داوری

دعاوی قابل ارجاع به داوری

علی الاصول دادرسی فقط از اَعمال حاکمیت بوده و آن را باید دادرسان دولتی انجام دهند اما قانونگذار به جهاتی از قبیل فراوانی دعاوی و کاستن حجم پرونده های قضایی…

ابطال رای داوری به جهت خروج شریک از شرکت

موضوع رای: ابطال رای داوری به جهت خروج شریک از شرکت شرکت سهامی خاص الف در اساسنامه خود، حل و فصل اختلافات میان شرکا و شرکت را که ناشی از…

نظریه مشورتی داوری

سوال : به موجب قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رأی داور رسیدگی…

قابلیت ارجاع دعاوی به داوری

قانون گذار به دلایل مختلف، قابلیت ارجاع دعاوی به داوری را با محدودیت مواجه کرده است. تاثیر نتیجه رسیدگی بر حقوق اشخاص ثالث، ارتباط دعوا با منافع عمومی و اهمیت موضوع اختلاف

حق الزحمه داوران بر عهده کیست ؟

حق الزحمه در داوری با توجه به این موضوع که رجوع به داوری مبتنی بر توافق طرفین برای حل و فصل اختلاف است لذا حق الزحمه داوربر عهده هیچ ارگان…

رسیدگی غیابی در داوری

رسیدگی غیابی در داوری از جمله مسائلی است که باعث بروز مشکلاتی در رای داوری می گردد. پس از قبولی داوری و ورود به اختلاف طرفین ، می بایست حقوق دفاعی آنها توسط

تعیین داور

تعیین داور

وجود داور یکی از ارکان تشکیل داوری است.طرفین می توانند داور یا داوران را از ابتدا انتخاب کرده یا انتخاب آن را به پس از بروز اختلاف موکول نمایند ؛ همچنین می توانند انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار کنند. چنانچه طرفین هیچ یک از موارد مذکور را انجام ندهند ، تعیین داور با  دادگاه خواهد بود .

داوری در دعاوی

داوری در دعاوی تراکم و انباشت پرونده ها در دادگستری همواره یکی از معضلات نظام حقوقی بوده است. برخی از این پرونده ها سال ها در انتظار صدور حکم نهایی...
اجرای رای داور

اجرای رای داوری ( درخواست صدور اجرائیه )

پس از صدور رای داور ، در صورت عدم دخالت مرجع قضایی، رای صرفا به مثابه یک پیشنهاد یا توصیه تلقی میگردد که چنانچه طرفین داوطلبانه و بدون اجبار اقدام به اجرای رای داوری نماید، از ابزارهایی مانند صدور اجراییه استفاده خواهد شد.

صدور رای داوری

صدور رای داوری

در صدور رای داوری ، داوران تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند؛ رای داوری باید توجیه حقوقی داشته و مستدل باشد ؛ همچنین بر اساس ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد.

ابطال رای داور

ابطال رای داور

الف- موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی طبق ماده اخیرالذکر رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

قرارداد داوری

قرارداد داوری

اساس و مبنای داوری توافقی است که طرفین به موجب آن صلاحیت رسیدگی به اختلاف را به داور یا داوران واگذار می نمایند و بدون قرارداد داوری ، داور صلاحیت رسیدگی به هیچ اختلافی را نخواهد داشت.

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داور به اشخاصی گفته می شود که با توافق طرفین دعوا پیش از بروز اختلاف در زمینه ی قراردادهای مشارکت در ساخت تعیین می گردند که این اشخاص باید تخصص و علم لازم را در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری را داشته باشند

اعتراض ثالث به رای داوری

اعتراض ثالث به رای داوری

رای داور به دستور قانون و از طریق دادگستری اجرا می شود؛ این رای ممکن است علاوه بر طرفین اختلاف ، حقوق اشخاص ثالث را نیز تحت تاثیر قرار دهد یعنی شخصی که طرف رای داوری نبوده است.سوالی که در این شرایط مطرح می شود این است که آیا امکان اعتراض ثالث به رای داوری وجود دارد؟

داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

موافقتنامه داوری بین المللی ناشی از روابط قراردادی تجاری بین اشخاص است که ممکن است به صورت شرط ضمن عقد منعقد شده یا به موجب قرارداد جداگانه ای واقع شود.