جرم زنا

جرم رابطه نا مشروع یا زنا، با جماع بین زن و مردی که بین آن ها رابطه ی زوجیت نیست محقق می شود. با توجه به این که نوع جرم زنا چیست و زنا کار کیست، شرایط تحقق و مجازات این جرم متفاوت خواهد بود و ممکن است شخص به یکی از مجازات های اعدام، سنگسار یا رجم و یا شلاق محکوم شود.در صورتی که رابطه بین زن و مرد نامحرم، خارج از حدود دین اسلام و شرع باشد، جرم تلقی شده و مجرم قابل مجازات است. زنا از جمله جرایم مستوجب مجازات حدی است که  با توجه به شرایط تحقق این جرم و مرتکبین آن ، مجازات آن متفاوت خواهد بود و برای تحقق و اثبات جرم زنا، شرایط به خصوصی در قانون بیان شده است.

جرم زنا

زنا یکی از جرایم مستوجب حد می باشد و ریشه، شرایط تحقق و مجازات آن، در شرع بیان شده است. مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبه نیز نباشد. در تبصره این قانون نیز جماع تعریف شده است: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.

برای اینکه جرم زنا محقق شود، نیاز به تحقق و وجود یک سری شرایط می باشد که از جمله آن شرایط، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اولین شرط تحقق جرم زنا، قاعدتاً این است که رابطه جنسی بین زن و مردی که بین آن ها علقه ی زوجیت نیست، بر قرار شود؛ لازم به ذکر است اگر دو طرف رابطه زنا با یکدیگر از طریقی به جز عقد نکاح محرم باشند، جرم زنا با محارم تحقق یافته است.
  • دومین شرط این است که دخول صورت بگیرد.
  • سومین شرط، بلوغ و عاقل بودن است، به این معنی که این رابطه باید بین زن و مردی که عاقل هستند صورت بگیرد و فرد نا بالغ محکوم به مجازات زنا نمی شود.

زناکار

به کسی که جرم زنا را انجام دهد ، زنا کار می گویند. در فقه و قانون، زنا کار به دو دسته زانی یعنی مرد زنا کار و زانیه یعنی زن زنا کار تقسیم می شود. در صورتی که زنا به عنف نباشد ، یعنی به اجبار و به صورت تجاوز نباشد، هم زن و هم مرد زناکار مجازات می شوند و در صورتی که به عنف باشد، فقط مرد مجازات می شود.

تقسیم بندی دیگر این است که خود زنا کار(چه مرد چه زن)، در قانون به دو دسته محصن و غیر محصن تقسیم می شود. محصن کسی است که شرایط احصان را داشته باشد.

احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد و احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.

مرد یا زنی که زنا کرده باشد اما شرایط احصان را نداشته باشد، غیر محصن است. مجازات زنا کار محصن سنگسار یا رجم و زنا کار غیر محصن صد ضربه شلاق است.

مجازات جرم زنا

همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم، مجازات زنا از نوع مجازات های حدی است و به این معنی که ریشه این مجازات در شرع است و در آن جا مشخص شده؛ و با توجه به این که زنا کار کیست و شرایطش چیست، در مجازات جرم زنا تأثیر گذار است.

 مجازات زنا از قرار زیر است:

  • اعدام

مستفاد از ماده 224 قانون مجازات اسلامی، در چهار مورد مجازات مرد زناکار یا زانی اعدام است:

الف – زنا با محارم نسبی،

ب – زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است،

پ – زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است،

ت – زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

بنابراین اگر که مرد با محارم نسبی یا زن پدر خود زنا کند، باید اعدام شود و همچنین مجازات متجاوز، در صورتی که تجاوز او شرایط زنا را داشته باشد، یعنی عمل جماع صورت گرفته باشد، اعدام است.

  • رجم یا سنگسار

اگر زنا از نوع زنای محصنه باشد، زناکار سنگسار می شود؛ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.

در ماده 226 قانون مجازات اسلامی، احصان این گونه تعریف می شود: احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌ شود:

الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.

در صورتی که امکان اجرای مجازات سنگسار نباشد و زنا با شهادت اثبات شده باشد، زناکار، اعدام می شود: درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.

  • صد ضربه شلاق

اگر در زنای محصنه یا زنای با محارم دختر بالغ، یعنی بالای 9 سال باشد و پسر نابالغ، یعنی زیر 15 سال باشد، دختر به صد ضربه شلاق محکوم می شود و حکم زنای فرد نابالغ هم یکی از مجازات های تامینی و تربیتی خواهد بود. مطابق ماده 228 قانون مجازات اسلامی، در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی: هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

مورد بعدی که مجازات آن صد ضربه شلاق است ، این است که در صورتی که یک مرد ازدواج کرده باشد اما هنوز با همسر خود ، رابطه جنسی برقرار نکرده باشد ، به صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید محکوم می شود: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

مجازات زنای غیر محصنه صد ضربه شلاق است . یعنی اگر یک زن یا مرد مجرد با دیگری زنا کند و یا اگر ازدواج کرده باشد، اما به هر دلیل، امکان برقراری رابطه جنسی با همسرش را نداشته باشد، به صد ضربه شلاق محکوم می شود، و مطابق ماده 230 قانون مجازات اسلامی، حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست