سوالی دارید؟

تنظیم دادخواست دعاوی بانکی

تنظیم دادخواست دعاوی بانکی

فهرست مطالب

تنظیم دادخواست دعاوی بانکی، یکی از خدمات حقوقی به شمار می رود که توسط وکلای متخصص در دعاوی بانکی به افراد ارائه می شود. دعاوی بانکی در زمره دعاوی تخصصی بوده و جهت طرح و پیگیری آن نیازمند دانش حقوقی بانکی و تجربه و تخصص در این زمینه می باشد. داشتن وکیل بانکی به جهت اشراف و تسلط نسبت به قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آئین نامه ها و رویه های قضایی بر حسب تجربیات، می تواند در حصول نتیجه مطلوب در مدت زمان کوتاه و با کمترین هزینه موثر باشد.

لذا بهتر این است طرح و اقامه دعاوی بانکی به وکیل بانکی واگذار شود. در برخی موارد افراد به جهت بعد مسافت یا عدم توانایی پرداخت هزینه وکیل بانکی، تمایل دارند از خدمات حقوقی تنظیم دادخواست امور بانکی استفاده نمایند. یکی از خدمات تخصصی دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی تنظیم دادخواست دعاوی بانکی می باشد که می توانید از طریق تماس با دفتر درخواست خود مبنی بر تنظیم دادخواست دعاوی بانکی را مطرح نمائید.

با توجه به اینکه دادخواست اولین مرحله و مهم ترین مرحله در هر دعوایی به شمار می رود و فرآیند رسیدگی بر اساس دادخواست تقدیمی تعیین می گردد. بنابراین تنظیم دادخواست دعاوی بانکی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد چرا که کوچکترین ایراد شکلی در دادخواست و اشاره خوانده دعوا به آن ایراد شکلی، موجب صدور قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا می شود. و خواهان ناچار می گردد مجددا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید که مستلزم صرف وقت و هزینه می باشد. و یا اینکه دادخواست از اساس دارای ایراد ماهوی باشد که ممکن است با صدور حکم از دادگاه و قطعیت آن دیگر امکان طرح دعوا فراهم نگردد.

نحوه تنظیم دادخواست دعاوی بانکی

عناوین دعاوی بانکی متعدد می باشد و بر همین اساس دادخواست های دعاوی بانکی نیز متنوع بوده و هر یک دارای شرایط خاص خود می باشد. از جمله پرکاربردترین دعاوی بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • دعوای ابطال اجرائیه ثبتی
 • دعوای ابطال دستور اجرا یا شکایت از اجرا
 • دعوای ابطال قراردادهای بانکی
 • دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد و مغایر بر مصوبات شورای پول و اعتبار
 • دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد و مغایر بر مصوبات شورای پول و اعتبار
 • دعوای ابطال مزایده
 • دعوای ابطال سند رهنی
 • دعوای ابطال سند انتقال اجرائی ثبتی
 • دعوای ابطال جانشینی بانک ها
 • دعوای الزام به فک رهن
 • دعوای استرداد مازاد مبالغ دریافتی
 • دعوای الزام به اقاله اموال تملیکی توسط بانک ها
 • ابطال ضمانت نامه های بانکی
 • درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

نحوه تنظیم دادخواست دعاوی بانکی در هر یک از موارد فوق الذکر متفاوت می باشد. بنابراین در خصوص نحوه تنظیم دادخواست نسبت به هر یک از دعاوی مذکور به شرح ذیل توضیح خواهیم داد.

نحوه تنظیم دادخواست دعوای ابطال اجرائیه بانکی

دعوای ابطال اجرائیه به جهات مختلفی قابل طرح در دادگاه ها می باشد. از جمله جهات دعوای ابطال اجرائیه بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • ابطال اجرائیه به جهت مخالفت با سند
 • ابطال اجرائیه به جهت مخالفت با قانون
 • ابطال اجرائیه به جهت پرداخت دین
 • ابطال اجرائیه به جهت ابطال قرارداد بانکی

در دادخواست دعوای ابطال اجرائیه ثبتی باید جهت طرح دعوا مشخص باشد. خواهان دادخواست دعوای ابطال اجرائیه بانکی، تسهیلات گیرنده یا راهن و یا هر دو با هم می باشد. خوانده دعوا نیز بانک تسهیلات دهنده می باشد. در خصوص اینکه آیا اداره ثبت اسناد و املاک محل یا واحد اجرای ثبت محل نیز باید خوانده قرار گیرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظریه مشورتی شماره ۳۹۵۱/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه، لزومی ندارد در دعوای ابطال اجرائیه بانکی، اداره ثبت یا واحد اجرای ثبت خوانده قرار گیرد. اما در صورتی که خواهان راهن یا ضامن باشد باید تسهیلات گیرنده به عنوان خوانده در دادخواست دعوای ابطال اجرائیه بانکی، قرار گیرد.

دعوای ابطال اجرائیه بانکی دعوایی مالی است که می توان آن را مقوم نمود. از جمله مدارکی که باید پیوست دادخواست ابطال اجرائیه بانکی باشد، کپی مصدق اجرائیه، کپی مصدق دستور اجرا، کپی مصدق قرارداد بانکی، کپی مصدق سند رهنی می باشد.

در دادخواست ابطال اجرائیه بانکی، می توان خواسته های ابطال اجرائیه بانکی و ابطال یا شکایت از دستور اجرا و ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و ابطال قرارداد های بانکی و ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی را به صورت همزمان و در یک دادخواست مطرح نمود. از دیگر خواسته های مطرح در دادخواست ابطال اجرائیه بانکی، تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی می باشد که در صورت موافقت قاضی رسیدگی کننده و سپردن خسارت احتمالی، عملیات اجرا تا زمان صدور رای قطعی متوقف می گردد.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

از جمله دعاوی رایج در حوزه بانکی می توان به ابطال شرط نرخ سود مازاد و مغایر بر مصوبات شورای پول و اعتبار و ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار اشاره نمود.

مستند قانونی برای طرح این دعوا رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ می باشد. در صورتی که بانک به جهت عدم باز پرداخت تسهیلات اقدام به تقاضای صدور اجرائیه نماید و مراحل عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد، می بایست خواسته ابطال اجرائیه و شکایت از دستور اجرا نیز به خواسته ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی اضافه گردد. چنانچه تسهیلات تسویه شده باشد باید خواسته ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی با خواسته الزام بانک به استرداد مبالغ مازاد پرداختی در یک دادخواست مطرح شود.

در دادخواست ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، تسهیلات گیرنده یا راهن و ضامن به عنوان خواهان می باشند. خواندگان نیز در دادخواست ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، بانک مربوطه می باشد.

دعوای ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، دعوای مالی می باشد که قابل تقویم کردن است. مهمترین ادله ای که در این دعوا می توان ارائه نمود، تقاضای ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته بانکی می باشد. البته کارشناسی در سایر دعاوی بانکی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است اما در دعوای ابطال شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، بدون نظریه کارشناسی امکان اظهارنظر و صدور حکم وجود ندارد.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال قرارداد بانکی

دعوای ابطال قرارداد بانکی از مهمترین دعاوی مطرح در حوزه بانکی می باشد. با توجه به اهمیت این دعوا باید در نحوه تنظیم دادخواست ابطال قرارداد بانکی بسیار دقت نمود. چرا که رویه حاکم بر مراجع قضایی عدم پذیرش این دعوا است مگر اینکه در دادخواست ابطال قرارداد بانکی جهات و دلایل ارائه شده بتواند قاضی را اقناع نماید. جهات ابطال قراردادهای بانکی بسته به نوع قرارداد متقاوت می باشد. خواهان در دادخواست ابطال قراردادهای بانکی، تسهیلات گیرنده یا راهن وضامن یا هر دو می باشند. خوانده دعوا نیز بانک اعطا کننده تسهیلات می باشد. هزینه دادخواست ابطال قرارداد بانکی طبق دعاوی مالی محاسبه می شود که می توان آن را تقویم نمود.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال جانشینی بانک

از جمله وثایقی که بانک ها جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات جهت طرح های تولیدی اخذ می نمایند، املاک واقع در شهرک های صنعتی است. در چنین حالتی سند رهنی میان تسهیلات گیرنده، شرکت شهرک ها و بانک تنظیم می گردد و شرکت شهرک های صنعتی متعهد می گردد در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات با اعلام بانک، زمین تخصیص یافته به صورت منقول و غیر منقول به بانک منتقل می شود. جانشین شدن بانک ها در واحدهای صنعتی واقع در شرکت شهرک ها مستلزم وجود شرایطی است. چنانچه این شرایط وجود نداشته باشد و یا مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشود، می توان دادخواست ابطال جانشینی بانک ها را مطرح نمود. دادخواست ابطال جانشینی بانک ها از سوی تسهیلات گیرنده به عنوان خواهان علیه بانک و شرکت شهرک های صنعتی قابل طرح است. در دادخواست ابطال جانشینی بانک ها می بایست به جهاتی که خواهان خود را محق در طرح دعوا می داند اشاره و مستندات قانونی آن ذکر شود.

دادخواست ابطال جانشینی بانک ها را می توان با خواسته های ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و ابطال شرط نرخ وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و یا ابطال قرارداد تنظیم نمود.  هزینه دادخواست ابطال جانشینی بانک ها طبق دعاوی غیر مالی محاسبه و اخذ می گردد. چنانچه دعاوی دیگری نیز به این خواسته اضافه گردد هزینه آنها طبق موضوع محاسبه می شود.

نحوه تنظیم دادخواست الزام بانک به اقاله ملک تملیکی

دادخواست الزام بانک به اقاله ملک تملیکی یکی دیگر از دادخواست های مطروحه در دعاوی بانکی می باشد. مستند قانونی دادخواست الزام بانک به اقاله ملک تملیکی، تبصره ۲ ماده ۸ آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶ ه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ می باشد که تا تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ پابرجا بوده و بانک ها مکلف به رعایت آن بوده اند. در مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ این آئین نامه لغو گردید. مستند قانونی دیگر  در دادخواست الزام بانک به اقاله ملک تملیکی دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد بر موسسات اعتباری مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ می باشد.

مستند قانونی دیگر که می توان در دادخواست الزام بانک به اقاله ملک تملیکی به آن اشاره نمود، دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط موسسات اعتباری مصوب ۱۵/۱۱/۱۴۰۰ توسط شورای پول و اعتبار می باشد.

نحوه تنظیم دادخواست الزام بانک به اقاله ملک تملیکی بدین صورت است که چنانچه راهن و تسهیلات گیرنده یک نفر باشد شخص ایشان خواهان می باشد. چنانچه راهن شخصی غیر از تسهیلات گیرنده باشد، خواهان دعوا راهن می باشد. خوانده در دادخواست الزام بانک به اقاله ملک تملیکی، بانک مربوطه می باشد.

مدارکی که حکایت از اقدام خواهان نسبت به اقاله ملک تملیکی می باشد باید به پیوست دادخواست ارائه شود. هزینه دادخواست الزام بانک به اقاله ملک تملیکی، طبق دعاوی غیر مالی محاسبه و اخذ می گردد.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال ضمانت نامه بانکی

دادخواست ابطال ضمانت نامه بانکی یکی دیگر از دادخواست های دعاوی بانکی می باشد. دادخواست ابطال ضمانت نامه بانکی از سوی ضمانت خواه به عنوان خواهان علیه ذینفع ضمانت نامه و بانک صادر کننده ضمانت نامه به عنوان خوانده مطرح می شود. یکی از رایج ترین جهات ابطال ضمانت نامه بانکی، ابطال قرارداد پایه می باشد. بنابراین مدارکی که باید پیوست دادخواست ابطال ضمانت نامه بانکی گردد عبارتست از: کپی مصدق ضمانت نامه بانکی، کپی مصدق قرارداد پایه، مدارک مربوط به فسخ قرارداد یا ابطال قرارداد

هزینه دادخواست ابطال ضمانت نامه بانکی طبق دعاوی مالی می باشد که قابل تقویم نمودن می باشد.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال سند رهنی و الزام به فک رهن

دادخواست ابطال سند رهنی به جهت عدم وجود شرایط صحت عقد رهن مطرح می شود. دادخواست الزام به فک رهن را نیز می توان با خواسته ابطال سند رهنی همزمان مطرح نمود. و یا در صورتی که خواهان مدعی باشد بدهی خود را تسویه نموده و بانک از فک رهن امتناع می نماید می تواند دادخواست الزام به فک رهن را به تنهایی مطرح کند. در دادخواست ابطال سند رهنی خواهان راهن یا تسهیلات گیرنده می باشد و بانک تسهیلات دهنده نیز به عنوان خوانده در دادخواست قرار می گیرد.

هزینه دادخواست ابطال سند رهنی طبق ارزش منطقه ای ملک مورد رهن محاسبه می شود.

بخش های مختلف دادخواست دعاوی بانکی

بخش های مختلف دادخواست دعاوی بانکی عبارتست از خواهان دعوا، خواندگان، خواسته دعوا، دلایل و منضمات و شرح دادخواست.

در تنظیم دادخواست دعاوی بانکی می بایست به هریک از این بخش ها توجه نمود چرا که هرگونه اشتباهی منجر به اقدام خوانده یا خواندگان نسبت به ایراد شکلی و در نهایت صدور قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا می گردد. البته با توجه به تخصصی بودن دعاوی بانکی، تنظیم دادخواست دعاوی بانکی توسط وکیل بانکی می تواند از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری نماید.

نکات مهم در تدوین دادخواست دعاوی بانکی

تدوین و تنظیم دادخواست دعاوی بانکی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. چرا که پس از ارائه دادخواست، امکان اصلاح خواندگان و یا افزودن خواهان نمی باشد. در خصوص تغییر خواسته ها تا قبل از جلسه اول رسیدگی امکان پذیر می باشد که موجب تجدید جلسه رسیدگی می گردد و همین باعث طولانی شدن روند رسیدگی می شود، پس بهتر این است که دادخواست از ابتدا به نحو صحیح تنظیم و ارائه گردد.

از جمله نکات مهم در تدوین دادخواست دعاوی بانکی، دقت در تعیین خواندگان و تعیین خواسته ها می باشد. برای مثال در بسیاری از مواقع، افراد به علت عدم آگاهی خواسته ابطال اجرائیه را با عنوان ابطال عملیات اجرایی مطرح می نمایند، بدون توجه به این نکته که مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت محل می باشد و مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه دادگاه عمومی حقوقی می باشد و همین اشتباه باعث رد دعوا می گردد.

دادخواست های دعاوی بانکی به جهت تخصصی بودن نیازمند اشراف و تسلط بر قوانین و مقررات بانکی و رویه های قضایی می باشد و از این نظر مستلزم تنظیم دادخواست دعاوی بانکی توسط وکیل بانکی می باشد.

نمونه دادخواست دعاوی بانکی

دادخواست های دعاوی بانکی از تنوع بالایی برخوردار است و موضوعات مطروحه از سوی اشخاص متفاوت می باشد بنابراین نمی توان نمونه دادخواست دعاوی بانکی را برای همه موضوعات به کار برد. بهتر این است در صورتی که قصد طرح دعوای بانکی را دارید ابتدا با وکیل متخصص در دعاوی بانکی مشورت نموده و پس از بررسی مدارک و مستندات توسط ایشان، تنظیم دادخواست دعاوی بانکی را به ایشان بسپارید.

تنظیم دادخواست دعاوی بانکی توسط دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی

تنظیم دادخواست دعاوی بانکی یکی از خدماتی است که وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی ارائه می نمایند. چنانچه درخواست تنظیم دادخواست دعاوی بانکی را دارید می توانید مدارک و مستندات خود را از طریق شبکه های اجتماعی ارسال نمائید تا توسط وکلای متخصص دعاوی بانکی بررسی و مطالعه شود. در صورت تمایل می توانید مدارک و مستندات خود را به صورت حضوری ارائه دهید و طی جلسه ای توضیحات لازم را ارائه نمائید. پس از مطالعه پرونده، وکیل متخصص در دعاوی بانکی دادخواست مورد نظر را با رعایت شرایط قانونی و به نحو صحیح تنظیم نموده و به شما ارائه می دهند. دادخواست دعاوی بانکی دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی توسط وکلای متبحر و با تجربه بر حسب دانش حقوق بانکی و تجربیات سالهل فعالیت در حوزه بانکی تنظیم می گردد و می تواند شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

اشتراک گذاری:

تیم تحریریه دادپویان حامی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

تیم تحریریه دادپویان حامی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 13 =