هزینه وکیل بانکی

خدمات حقوقی
هزینه وکیل بانکی

امروزه دعاوی بانکی حجم گسترده ای از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است که علت آن نیز عدم رعایت قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توسط بانک ها می باشد. مشکلات اقتصادی و مطالبات غیر قانونی بانک ها، منجر به عدم امکان باز پرداخت تسهیلات توسط مشتری در سررسید و در نهایت اقدام بانک نسبت به تامین و وصل طلب از محل وثایق ماخوذه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه می گردد. دعاوی بانکی به جهت تخصصی بودن مستلزم داشتن وکیل بانکی می باشد. وکیل بانکی در ارائه مشاوره حقوقی بانکی و طرح دعوای بانکی نقش بسزایی دارد. وکیل بانکی به جهت تجربه و دانش حقوق بانکی می تواند روند امور در صورت طرح دعوا در دادگاه را پیش بینی نموده و پیش از هرگونه اقدامی امکان یا عدم امکان حصول نتیجه را به موکل اعلام نماید.

اولین سوالی که برای افراد در مراجعه به وکیل متخصص در دعاوی بانکی مطرح می شود هزینه وکیل بانکی می باشد. هزینه وکیل بانکی نیز مانند سایر وکلای متخصص در دیگر حوزه ها، بستگی به خواسته دعوا و مرحله ای که وکیل وارد دعوا می شود دارد. البته باید به این نکته توجه نمود که هزینه وکیل بانکی به جهت تخصصی بودن با سایر دعاوی عمومی متفاوت می باشد.

 هزینه وکیل بانکی بر اساس نوع خواسته

خواسته های رایج در دعاوی بانکی عبارتند از:

 • ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار
 • ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار
 • ابطال دستور اجرا یا شکایت از دستور اجرا
 • ابطال اجرائیه بانکی
 • ابطال قراردادهای بانکی
 • ابطال سند رهنی و الزام به فک رهن
 • ابطال مزایده
 • ابطال سند انتقال اجرائی ثبتی و اسناد مالکیت صادره
 • ابطال جانشینی بانک ها در شهرک های صنعتی
 • الزام بانک ها به اقاله اموال تملیکی
 • استرداد مبالغ مازاد دریافتی

درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی

حق الوکاله وکیل بانکی بر اساس هر یک از خواسته های فوق الذکر متفاوت می باشد. تمامی دعاوی بانکی در زمره دعاوی مالی می باشد هر چند به طور مستقیم مالی به دست نیاید اما می توان این دعاوی را تقویم نمود. طبق تبصره ماده 22 آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 16/1/1399، مقرر گردیده چنانچه کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر نماید، به حق الوکاله وکلا در حدود صلاحیت تخصصی ده درصد افزوده می شود. بنابراین حق الوکاله وکیل بانکی با سایر وکلا متفاوت بوده و دلیل آن هم تخصصی بودن حوزه فعالیت وکلای بانکی می باشد.

هزینه وکیل بانکی بر اساس مراحل دادرسی

هزینه وکیل بانکی بر اساس اینکه در چه مرحله از دادرسی وارد دعوا می گردد متفاوت می باشد. البته در دعاوی بانکی بهتر این است وکیل بانکی از ابتدای طرح دعوا ورود و مداخله نماید و خود اقدام به تنظیم دادخواست نماید. چرا که ممکن است به جهت عدم آگاهی موکل نسبت به نحوه تنظیم دادخواست و رعایت اصول شکلی، با ایراداتی مواجه شود که امکان اصلاح آن وجود نداشته باشد و پس از اخذ مشاوره حقوقی از وکیل بانک، ناچار به استرداد دادخواست شوند که همین امر موجب اتلاف وقت و هزینه برای شما می گردد.

در بسیاری از مواقع افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه وکیل بانکی، درخواست تنظیم دادخواست می نمایند. در اینجا ذکر این نکته لازم و ضروری است که صرف ارائه دادخواست، کافی برای رسیدن نتیجه مطلوب نمی باشد چرا که دفاع در جلسه رسیدگی و اقناع کردن قاضی رسیدگی کننده و کارشناس مربوطه از جمله مواردی است که نیازمند دانش حقوق بانکی و تسلط بر قوانین و مقررات و رویه های قضایی می باشد.

هزینه وکیل بانکی بر اساس مراحل دادرسی
هزینه وکیل بانکی بر اساس مراحل دادرسی

هزینه وکیل بانکی برای تنظیم دادخواست

همانگونه که گفته شد بنا به دلایلی از جمله عدم توانایی پرداخت هزینه وکیل بانکی و یا دوری مسافت موجب می گردد برخی از افراد تمایل به تنظیم دادخواست توسط وکیل بانکی باشند. البته این نکته را باید در نظر گرفت که در دعاوی بانکی علاوه بر ارائه دادخواست به نحو صحیح، نحوه دفاع در جلسه رسیدگی نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. هزینه تنظیم دادخوست توسط وکیل متخصص در دعاوی بانکی به جهت تخصصی بودن موضوع و صرف وقت طولانی جهت تنظیم آن، با سایر دادخواست ها متفاوت می باشد و هزینه تنظیم دادخواست به صورت توافقی تعیین می گردد.

هزینه وکالت بانکی

وکالت در دعاوی بانکی به دو دسته دعاوی بانک ها علیه اشخاص و دعاوی اشخاص علیه بانک ها تقسیم می شود. وکیل بانک، دعاوی بانک ها علیه اشخاص را بر عهده دارند. دعاوی بانک ها علیه اشخاص در اکثر مواقع تحت موضوع وصول مطالبات می باشد. وصول مطالبات بانک ها در صورت اخذ وثایق یا تضامین، از طریق اجرائیات ثبت صورت می گیرد. البته قرارداد تسهیلات بانکی نیز جزء اسناد لازم الاجراء بوده و می توان از طریق اجرائیات ثبت بر اساس قرارداد تسهیلاتی اقدام نمود. وصول مطالبات بانک ها دعوای مالی به شمار می رود و هزینه وکالت بانکی نیز طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله تعیین و به وکیل پرداخت می شود. در صورت وجود قرارداد حق الوکاله، هزینه وکالت بانکی طبق توافقات فی ما بین وکیل و بانک می باشد.

هزینه وکیل برای چک

چک یکی از اسناد تجاری است که وجود آن نزد دارنده، حکایت از مدیون بودن صادرکننده می باشد. چنانچه شخصی چکی صادر نماید و دارنده پس از مراجعه به بانک به جهت عدم موجودی گواهی عدم پرداخت دریافت نماید می تواند جهت وصول چک برگشتی اقدام قانونی نماید. برای اینکه چک برگشتی را بتوان وصول نمود از چند روش امکان پذیر می باشد. روش اول از طریق وصول چک برگشتی از اداره ثبت می باشد. روش دوم از طریق اجرائیه دادگاه که این در خصوص چک های صیادی امکان پذیر است. روش سوم از طریق طرح دعوای مطالبه وجه چک که در خصوص چک های قدیمی یا چک های صیادی که خسارت تاخیر در تادیه نیز مورد مطالبه می باشد. روش دیگر از طریق طرح دعوای کیفری چک بلامحل که نیازمند وجود شرایطی است. هزینه وکیل برای چک در هر یک از این روش ها متفاوت می باشد. بنابراین هزینه وکیل برای چک بر اساس روش وصول چک و مبلغ چک متفاوت می باشد. چنانچه قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل وجود داشته باشد می بایست طبق قرارداد حق الوکاله عمل شود در غیر اینصورت حق الوکاله وکیل برای چک، طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله پرداخت می گردد.

هزینه وکیل برای سفته

یکی دیگر از اسناد تجاری سفته می باشد. نحوه مطالبه وجه سفته با چک متفاوت می باشد. بدین صورت که برای مطالبه وجه چک می توان از طریق اجرائیات ثبت اقدام نمود اما مطالبه وجه سفته از طریق اجرائیات ثبت امکان پذیر نیست. همچنین مطالبه وجه چک از طریق اجرائیه دادگاه و شکایت کیفری امکان پذیر است اما مطالبه وجه سفته صرفا از طریق دادگاه های حقوقی و با طرح دعوای مطالبه وجه سفته امکان پذیر است. لذا می توان گفت دعوای مطالبه مبلغ سفته دعوایی مالی بوده و هزینه وکیل برای سفته نیز طبق دعاوی مالی تعیین می گردد.  هزینه وکیل برای سفته نیز مانند دعاوی دیگر در وهله اول طبق قرارداد حق الوکاله می باشد و چنانچه قرارداد حق الوکاله تنظیم نشده باشد هزینه وکیل طبق آئین نامه حق الوکاله تعیین می شود.

حق الوکاله وکیل بانکی
حق الوکاله وکیل بانکی

حق الوکاله وکیل بانکی

حق الوکاله وکیل بانکی با توجه به موضوع خواسته و پیچیدگی آن تعیین می گردد. با توجه به اینکه دعاوی بانکی جزء دعاوی تخصصی بوده و نیازمند صرف وقت بیشتری نسبت به سایر دعاوی می باشد، حق الوکاله آن نیز با سایر دعاوی متفاوت بوده و نمی توان دعاوی دیگر را در تعیین حق الوکاله وکیل بانکی ملاک قرار داد.

حق الوکاله وکیل بانکی در دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی بدین صورت تعیین می گردد که ابتدا پرونده موکل توسط وکیل متخصص در دعاوی بانکی مطالعه و مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جلسه ای حضوری برگزار و در آن جلسه وضعیت پرونده و اقداماتی که می توان انجام داد و درصد موفقیت در پرونده به موکل اعلام می گردد. حق الوکاله وکیل نیز بر مبنای موضوع دعوا و نحوه طرح دعوا و میزان پیچیدگی آن تعیین می کند.

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden