ثمن معامله چیست و شرایط پرداخت آن

با انعقاد عقد بیع (بیع ملک یا آپارتمان) فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله (مبلغ قرارداد) در حق فروشنده می گردد. به عبارتی با انعقاد عقد بین خریدار و فروشنده خریدار مالک مال و فروشنده مالک ثمن معامله می گردد.

شرح موضوع

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. عوض معلوم در عقد بیع را “ثمن” می گویند. ثمن قرارداد باید دارای ویژگی هایی باشد که فقدان هر یک از آنها حسب مورد موجب بی اعتباری عقد یا خروج آن از شمول مقررات حاکم بر بیع می شود. اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده است. متبایعین می توانند در مورد نحوه پرداخت ثمن معامله و شرایط آن با یکدیگر توافق کنند.

ثمن معامله
ثمن معامله

زمان انتقال مالکیت ثمن به فروشنده

اصولا مالکیت مبیع و ثمن در لحظه وقوع عقد بیع به طرف مقابل منتقل می شود؛ مگر در صورتی که بر خلاف این امر توافق شده باشد. بنابراین انتقال فوری و غیر مشروط مبیع و ثمن جزء مقتضاء ذات عقد بیع نیست. به این ترتیب ممکن است پرداخت ثمن به صورت نقد باشد یا نسیه یا اقساطی؛ همچنین بایع و مشتری می توانند پرداخت ثمن را مشروط به شروطی نمایند که ضمن عقد بیع درج می شود.

در صورتی که خریدار و فروشنده در مورد نحوه و تاریخ پرداخت ثمن و سایر شرایط مربوط به آن توافق کرده و این توافقات را ضمن قرارداد بیاورند، طبق قرارداد عمل خواهد شد؛ اما در فرض سکوت طرفین نسبت به موارد فوق الذکر اصل بر این است که خریدار باید بدون قید و شرط و فورا ثمن را بپردازد.

الزام به پرداخت ثمن

الزام به تحویل ملک (مبیع) و الزام به پرداخت ثمن، به عنوان اصلی ترین آثار عقد بیع شناخته می شود. بنابراین در صورت امتناع خریدار از تادیه ثمن، فروشنده می تواند ضمن تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه ثمن معامله ، الزام خریدار به ایفای تعهدات خود را از دادگاه بخواهد.

زمان و مکان تادیه ثمن

تعیین زمان و مکان تادیه ثمن با طرفین است. ماده 394 قانون مدنی در این باره بیان می کند: مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

بنابراین در صورتی که متبایعین نسبت به این امر تعیین تکلیف کرده باشند، طبق قرارداد عمل خواهد شد. در فرض سکوت طرفین راجع به زمان و مکان تادیه ثمن، در وهله اول باید به عرف مسلم رجوع شود. دلیل رجوع به عرف این است که به نظر می رسد بایع و مشتری با سکوت خود، حکم عرف را قابل اجرا دانسته اند.

اگر در عرف نیز حکمی وجود نداشته باشد یا اصلا عرف مسلمی در این زمینه شناخته نشود، خریدار باید فورا ثمن را پرداخت نماید. محل تادیه ثمن نیز در این شرایط همان محل وقوع عقد است.

اثبات پرداخت ثمن معامله

پرداخت ثمن بر عهده خریدار است؛ بنابراین اثبات پرداخت آن نیز با خریدار است. خریدار می تواند برای اثبات پرداخت ثمن به شهادت شهود، اسناد بانکی و … استناد نماید و در صورتی که نتواند دلیلی دال بر مدعای خویش ارائه دهد، به حکم دادگاه ملزم به پرداخت ثمن خواهد شد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله

علاوه بر اقامه دعوا جهت الزام خریدار به تادیه ثمن، فروشنده می تواند با استناد به ماده 377 قانون مدنی، تسلیم مبیع را منوط به پرداخت ثمن کند و اعلام کند تا زمانی که خریدار ثمن را نپرداخته حاضر به تسلیم ملک نیست. استناد فروشنده به حق حبس منوط به این است که تسلیم ملک حال و پرداخت ثمن موجل نباشد. به عبارتی اگر تسلیم مبیع حال ولی پرداخت ثمن موجل باشد، فروشنده حق حبس ندارد. همچنین در صورت حصول شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن، فروشنده حق فسخ عقد را نیز خواهد داشت.

شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن

ماده 402 قانون مدنی اشعار می دارد: هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد ، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع، مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختاردر فسخ معامله می شود.

بنا بر مفاد ماده اخیر الذکر، شرایط فسخ عقد بیع به جهت خیار تاخیر ثمن عبارت است از:

1-مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد؛ یعنی خیار تاخیر ثمن در عقد بیع با مبیع کلی راه ندارد.

2-تسلیم مبیع یا تادیه ثمن موجل نباشد.

3-تمام مبیع به مشتری تسلیم نشده باشد.

4-تمام ثمن به فروشنده پرداخت نشده باشد؛ پرداخت بخشی از ثمن مانع ایجاد حق فسخ نمی شود.

5-مدت سه روز از تاریخ وقوع عقد بیع گذشته باشد.

تاثیر پرداخت ثمن پس از ایجاد حق فسخ و پیش از اعمال آن

اگر مشتری بعد از گذشت سه روز و پیش از اعمال حق فسخ توسط فروشنده، ثمن معامله را بپردازد، خیار تاخیر ثمن ساقط می شود. البته نظر مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مخالفین معتقدند پرداخت ثمن بعد از ایجاد حق فسخ، خللی به این حق وارد نمی کند و فروشنده همچنان می تواند عقد بیع را فسخ کند.

به نظر می رسد نظر گروه دوم با عدالت و اصل لزوم قراردادها منافات دارد. خیار تاخیر ثمن وسیله ای است که قانون گذار برای جلوگیری از ورود ضرر به فروشنده پیش بینی کرده و با پرداخت ثمن توسط خریدار، احتمال ورود ضرر از بین می رود و اصل لزوم قراردادها جاری می شود.

به نظر می رسد پرداخت تمام ثمن بعد از سه روز و پیش از فسخ قرارداد، مانع اعمال حق فسخ ناشی از خیار تاخیر ثمن خواهد بود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 17 امتیاز: 3.8)

پرسش و پاسخ

43 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • محمد فیض آبادی
  دسامبر 24, 2019 11:15 ق.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید.بنده ملکی تجاری دارم که قصد فروش آن را دارم ، برادرم اصرار دارد که او ملک را از بنده خریداری کند اما در حال حاضر نمی تواند ثمن معامله را به بنده پرداخت نماید و از آنجایی که برادرم شغل آزاد دارد عنوان کرده است که به محض اینکه ثمن معامله برایش فراهم شود، پول بنده را پرداخت نماید ، می خواستم بدانم بعد از چه مدت بنده می توانم برای مطالبه ثمن معامله به ایشان رجوع کنم؟ و چنانچه از پرداخت خودداری نمایند می توانم از راه قانونی مطالبه ثمن نمایم؟

  پاسخ
  • با سلام دوست عزیز یک معامله زمانی به صورت صحیح منعقد می شود که در زمان معامله مبیع و ثمن مشخص باشد، البته می توان شرط کرد که ثمن معامله موجل باشد اما این اجل باید مشخص و معلوم باشد و چنانچه موعد پرداخت ثمن مشخص نباشد ، به استناد ماده ۲۳۳ قانون مدنی چنین شرطی برای پرداخت ثمن در آینده مجهول باطل است و از طرفی باعث بطلان عقد نیز می شود فلذا دعوای مطالبه ثمن به چنین معامله باطلی تعلق نمی گیرد.

   پاسخ
  • با سلام.آیا معامله پایاپای که در آن یکی از طرفین علاوه بر مال غیر منقول که معامله کرده مبلغی هم بدهکار گردیده و نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده باطل استو یا میتوان تقاضای ابطال نمود؟؟دو بیع نامه جداگانه تنظیم گردیده و در هیچکدام به پایاپای بودن معامله اشاره نشده و مبلغ ثمن معامله مشخص نشده و بجای آن فقط کلمه توافقی درج شده است.با سپاس

   پاسخ
   • سلام در فرض اول سوال چنانچه دو معامله معاوضه هم باشند نمیتوان به علت عدم پرداخت مبلغ بدهکار شده( که البته منشا این بدهکاری مشخص نمی باشد)ابطال یا تایید بطلان رو از دادگاه خواست
    در شق دوم سوال اگر در مبایعه نامه ها ثمن مشخص نشده باشد و عبارتی همچون معاوضه و پایاپای نداشته باشد هر دو معامله به علت مجهول بودن ثمن باطل هست

    پاسخ
 • سلام آیا در خصوص ثمن معامله ضمانت اجرایی برای بایع وجود دارد تابتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن معامله نماید؟

  پاسخ
  • در صورتی که مشتری در سر رسید به تعهد خود عمل ننماید و ثمن را به بایع نپردازد ، یا تاخیر در انجام آن داشته باشد فروشنده می تواند همزمان با الزام خریدار به پرداخت ثمن ، خسارت تاخیر تادیه را درخواست یا مستقلا این دعوا را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

   پاسخ
 • علی رضا موحدی
  دسامبر 7, 2020 5:43 ب.ظ

  سلام خدمت شما و همکاران محترمتون.بنده سه ماه پیش یک واحد آپارتمانی را با شخصی معامله کردم.البته باداشتن حق پارکینگ معامله کردیم اما قبل از تحویل آپارتمان بخشی از ثمن معامله را هم به حساب فروشنده واریز کردم اکنون که موعد تحویل آپارتمان است متوجه شدم که آپارتمان اصلا پارکینگ ندارد. بنده به عنوان خریدار می توانم بابت حق پارکینگ دادخواست مطالبه وجه نمایم؟

  پاسخ
  • با سلام
   بله شما می توانید به استناد ماده 384 قانون مدنی معامله را فسخ نمایید یا اینکه قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن معامله به نسبت موجود قبول نمایید .

   پاسخ
 • آمنه اسدی نیا
  دسامبر 15, 2020 5:16 ب.ظ

  سلام بنده آذر ماه 1399 یک واحد آپارتمان خریدم با تنظیم قولنامه. مبلغ 100 میلیون نقدی پرداخت کردم مابقی مبلغ را در قالب چک به فروشنده نوشتم اما بنا به شرایط کرونا وبیکاری نتونستم چکو پاس کنم اما چند روزه که مبلغ رو آماده کردم فروشنده ادعا می کنه که قرارداد را یکطرفه فسخ می کنه و مطالبه ثمن و خسارت ارائه می دهدآیا می تونه چنین کاری رو انجام بده؟

  پاسخ
  • بستگی به متن قرارداد دارد .
   چنانچه در قرارداد شرط فسخ قید شده باشد ، بله میتوان . اما در غیر اینصورت حق فسخ ندارد.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر منم یه زمین در وجه یه واحد از آپارتمان مسکن مهر دادم ارزش زمین در قولنامه ۵۰ میلیون و ارزش مسکن مهر ۹۲ میلیون هست مال ۴۲ ملیون به صاحب مسکن پرداخت کردیم تو قولنامه تعهد ۳ ماهه دادیم که وکالت صاحب اصلی زمین بگیریم متاسفانه وقت ما سر رسید تا که یک ماه از تعهد گذشته نتونستیم وکالت بگیرم و ما هم نفر سوم هستیم را گرفتیم کسی که زمین را به فروخت گفت که زمین مشکلی نداره برای ساخت ساز و . . . الان اون کسی که مسکن مهر به ماده داده در وجه زمین میخواد قرارداد فسخ کنه میتونه این کار انجام بده ممنون میشم که راهنمایی بکنید

  پاسخ
 • سلام .ما چند ماه پیش یک مزدا خریدیم نصف مبلغ آن را به صورت نقد و پرداخت مابقی را طی سه قسط از ما قبول کردند که بابت اطمینان از پرداخت قسط ها، کارت بانکی که حقوق بازنشستگی مادرم به آن واریز میشد به او دادیم. دو قسط را سر موعد پرداخت کردیم اما قسط آخر موند و با تاخیر پرداخت کردیم. او بلافاصله مبلغ کارت بانکی را با مبلغ مازاد برداشت کرده و از ارائه کارت بانکی خودداری نمود تا اینکه حساب را مسدود کردیم او ادعا داشت که مبلغ 3 میلیون تومان دیگر باید بدهیم آیا او حق دیرکرد دارد؟اگر شکایت کنیم نتیجه ای دارد؟

  پاسخ
  • برداشت از کارت مشخص نمی کند که‌ ایشان برداشت نموده اهمال از جانب خود شما بوده.

   میزان خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه در قرارداد پیش بینی شده باشد قابل مطالبه است.

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب.بنده با فروشنده یک قرارداد منعقد کردم که پس از قبض و اقباض ثمن و مثمن پس از مدتی ادعای باطل بودن عقد شد و که در نهایت با تشریفات قانونی حکم ر ابطال عقد صادر شد متعاقب آن با لحاظ صدور حکم مذکور دعوای استرداد ثمن علیه فروشنده مطرح کردم که متقابلا فروشنده نیز طرح دعوا کردآیا ثمن قبض شده باید مورد حکم قرار گیرد یا وجه مذکور با رعایت تورم به نرخ روز محاسبه می شود؟
  آیا اجرت المثل ایام تصرف مبیع قابل مطالبه است؟

  پاسخ
  • با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه نامه، شما محق در مطالبه ثمن پرداختی می باشید اما مطالبه اجرت المثل مجوز قانونی ندارد ولی با توجه به تورم موجود و اینکه پرداخت وجه دریافتی از طرف فروشنده به درازا کشیده، شما می توانید به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با احراز تمکن مدیون و با توجه به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت های تعیینی از سوی بانک مرکزی کشور، حقوق تضییع شده خود را مطالبه نمایید.

   پاسخ
 • سلام. من حدود 8 سال پیش خونه پدریم که بمن به ارث رسید به شوهر خواهرم وکالت تام دادم تا دنبال فروش این مال باشد. بعد از فروش مال هنوز ما موفق به گرفتن این مال نشدم لطفا مرا راهنمایی کنید.

  پاسخ
  • اگر منظور از عبارت و کلمه مال ثمن معامله است چنانچه نسبت به فروش ملک شما اقدام کرده است میتوانید مطالبه ثمن را از وی مطالبه نمایید و وکیل موظف به ارائه حساب به موکل خود است می توانید به طرفیت او طرح دعوای حساب ایام وکالت مطرح نمایید

   پاسخ
  • سلام. سال گذشته آپارتمانم را توسط یکی از آشنایان اجاره دادم که بعلت عدم حضور اینجانب، ایشان در املاک اجاره نامه را بعنوان موجر امضاکردند بعداز اتمام مدت اجاره با وجود پیگیری های متعدداینجانب و مباشر بنده، مستاجر منزل را تخلیه نکرد بعداز چندماه مستاجر با فریب ایشان را (منظور مباشر بنده است که نامش در اجاره نامه بعنوان موجراست)
   به خانه خود دعوت کرد و با حضور سه مرد شرور اجاره نامه جدیدی که ظاهرا از قبل آماده کرد بود جلوی ایشان گذاشت و باتهدید وزور اسلحه امضاگرفت که در متن اجاره نامه ذکرشده ایشان مبلغ 70میلیون رهن ازبابت اجاره سال جدید دریافت کرده است . حال با توجه به ادعای دروغ مستاجر و وجود اجاره نامه جعلی جدید وعدم پرداخت هیچ اجاره ای از آن زمان، اینجانب بعنوان مالک واقعی آپارتمان چگونه میتوانم حکم تخلیه بگیرم؟ آیادادگاه با ارائه این مدرک دروغین از طرف مستاجرو عدم پذیرش اینجانب
   درخصوص چگونگی نحوه پرداخت این مبلغ موهوم مدرکی ازایشان نخواهد خواست وصرفا وجود یه برگه دستی که آن هم با زور اسلحه امضاشده کافیست تا ادعای ایشان پذیرفته شود ممنونم از سایت

   پاسخ
   • با سلام در ابتدا شما باید به جهت اثبات ادعای خویش شکایت کیفری علیه مباشر و مستاجر تحت عنوان انتقال منافع به غیر و تصرف عدوانی طرح نمایید و با ارجاع امر به کارشناسی مشخص می گردد اجاره نامه جعلی می باشد سپس می توانید دستور رفع تصرف را بخواهید و با توجه به عدم پرداخت اجاره بها اجرت المثل ایام تصرف رو طبق نظر کارشناس بخواهید

    پاسخ
 • عمار کریمی نظر
  آگوست 3, 2021 6:48 ب.ظ

  با سلام من خونه ای را در سال ۹۷ به مبلغ ۳۸۰ ملیون خریداری کردم که به اصرار فروشنده مبلغ ۱۹۸ ملیون تومان را به دلار و ۱۴۲ ملیون تومان را به حساب فروشنده واریز کردم فیش های آن موجود میباشد و مبلغ ۴۰ ملیون تومان را سر موعد تخلیه به ایشان نقد پرداخت کردم و ایشان تخلیه نکردند و بنده از طریق دادگاه حقوقی اقدام کردم برای تخلیه یکماه بعد از شکایت من فروشنده شکایت کیفری کرد و به من اتهام زد که هیچ پولی دریافت نکرده و قولنامه را سوری نوشته و وکالت بلا عزل به من داده که وام بگیرم بعد گرفتن وام وکالت را به ایشان باز گردانم که در دادگاه کیفری یکبار تبرئه شدم و اعتراض زدند و در دادگاه بعد منو محکوم به کلاهبرداری کردن حتی من فیلمی با گوشی از فروشنده ضبط کردم که اومده جلو در خونمون و به پدرم میگه من و خانوادم به هیچ وجه تخلیه نمیکنم و همون مبلغ ۳۸۰ ملیون رو بهتون پس میدم یعنی تو فیلم داره اقرار به فروش منزل میکنه و بنده اعتراض به رآی دادگاه کردم برای تجدید نظر اگه دوباره محکوم بشم نتیجه چی میشه؟

  پاسخ
  • سلام باید مدارک و آرای محاکم بررسی شود

   پاسخ
   • با سلام ۲۰ سال پیش موکلین قبل از خروج از کشور وکالت دادن به امین خودشان که ملک را فقط به بانک بفروشد با اخذ ثمن‌ و اقرار به دریافت آن…
    ولی وکیل فقط انتقال ملک را بدون دریافت ثمن‌ و هیچ قراردادی که ثمن‌ مجهول میباشد انتقال‌داده یا میتواتم ابطلال عقد را از دادگاه بخواهم و انتقال را تنفيذ نکنیم.

    پاسخ
    • سلام مفاد وکالت باید رویت شود اگر ملک را به بانک انتقال داده لیکن اخذ ثمن و میزان آن مشخص نمی باشد در فرضی میتوانید دعوایی تحت عنوان حساب مدت وکالت علیه ایشان مطرح نمایید.

     پاسخ
 • باسلام شخصی که زمین کشاورزی خریده و بطور غیر قانونی ان را قطعه بندی و تغیر کاربری داده وبه افراد ثالث واگذار نموده وبا توجه به اینکه علاوه بر مساحت خریداری شده زمین مازاد متعلق به فروشنده را در حدود اربعه و سایر مشاعات را نیز تصرف عدوانی وفروش مال غیر نموده که در این خصوص دادگاه کیفری ایشان را به اتهام تصرف عدوانی و فروش مالغیر محکوم تحمل حبس و رفع تصرف نموده ودر اجرا رای قطعی کیفری طی اقرار نامه رسمی صراحتا به عمل مجرمانه خود در تصرف عدوانی و فروش مالغیر متلق به فروشنده اقرار نموده اخیرا با گذشت 20 سال دادخواست الزام به سند وتسلیم مبیع و تنفیذ قراردادبه دادگاه کیفری ارائه نموده ایا با توجه به احکام قطعی کیفری در فروش مالغیر وتغیر کاربری وواگذاری زمین موجب بطلان یا ابطال مبایعه نامه و رد دعوا میگردد با تشکر اصغری

  پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید.بنده یک قطعه زمینی فروخته ام و فی المجلس بعد از انعقاد معامله تقاضای فسخ نمودم ولی مشاور املاک نگذاشت که معامله فسخ شود و خریدار پول را بجای اینکه به من بدهد به پسرم داده و من از پسرم میخاهم که پولم را بدهد نمیدهد و قولنامه را نیز مشاور املاک به من نداده و هر چقدر میخاهم میگوید نمیدهم.حال من چیکار کنم بدبخت شده ام.لطفا مرا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • تنفیذ فسخ خیار مجلس را به استناد شهادت شهود اگر دارید از دادگاه بخواهید
   از مشاور املاک در بازرسی اتحادیه املاک به علت عدم همکاری و همچنین عدم تحویل قولنامه شکایت کنید
   دعوایی مبنی بر مطالبه وجه ثمن علیه پسر خودتان و یا خریدار هرگز مطرح نکنید .

   پاسخ
 • با سلام و احترام
  در خصوص طرح دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع(آپارتمان مسکونی)علاوه بر مطالبه وجه التزام نسبت به تاخیر یا عدم انجام تعهدات آیا با گذشت حدود سه سال از عدم تسلیم مبیع و با درنظر گرفتن تورم و نرخ بانک مرکزی میتوان اجرت المثل دوران تتصرف رو مطالبه کرد؟

  پاسخ
 • با سلام و روز بخیر نیاز به مشاوره حقوقی ملکی دارم اگه امکانش هست تشکر..
  من چند سال پیش یک زمین خریدم که همسرم تو بنگاه بجای من فروختنش ولی قولنامه رو فرستادن خونه من امضا کردم ولی متاسفانه پول‌شو ایشون تحویل گرفتن که قرار بود برام اتومبیل بخرن ولی محقق نشده، خواستم بدونم چون پول به من تحویل نشده میتونم ادعای فسخ معامله بکنم یا باید چکارکنم که پولمو خودم تحویل بگیرم یا زمینمو؟ ممنون اگه راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام و وقت بخیر
  ملکی توسط شخص ب در بنگاه از شخص الف قولنامه میشود
  در زمان انتقال سند در دفترخانه از شخص الف میخواهد که نصف ملک خریداری شده را ( توافق شفاهی بعنوان مهریه شخص ب با همسر شخص ب) به همسر شخص ب انتقال دهد (هیچ سند پرداختی از بابت پرداخت وجهی نیز از طرف خانم همسر شخص ب به شخص ب وجود ندارد )
  شخص ب هیچ ثمنی بابت انتقال سه دانگ ملک به همسرش از همسرش دریافت نکرده
  بعد از گذشت 6 سال امکان ابطال سند وجود دارد ؟
  و یا امکان درخواست ثمن معامله وجود دارد ؟
  به نرخ روز ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:39 ق.ظ

   امکان ابطال سند وجود ندارد
   اگر جهت معامله یعنی ۳ دانگ انتقالی به همسرش که همانا پرداخت مهریه می باشد را اعلام نکرده باشد و کسی نتواند این جهت را ثابت کند تحت شرایطی نه چندان آسان امکان دریافت ثمن به قیمت روز معامله وجود دارد.

   پاسخ
 • سعید خانلو
  فوریه 15, 2022 9:09 ق.ظ

  سلام و ارادت و تشکر بابت سایت خوب و مفیدتان
  بنده خودرویی خریدم به مبلغ 280 میلیون که مبلغ 130 میلیون برای فروشنده کارت کشیدم و 100 میلیون هم وجه نقد دادم و 50 میلیون بابت خرج تعمیر ماند که بعداز تعمیر خودرو محاسبه شود چون خودرو خارجی بود حدودا 40 الی 50 میلیون هزینه داشت. فروشنده وکالت هم داده خورو تعویض پلاک هم شده و مجددا فروخته شده. سوال:
  آیا باتوجه به اینکه درقرارداد نوشته شده که فروشنده ثمن معامله را نقدا دریافت کرده و خودرو را تحویل داده و انتقال سند هم شده و حق فسخ هم از وی ساقط گردیده. فروشنده میتواند دعوای مطالبه ثمن معامله را کند؟ و اثبات پرداختن یا نپرداختن با کیست؟!
  با تجدید احترام و تشکر از مدیریت محترم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:01 ق.ظ

   سلام بله میتواند و اثبات اینکه پرداخت نشده هست با خودش هست و شما در مقام دفاع نیز می‌توانید ادله و مستندات پرداخت را به دادگاه ارائه نمایید.

   پاسخ
 • سلام. بعد از فوت پدر وکالت نامه ایی به مادرم مبنی بر انجام امور اداری انحصار وراثت و وکالت فروش تام به مادرم دادیم ( من و ۲ خواهر ) چون ایران نیستیم. ملک به ارث رسیده در حال ساخت به صورت مشارکتی با سازنده بوده . سازنده به تازگی خریداری را معرفی کرده و مادرم بدون اطلاع بنده مبایعه نامه را به همراه ۹ شریک دیگر(همسایه های سابق ملک مشارکتی) و طی شرایط پرداخت ۶۰٪ ثمن در حین عقد مبایعه نامه و ۳۰٪ ۲ ماه بعد و ۱۰٪ در حین انتقال سند در دفتر خانه به امضا رسانده و حدود ۱۰ روز میگذرد و مبلغ ۶۰٪ ثمن پرداخت نشده. و اگر در موعد مقرر( ۳ ماه بعد ) مالکین در دفتر خانه برای انتقال سند حاضر نشوند موظف به پرداخت روزانه ۵ میلیون تومان جریمه به خریدار هستند . با توجه به اینکه در مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ ثمن توسط فروشندگان شده و کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس درج شده . راهی برای فسخ عقد وجود دارد ؟ راهی برای ابطال وکالت به دلیل در نظر نگرفتن غبطه و منافع موکلین وجود دارد ؟ چطور اثبات کرد که ثمن دریافت نشده ؟ متشکر .

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 16, 2022 10:21 ق.ظ

   سلام وکالتنامه و قرارداد مشارکت در ساخت باید بررسی شود
   جهت ارسال مدارک با دفتر تماس بگیرید و یا از طریق واتس آپ ارسال فرمایید

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب خدمت شما. میخواستم بدانم چنانچه ضمن انجام معامله ای پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آینده در این زمینه صورت می گیرد محول شود (بدون قید مدت) و سپس در این مورد اقدامی صورت نگیرد وضعیت معامله منعقده از نظر حقوقی چیست؟ با تشکر.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آگوست 29, 2022 3:16 ب.ظ

   سلام. به استناد ماده 362 قانون مدنی بیع انجام یافته، نقل و انتقال صورت گرفته است و هر گاه پرداخت بخشی از ثمن موکول به توافق آتی باشد در این قرار شرط تعجیلی احراز نمی شود و فروشنده هر آتیه حق مطالبه مانده ثمن را دارد.

   پاسخ
 • ببخشید یه سوال داشتم خدمتون درمورد فروش ملک و چک. یه واحد ویلایی داشتیم فروختیم به یک نفر مبلغ معامله مون 6500میلیارد بوده 1500اول معامله وصول شده و چک دومش 2میلیارد برا 10شهریور و چک سومشون 30شهریور و تسویه کامل اما الان میگن چک دومشون جور نمیشه نمیدونم چیکار کنیم چون ماهم از ایم ور معامله دیگه ی انجام دادیم و دوتا چک دادیم برا 12شهریور اگه چکشون وصول نشه چکی که ماهم داریم وصول نمیشه/ خوب الان چک شون رو باید برگشت بزنیم؟؟/ اگه فرصت خواستن چیکار کنیم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   سپتامبر 18, 2022 3:32 ب.ظ

   سلام بهتر هست با توافق طرفين هر دو معامله اقاله شود/ خیر با توافق قرارداد رو فسخ کنید/ اگر طرف معامله دوم هم برای چک شما صبر می‌کند شماهم صبر کنید

   پاسخ
 • در قرارداد این جمله ذکر شده که (مبلغ دو میلیون و نهصد و یازده هزار ریال برابر با گواهی دارائی میباشد که تمام آن نقدا علی اقراره تسلیم فروشنده گردیده است. سند از ماخذ ارزش منطقه‌ای دارائی بمبلغ فوق اخذ گردید.)
  و در سند دفترچه‌ای شکل قدیمی هم نوشته شده که (تمامی شش دانگ سند در ازای مبلغ دو میلیون نهصد هزار ریال)
  این جملات چه معنایی دارند؟
  آیا نشان دهندهٔ مبلغی هستند که خریدار به فروشنده پرداخت کرده است؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 21, 2023 4:18 ب.ظ

   این عبارات از منظر مقررات وتوجه به ارزش منطقه‌ای املاک، که باارزش عرفی ومعاملاتی متفاوت است، می باشد.
   وبیانگر مبلغ واقعی پرداختی که خیلی بیشتر از این مبالغ است، نمی باشد

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آرا قضایی

نظریات مشورتی

رهن مازاد

  سوال : اگر محکوم له مازاد بر ارزش مالی را که در رهن طلبکار…

مقالات مرتبط