و خدمات و توسعه صادرات و تأمین ارز برای کشور ایفا...

درخواست عفو و تخفیف مجازات

یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای مجازات که در قوانین جزایی کشورمان از جمله در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،...

قرار تعلیق تعقیب در دعاوی کیفری

یکی از جایگزین های تعقیب که مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری در اختیار دادستانی به عنوان مقام تعقیب قرار گرفته است ، قرار تعلیق تعقیب می باشد. قرار تعلیق...

قرارهای تامین کیفری

زمانی که شخصی مرتکب جرمی می شود قانونگذار به منظور دسترسی به وی و حضور به موقع وی در دادگاه یا دادسرا و همچنین برای جلوگیری از فرار یا مخفی...

جرایم علیه عفت عمومی

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3407″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] جرایم علیه عفت عمومی [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″...

جرایم علیه اشخاص

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3407″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] جرایم علیه اشخاص [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″ color=”text”][us_separator...

جرم علیه آسایش و امنیت

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3407″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] جرم علیه آسایش و امنیت [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px”...

تفاوت رابطه نامشروع با زنا

رابطه نامشروع به هر رابطه ای اعم از جنسی و یا غیر آن گفته می شود که زن و مرد بیگانه بدون وجود علقه ی زوجیتی، با یکدیگر دارند؛ درحالی...

جرم زنا

[vc_row width=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_post_title tag=”h1″ link=”post” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-right%22%3A%2215px%22%7D%7D”] زنا عبارت است از نزدیکی و رابطه جنسی زن و مردی که از نظر شرعی زن و شوهر محسوب نشده و...

فرآیند رسیدگی در جرایم رایانه ای

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری در دنیای امروزه، جرائم مربوط به عرصه تکنولوژی و موارد طرح دعوای مربوط به این دسته از جرائم نیز افزایش چشمگیری یافته است. از...

دسترسی غیر مجاز به داده های سری

تحصیل یا دسترسی غیر مجاز به داده های سری و یا شنود محتوای سری در حال انتقال، از جمله جرایم جاسوسی و خیانت محسوب می شود که در هر دو مقیاس بین المللی و داخلی امری ناپسند و جرم انگاری شده است.

شکایت در اختلافات یا سوء استفاده از نام دامنه

سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) طی گزارشی اعلام کرد که سال گذشته تعداد بسیار زیادی شکایت تحت عنوان Cybersquatting یا ثبت سود جویانه آدرس اینترنتی نام های تجاری دریافت کرده...

سرقت رایانه ای

سرقت رایانه ای ، از مواردی است که در کنوانسیون جرایم رایانه ای بوداپست پیش بینی نشده بود، اما در مجلس شورای اسلامی این عنوان در قانون جرایم رایانه ای...

جعل رایانه ای

جعل رایانه ای

جعل رایانه ای یکی از جرایمی است که در این فصل به آن پرداخته شده است، استحکام روابط اقتصادی، اجتماعی و... بنا بر اصل اعتماد بر صحت داده ها و اسناد و نوشته هاست و استفاده از سند مجعول، مقدمه برای جرمی مستقل است.